Національні науково-практичні конференції на 6-12 червня
  Увага! Час і місце заходів можуть змінюватись, прохання уточнювати ці дані за вказаними телефонами.     9-10 червня  Науково-практична конференція з міжнародною участю «Карпатські читання» ВГО «Українська асоціація боротьби з інсу [...]
Оптимальная стратегия лечения пациентов с ревматоидным артритом, отрицательным по антителам к цитруллинированному пептиду
Ревматоидный артрит (РА), отрицательный по антителам к цитруллинированному пептиду (анти-ССР), считается относительно доброкачественным, однако до сих пор не определена оптимальная стратегия лечения таких пациентов. В рамках многоцентрового проспе [...]
Применение комбинации хондроитинсульфата и глюкозамина гидрохлорида при болевом синдроме у пациентов с остеоартритом коленного сустава
Цель данного двойного слепого многоцентрового рандомизированного исследования – сравнить эффективность и безопасность комбинации хондроитинсульфат/глюкозамина гидрохлорид и целекоксиба у пациентов с остеоартритом (ОА) коленного сустава и тяжелым б [...]
Особенности рациона, ассоциированные с риском развития АР у детей
Роли особенностей питания в развитии аллергических заболеваний у детей посвящены многочисленные исследования. И хотя полученные к настоящему времени результаты противоречивы, фактором, который часто ассоциировался с аллергическими заболеваниями, я [...]
В Україні є термінова необхідність добудови 6 перинатальних центрів – Ірина Сисоєнко
Сьогодні в Україні є термінова необхідність добудови 6 перинатальних центрів у Івано-Франківській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Черкаській та Чернівецькій областях. Для цього в бюджеті необхідно передбачити 579 млн. грн. Про це заявила  [...]
Закон «Про лікарські засоби» − спрощена реєстрація ліків
Учора, 31 травня, депутати Верховної Ради проголосували за законопроект №4484 «Про лікарські засоби». Прийняття Закону дозволить спростити механізм здійснення державної реєстрації лікарських засобів та розширить перелік лікарських засобів, які зар [...]
Зростання захворюваності на гепатит та ВІЛ/СНІД серед військовослужбовців – це питання національної безпеки
Волонтери та громадськість вимагають терміново внести зміни до наказу №402 Міноборони України та розпочати перевірку всіх, хто підлягає мобілізації на інфекційні захворювання, зокрема вірусні гепатити В, С та ВІЛ/СНІД,  до їх потрапляння на службу [...]
Терапевтические эффекты препарата СУСТАМАР при артралгиях
В рандомизированном двойном слепом исследовании длительностью 20 недель изучались эффекты сухого экстракта из корней МАРТИНИИ душистой (по 1 таблетке 480 мг дважды в сутки) у 46 пациентов с болью в тазобедренных суставах. Помимо фитопрепарата, в к [...]
Національні науково-практичні конференції на 30 травня – 5 червня
  Увага! Час і місце заходів можуть змінюватись, прохання уточнювати ці дані за вказаними телефонами.     1-3 червня ІІ Східноєвропейський конгрес «Біль» ГО «Українська асоціація з вивчення болю». 01024, м. Київ, вул. академіка Бого [...]
Эффективность хирургического лечения РЭ: данные метаанализа
Примерно 20-40% пациентов с впервые диагностированной эпилепсией не отвечают на лечение ПЭП. Основным методом терапии РЭ считается хирургический, однако его эффективность до конца не изучена. Целью настоящего метаанализа было оценить данные 20  [...]
Применение безафибрата у пациентов с первичным билиарным циррозом: результаты системного метаанализа
Первичный билиарный цирроз (ПБЦ) – это хроническое заболевание печени, возникающее в результате нарушения оттока желчи по внутрипеченочным и внепеченочным желчевыводящим путям. Оно характеризуется прогрессирующим повреждением паренхимы печени с по [...]
Особенности течения и лечения СКВ, осложненной синдромом Эванса
Синдром Эванса (СЭ) – редкое гематологическое состояние, которое характеризуется одновременным или последовательным развитием аутоиммунной гемолитической анемии (АГА) и иммунной тромбоцитопении (ИТП). Гематологические нарушения часто сопутствуют С [...]
Національні науково-практичні конференції на 23–29 травня
  Увага! Час і місце заходів можуть змінюватись, прохання уточнювати ці дані за вказаними телефонами.     25 травня Науково-практична конференція з міжнародною участю «Лікарі XXI століття. Міждисциплінарний підхід до діагностики та  [...]
Комбинированная терапия эмоциональной нестабильности у пациентов с болезнью Альцгеймера
Частота выявления эмоциональной нестабильности у пациентов с болезнью Альцгеймера (БА) достаточно высокая. Целью исследования было оценить эффективность и безопасность влияния декстрометорфана и хинидина сульфата на эмоциональную нестабильность у [...]
Програма науково — практичної конференції «Актуальні питання сучасної сексології та андрології »
ДАТА ПРОВЕДЕННЯ: 19.05.2016 РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ: 08.00-18.00 РОБОТА ВИСТАВОК ФІРМ-СПОНСОРІВ: 08.00-18.00 АКТОВИЙ ЗАЛ: 09.00-10.00  Отметьте, обзор каких докладов Вам было бы интересно увидеть на нашем сайте. Круглий стіл «ЩО СКАЖУТЬ ЕКСПЕРТИ В ГА [...]
Новое исследование предполагает использование витамина D у детей с ожогами в критическом состоянии
Витамин D синтезируется под действием ультрафиолетовых лучей в коже и поступает в организм человека с пищей. Дефицит витамина D играет основную роль в развитии рахита у детей, может привести к увеличению заболеваемости раком, возникновению остеопо [...]
Обнаружен новый ген, ответственный за возникновение хронического зуда
По оценкам экспертов, 10-20% населения планеты страдают от хронического зуда, который, помимо кожных заболеваний, может возникнуть при почечной недостаточности, некоторых видах рака и циррозе. В эксперименте на мышах исследователи обнаружили новый [...]
Актуальна тема: «Кашель у дітей – як і чим лікувати»
ru Солодки кореня сироп Кашель у дітей: як вибрати ефективний лікарський препарат?   Лікування захворювань, що супроводжуються кашлем і утрудненим відходженням мокротиння, є непростим терапевтичним завданням, незважаючи на наявність широкого  [...]
Національні науково-практичні конференції на 16–22 травня
  Увага! Час і місце заходів можуть змінюватись, прохання уточнювати ці дані за вказаними телефонами.     16-17 травня Науково-практична конференція «Новітні технології в діагностиці та лікуванні запальних та алергічних захворювань  [...]
Пробиотики неэффективны в поддержании ремиссии при язвенном колите
Неспецифический язвенный колит (НЯК) – это хроническое воспалительное заболевание слизистой оболочки толстой кишки. Основными препаратами для лечения НЯК являются препараты 5-аминосалициловой кислоты, такие как сульфасалазин и месалазин. Они облад [...]
Прием ИПП связан с повышенным риском хронической болезни почек
Проспективное исследование с участием более 10 тыс. взрослых пациентов и периодом наблюдения около 14 лет показало, что использование ингибиторов протонной помпы (ИПП) связано с повышением риска развития хронической болезни почек (ХБП) на 20-50%.  [...]
Эффективность и безопасность пимекролимуса у детей с атопическим дерматитом
Согласно результатам работы исландских ученых (г. Рейкьявик), пимекролимус (ПИМ) в виде 1% крема и топические кортикостероиды (ТКС) являются безопасными средствами для продолжительного лечения атопического дерматита (АД) легкой и средней степени т [...]
Применение мелатонина у детей с АД и нарушениями сна: рандомизированное клиническое исследование
У детей с АД часто имеют место нарушения сна. Было выявлено, что снижение уровня мелатонина в ночное время связано с диссомнией и усугублением тяжести течения АД у детей. Мелатонин обладает снотворным и противовоспалительным свойствами и, следоват [...]
Національні науково-практичні конференції на 9–15 травня
  Увага! Час і місце заходів можуть змінюватись, прохання уточнювати ці дані за вказаними телефонами.     11-12 травня Науково-практична конференція «Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології та педагогі [...]
Вирус Зика: ожидаются новые эффективные методы борьбы с комарами
14-15 марта ВОЗ провела совещание консультативной группы по борьбе с переносчиками для рассмотрения эффективности существующих и пяти находящихся в разработке методов борьбы с популяциями комаров Aedes, способных переносить вирус Зика. Эксперты пр [...]
Авария на атомной станции «Фукусима»: пять лет спустя
11 марта 2011 г. у восточного побережья Японии произошло землетрясение мощностью 9 баллов. Вледствие этой природной катастрофы возникло гигантское цунами, которое нанесло огромный ущерб прибрежным районам и стало причиной гибели почти 16 тыс. чело [...]
Новые рекомендации Американского общества боли по лечению послеоперационной боли
Американское общество боли (APS) представило новое руководство по терапии болевого синдрома после хирургических вмешательств у детей и взрослых. Это первый документ APS, посвященный этому вопросу. Кроме APS над созданием руководства работали специ [...]
Коморбидность атопии с РАС и СДВГ у детей
Недавно были опубликованы интересные результаты популяционного лонгитудинального когортного исследования, в ходе которого ученые Тайваня оценивали взаимосвязь между аллергическими проявлениями в раннем детстве и последующим развитием впервые диагн [...]
Національні науково-практичні конференції на 2–8 травня
  Увага! Час і місце заходів можуть змінюватись, прохання уточнювати ці дані за вказаними телефонами.     5-6 травня Науково-практична конференція з міжнародною участю «Українсько-Польські хірургічні дні» Львівський національний мед [...]
Исследователи создали альтернативу антибиотикам для лечения раневых инфекций
Антибиотики долгое время были предпочтительным и наиболее эффективным средством для лечения инфекций, однако их широкое применение привело к возникновению лекарственно-устойчивых штаммов, которые ежегодно обусловливают около 2 млн случаев инфекцио [...]
НАЖБП как фактор развития АГ: результаты исследования KoGES-ARIRANG
Корейские ученые провели анализ медицинских карт 1521 пациента в возрасте от 40 до 70 лет, принимавших участие в исследовании KoGES-ARIRANG (Korean Genome and Epidemiology Study on Atherosclerosis Risk of Rural Areas in the Korean General Populati [...]
Как лучше всего защитить некурящих людей от воздействия табачного дыма?
Безопасного уровня воздействия табачного дыма не существует, и комплексные законы, направленные на создание бездымной среды, остаются единственным эффективным способом устранения рисков, связанных с курением. Чтобы правильно отразить влияние этого [...]
FDA присвоило статус «прорывной терапии» иммунотерапии генетически модифицированными Т-клетками, направленными на NY-ESO-1 антиген у больных синовиальной саркомой  
9 февраля 2016 г. британская фармацевтическая компания Adaptimmune Therapeutics сообщила о присвоении FDA иммунотерапии генетически модифицированными Т-клетками, направленными на NY-ESO-1 антиген у больных синовиальной саркомой, статуса «прорывной [...]
Національні науково-практичні конференції на 25 квітня – 1 травня
Увага! Час і місце заходів можуть змінюватись, прохання уточнювати ці дані за вказаними телефонами.     26-27 квітня Науково-практична конференція з міжнародною участю «Довженківські читання» ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркол [...]
Парламент розглянув питання автономізації закладів охорони здоров’я та трансплантації органів
Сьогодні Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Закону про трансплантацію та проект Закону про автономізацію закладів охорони здоров’я. Як повідомила заступник голови Комітету ВР з питань охорони здоров’я Ірина Сисоєнко, сот [...]
Коментар Ірини Сисоєнко щодо прийняття в першому читанні проекту Закону про трансплантацію та проекту Закону про автономізацію закладів охорони здоров’я
«Ми домоглись того, що перший раз за півтора року роботи парламенту ми нарешті почали приймати законопроекти в сфері охорони здоров’я! Законопроект 2309а-д про автономізацію медичних установ. Цим законопроектом передбачається надання можливо [...]
Электростимуляция блуждающего нерва способствует уменьшению количества приступов у пациентов с эпилепсией, рефрактерной к лечению
Противоэпилептические препараты (ПЭП) составляют основу терапии эпилепсии. Форму заболевания, при которой клинический эффект через 1-2 года непрерывного приема медикаментозных средств (как минимум 2 режима с использованием комбинаций) не наблюда [...]
Влияние антибиотиков на экспрессию генов, ответственных за лекарственную устойчивость, и микрофлору кишечника
Здравоохранение ХХІ века столкнулось с такой серьезной проблемой, как рост распространенности устойчивых к антибиотикам бактерий. Чрезмерное и неправильное использование антибактериальных препаратов (АБП) приводит к появлению бактериальных штаммов [...]
Обзор исследований влияния дыхательных упражнений на состояние пациентов с ХОЗЛ
Целью данного исследования было изучить эффективность упражнений по контролю дыхания и тренировки дыхательной мускулатуры на выраженность одышки, качество жизни и другие симптомы у лиц, подверженных ХОЗЛ. Методы. Проведен обзор научных публикаций  [...]
Національні науково-практичні конференції на 18-24 квітня
Увага! Час і місце заходів можуть змінюватись, прохання уточнювати ці дані за вказаними телефонами.     18-20 квітня Науково-практична конференція з міжнародною участю «Мультимодальні підходи в нейрогеріартрії» ДУ «Інститут геронтології  [...]
Инновации в диабете для улучшения качества жизни пациентов
Киев, 15 апреля 2016 г. – Санофи в Украине, ведущая компания в сфере здравоохранения, провела панельную дискуссию на тему «Инновации в сахарном диабете: улучшение качества жизни пациентов уже сегодня». Мероприятие было посвящено обсуждению проблем [...]
Антибиотики при угревой сыпи: стоит ли назначать?
Американские эксперты предупреждают, что чрезмерное увлечение АБП при угревой сыпи может скорее навредить, чем помочь, в том числе привести к появлению резистентных бактерий. Как утверждает Joan Tamburro, детский дерматолог из Клиники Кливленда (С [...]
Доказана связь между приемом АБП и развитием ювенильного идиопатического артрита
В исследованиях показано, что прием АБП может привести к нарушению микрофлоры кишечника, для восстановления которой необходимо более 6 мес. Также доказана связь между приемом АБП и развитием аутоиммунной патологии, в том числе воспалительных забол [...]
Сравнительное исследование эффективности и безопасности теофиллина и доксофиллина у пациентов с БА и ХОЗЛ
Данная работа, посвященная сопоставлению эффективности доксофиллина и теофиллина в лечении БА и ХОЗЛ, была выполнена под руководством D. Lal. В исследовании приняли участие 60 пациентов, из них у 30 имела место БА, у остальных больных диагностиров [...]
Общество требует немедленных реформ в сфере здравоохранения, — Ирина Сысоенко
Народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко требует немедленно рассмотреть законопроекты, касающиеся реформирования системы здравоохранения. «Общество требует реформ в сфере здравоохран [...]
Національні науково-практичні конференції на 11-17 квітня
Увага! Час і місце заходів можуть змінюватись, прохання уточнювати ці дані за вказаними телефонами.   12-13 квітня Науково-практична конференція з міжнародною участю «Можливості превентивного та лікувального впливу на соціально значимі захвор [...]
В Україні стартує проект «Майстерня здоров’я» для діагностики та профілактики діабету за підтримки Санофі в Україні
До Всесвітнього дня здоров’я, який цього року присвячено боротьбі з діабетом, з 7 по 9 квітня 2016 року у 7 великих містах України за підтримки фармацевтичної компанії Санофі в Україні відбудеться профілактично-просвітницький проект «Майстерня здо [...]
Лечение омализумабом значительно уменьшает количество эпизодов острых респираторных заболеваний у детей с БА
На ежегодной конференции Американской академии аллергии, астмы и иммунологии (AAAAI), состоявшейся в г. Лос-Анджелесе (США), ученые сообщили о том, что использование омализумаба связано со значительным снижением частоты острых респираторных вирусн [...]
Прием макролидов связан с повышением кардиоваскулярного риска
Результаты многочисленных исследований позволяют предположить наличие связи между приемом макролидов и возникновением аритмий, которые могут стать причиной внезапной сердечной смерти (ВСС). Доктор Su-Hua Wu из Университета Sun Yat-Sen (Китай) и со [...]
В США будет доступен генерик антибактериального препарата Зивокс
29 декабря 2015 г. фармацевтическая компания Mylan сообщила о выпуске в США таблетированного линезолида в дозировке 600 мг. Препарат предназначен для применения у взрослых и детей с целью лечения инфекций, вызванных чувствительными штаммами грампо [...]
  Увага! Час і місце заходів можуть змінюватись, прохання уточнювати ці дані за вказаними телефонами.      6 квітня  Вебинар Украинской Академии Биологической Медицины Тема: «Практические рекомендации по оптимизации схем лечения заб [...]
ХОЗЛ и риск внезапной сердечной смерти
Цели. Внезапная сердечная смерть и ХОЗЛ часто встречаются у лиц пожилого возраста. В исследованиях была выявлена связь между ХОЗЛ, кардиоваскулярной патологией и внезапной сердечной смертью в определенных группах пациентов. В данной научной работе [...]
20 марта в разных странах отметили Всемирный день здоровья ротовой полости
В этом году компания Philips объединилась с Всемирной федерацией стоматологов (FDI — World Dental Federation), чтобы отметить этот день и повысить уровень осведомленности людей о важности заботы о здоровье полости рта.   Мы специально п [...]
В рамках VII Международного медицинского форума состоится 65 симпозиумов, конференций, семинаров и 60 мастер-классов
VII Международный медицинский форум «Инновации в медицине – здоровье нации», который состоится 19-21 апреля 2016 года в ВЦ «КиевЭкспоПлаза», приглашает специалистов повысить уровень квалификации, обменяться опытом и познакомиться с последними разр [...]
Мариуполь получил 15 тысяч упаковок медикаментов стоимостью более 1 миллиона гривен
18 марта в Мариуполе стартовал социальный проект «Открой свое сердце» немецкого фармацевтического концерна STADA. Проект направлен на помощь в диагностике сложных пациентов города, проведение образовательных программ для врачей и безоплатную перед [...]
Фиолетовый день: инициативы Санофи в Украине для поддержки людей с эпилепсией
Киев, 23 марта 2016 г. – Санофи, глобальный лидер в сфере здравоохранения, который имеет многолетний опыт в лечении заболеваний центральной нервной системы и эпилепсии в частности, третий год подряд приобщается к ряду инициатив по случаю Всемирног [...]
Применение мезенхимальных стромальных клеток костного мозга в терапии тяжелой ишемической СН
Перспективным методом лечения больных с тяжелой ишемической СН является регенеративная терапия с помощью мезенхимальных стромальных клеток костного мозга. Однако эффективность данного метода требует подтверждения в крупных рандомизированных плацеб [...]
Влияние курения на ограничение воздушного потока у лиц с БА и неактивным туберкулезом
Цели. Курение является наиболее важным модифицируемым фактором риска развития ХОЗЛ, однако значительную роль в развитии данной патологии могут также иметь бронхиальная астма (БА) и туберкулез. Для пациентов с ХОЗЛ характерно наличие более чем одно [...]
Ірина Сисоєнко: «Завершено роботу над законопроектом «Про попередження інвалідності та систему реабілітації в Україні»
Незабаром на розгляд парламенту буде представлено законопроект «Про попередження інвалідності та систему реабілітації в Україні». Ним передбачене надання комплексної реабілітації та інтеграцію в суспільство тих, хто постраждав в АТО, отримав інвал [...]
Комітет ВР з охорони здоров’я вимагає внести на розгляд парламенту законопроекти з медицини
Народний депутат, заступник голови Комітету ВР з охорони здоров’я Ірина Сисоєнко вимагає негайно включити до порядку денного парламенту законопроекти, що стосуються змін у системі охорони здоров’я. Комітет Верховної Ради з охорони здор [...]
β-Блокатори і некардіальні оперативні втручання
Продовження прийому β-блокаторів (ББ) у зв’язку з АГ у випадку некардіальних хірургічних втручань може підвищувати ризик основних небажаних кардіальних подій (MACE) і смерті від усіх причин упродовж 30 днів у популяції відносно низького ризику. Пр [...]
Комбинация глюкозамина и хондроитина обеспечивает клинически значимое уменьшение боли при остеоартрите
Цель исследования – сравнить обезболивающую эффективность и безопасность глюкозамина сульфата и хондроитинсульфата (ГС/ХС) в виде капсул или саше, а также глюкозамина гидрохлорида и хондроитинсульфата (ГГ/ХС) в виде капсул у пациентов с остеоартри [...]
Распространенность ХОЗЛ среди пациентов – участников непульмонологических программ реабилитации
Цели. Определить распространенность хронического обструктивного заболевания легких (ХОЗЛ) и оценить профиль пациентов с диагнозом ХОЗЛ, принимающих участние в непульмонологических программах реабилитации. Методы. Были изучены электронные медицинск [...]
Допомога за європейськими стандартами: у Київській області з’являться сучасні травматологічні центри
Пілотний проект реорганізації допомоги постраждалим з травмами, що передбачає створення т. зв. притрасових травматологічних центрів, планують запровадити в Київській області. Тематична нарада, присвячена обговоренню питань оптимізації ортопедо-тра [...]
Рівні агресивності і дратівливості при прийомі статинів
За даними нового дослідження, в якому оцінювався вплив статинотерапії на рівень агресивності, чоловіки і жінки по-різному реагують на прийом гіполіпідемічної терапії. Так, у чоловіків статинотерапія зменшує вираженість агресивності, особливо в осі [...]
Дігоксин у пацієнтів із серцевою недостатністю і фібриляцією передсердь
Застосування дігоксину пов’язане з певним покращенням виживаності хворих, проте не впливає на зменшення ризику повторних госпіталізацій у пацієнтів із СН і ФП. Мета дослідження – оцінка безпеки та ефективності застосування дігоксину у пацієн [...]
Субклінічні інсульти у пацієнтів із серцевою недостатністю
У багатьох пацієнтів із серцевою недостатністю (СН) зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка (ФВ ЛШ) спостерігається невиявлена фібриляція передсердь (ФП), що пов’язана з розвитком невеликих субклінічних інфарктів мозку, які призводять  [...]
Роль метформина в дефиците витамина B12
EASD и Американская диабетическая ассоциация (ADA) считают дефицит витамина В12 неблагоприятным следствием лечения СД 2 типа метформином, но при этом не дают рекомендаций по поводу скрининга или дополнительных исследований. Согласно результатам но [...]
Характеристики и прогноз у курящих и никогда не куривших пациентов с БА
Цели. БА ассоциируется с рядом осложнений, развитием кардиоваскулярной патологии и повышенным уровнем смертности. В данном исследовании изучалась гипотеза, согласно которой для некурящих пациентов с БА характерны более благоприятные характеристики [...]
Комбінація двох діуретиків у половинних дозах: ефективність і безпечність
Тривалий час тіазидні діуретики, такі як гідрохлортіазид (ГХТ), вважалися препаратами першої лінії в лікуванні артеріальної гіпертензії (АГ), однак частота їх застосування зменшилась через імовірне зростання ризику розвитку цукрового діабету. Вваж [...]
Зміни у керівництві Bayer AG з 1 травня 2016 року: Вернер Бауманн замінить д-ра Мерайна Деккерса в ролі Голови Правління Bayer AG
м. Леверкузен, Німеччина, 24 лютого 2016 року – Набуває чинності з 1 травня 2016 року: Вернер Бауманн стане новим Головою Правління компанії Bayer AG. Це рішення було прийнято Наглядовою Радою компанії на сьогоднішніх зборах. Чинний Генеральний Ди [...]
ААСЕ озвучила новую позицию касательно заместительной терапии тестостероном у мужчин
Американская ассоциация клинических эндокринологов (ААСЕ) оспаривает некоторые аспекты недавнего объявления Управления по контролю качества продуктов питания и лекарственных средств США (FDA), предупреждающего о возможном повышении риска возникнов [...]
Прямое воздействие на синтез глюкозы в печени может стать новым методом лечения сахарного диабета
Высокий уровень глюкозы в крови является определяющей характеристикой СД 2 типа и причиной многих осложнений. Новое исследование ученых из Университета Айовы (США) показало, что переносчик пирувата в митохондриальный матрикс (ППM) играет решающую  [...]
Перспективная терапия сосудистых заболеваний сетчатки
Ангиогенез в сетчатке – это аномальное разрастание кровеносных сосудов, которое приводит к ухудшению или потере зрения. Этот патологический процесс лежит в основе многих тяжелых заболеваний, таких как ВМД и ретинопатия новорожденных (РН). Группа и [...]
Уявіть світ, де жодна жінка не вмирає, даруючи життя дитині!
Триває інноваційна медична навчальна програма, спрямована на зниження материнської смертності в Україні. Акушери-гінекологи, акушерки, операційні медсестри та анестезіологи у складі мультипрофільних бригад навчаються за курсом «Допомога у випадках [...]
Поддержит ли Украина собственные научные разработки?
Сегодня исследования в области нанотераностики и персонифицированной наномедицины во всем мире признаны одними из наиболее перспективных. Еще недавно говорилось о том, что одной из актуальных научных и практических задач Национального института ра [...]
Эффективность, безопасность и переносимость топической терапии фузидовой кислотой в комбинации с кортикостероидом у пациентов с инфицированным экзематозным дерматозом
Цель исследования – оценить эффективность и безопасность комбинации фузидовой кислоты 2% и галометазона 0,05% (группа А) по сравнению с комбинацией неомицина сульфата 0,5% и бетаметазона 0,12% (группа Б), назначаемых в виде крема, у пациентов с ос [...]
Метформин не вызывает критического увеличения роста у детей
Авторы метаанализа в педиатрическом выпуске JAMA сообщили, что дети, получавшие терапию метформином, прибавили в росте на 1 см больше, чем пациенты контрольной группы. Метформин все чаще используется у детей и подростков с нарушениями толерантност [...]
Лазерная абляция эффективна и безопасна в качестве метода лечения доброкачественных узлов щитовидной железы
На ежегодном конгрессе ААСЕ доктор Э. Папини из университета Sapienza (г. Рим, Италия) презентовал данные исследования терапии доброкачественных узловых образований щитовидной железы с помощью лазерной абляции с ультразвуковым наведением (Ultrasou [...]
Лираглутид существенно снижает содержание жировых отложений в печени у больных сахарным диабетом 2 типа
Данные большинства исследований свидетельствуют о том, что 60-75% пациентов с СД 2 типа страдают НАЖБП. К сожалению, на сегодня не существует специфического лечения НАЖБП данной группы больных (кроме снижения массы тела и увеличения физической акт [...]
Сердечно-сосудистые осложнения у женщин с сахарным диабетом
На 51-м ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в г. Стокгольме (Швеция) был представлен метаанализ данных 11 млн пациентов с сахарным диабетом (СД), который показывает, что женщины страдают от острого коронарного синд [...]
Влияние системных β-блокаторов, ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента и блокаторов рецепторов ангиотензина II на развитие хориоидальной неоваскуляризации у больных с возрастной макулярной дегенерацией
Согласно результатам недавних исследований, использование системных β-блокаторов, ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) и блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА) вызывает регрессию хориоидальной неоваскуляризации у лабораторных  [...]
Устойчивость возбудителей инфекционных заболеваний глаз к антибиотикам: результаты 5-летнего мониторинга в США
Многоцентровое общенациональное проспективное исследование ARMOR* (Antibiotic Resistance Monitoring in Ocular Microorganisms), целью которого было сообщить об изменении степени устойчивости возбудителей инфекционных заболеваний глаз, было выполнен [...]
Роль мероприятий, направленных на упрощение совместного принятия решений при назначении АБ на уровне первичной медицинской помощи
Совместное принятие решений является важной составляющей пациент-ориентированной медицинской помощи и представляет собой набор коммуникативных и практических навыков, направленных на определение ожиданий и устранение ошибочных представлений у паци [...]
Роль прокальцитонинового теста в оптимизации антибиотикотерапии при сепсисе: систематический обзор и оценка экономической эффективности
Определение наличия/отсутствия бактериальной инфекции играет ключевую роль в оптимизации терапии и сокращении частоты использования АБ. Прокальцитонин рассматривается в качестве маркера бактериальной инфекции. Целью данного исследования было оцени [...]
Вплив відмови від тютюнопаління на перебіг депресії у пацієнтів із ГКС
Депресія у 3 рази частіше зустрічається у пацієнтів, які перенесли гострий коронарний синдром (ГКС), ніж у тих, хто не мав у анамнезі даної серцево-судинної події, – такого висновку дійшли вчені з Університету Лісабона. На їх думку, програма карді [...]
Оксигенотерапія у пацієнтів з інфарктом міокарда з елевацією семента ST
Відомо, що допоміжна оксигенотерапія в деяких випадках не приносить користі і навіть може зашкодити пацієнтам з хронічним обструктивним захворюванням легень чи задишкою. Однак цей підхід усе ще широко застосовується у пацієнтів з гострим інфарктом [...]
Фібриляція передсердь і церебральний кровотік
Результати нового дослідження прояснили незалежний від множинних мікроінфарктів мозку механізм, який може спричиняти взаємозв’язок між наявною ФП і зниженням мозкових функцій. Аналіз даних перших 26 учасників дослідження, що наразі триває, у яких  [...]
Инновация в области трансплантации легких
Трансплантация часто является единственным выходом для пациентов с тяжелыми заболеваниями легких, но ее выполнение ограничено нехваткой донорских органов. К тому же даже после успешной трансплантации такие больные нуждаются в пожизненной иммуносуп [...]
Изучение серотипов, чувствительности к антибиотикам и молекулярной эпидемиологии Streptococcus pneumoniae у детей
Streptococcus pneumoniae часто выступает в роли возбудителя инфекций у пациентов детского возраста. Целью данного исследования было изучить распределение серотипов, чувствительность к антибиотикам (АБ) и молекулярную эпидемиологию S. pneumoniae у  [...]
Будесонид для предупреждения бронхолегочной дисплазии
Почти у половины недоношенных детей (гестационный возраст <28 нед) имеет место бронхолегочная дисплазия, являющаяся основной причиной младенческой смертности. У выживших младенцев с бронхолегочной дисплазией в дальнейшем отмечается высокий риск [...]
Обоснованность назначения АБ в сезон острых респираторных инфекций
Неоправданно частое использование АБ в период сезонного увеличения заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ) сопряжено со значительными финансовыми затратами и усугублением проблемы резистентности. Целью данного исследования было разр [...]
Регулярные физические упражнения облегчают симптомы астмы
Большинство больных бронхиальной астмой (БА) ведут малоподвижный образ жизни. Распространено мнение, что физическая нагрузка может спровоцировать одышку и развитие обострения. Канадские ученые из Университета Конкордия проанализировали спортивные  [...]
Ученые обнаружили новый тип клеток, ответственных за легочную гипертензию
Легочная гипертензия – редкое тяжелое заболевание, характеризующееся высоким давлением в артериях легких и приводящее к недостаточности правых отделов сердца. Несмотря на проводимое лечение, около половины пациентов умирают в течение 3 лет после у [...]
Влияние новой лекарственной комбинации на основную причину муковисцидоза
Новый вариант терапии муковисцидоза, разработанный группой зарубежных ученых, способен восстановить функцию белка, дефект которого лежит в основе этого заболевания. Данные исследования были опубликованы в New England Journal of Medicine. По резуль [...]
Стволовые клетки для лечения заболеваний легких
Более 35 млн американцев страдают хроническими респираторными заболеваниями. Эмфизема, бронхит, астма и муковисцидоз (кистозный фиброз) в совокупности являются второй по значимости причиной смерти во всем мире. Недавно в журнале Nature Medicine со [...]
Оновлення рекомендацій щодо ведення інфекційного ендокардиту
Нижче наведено ключові моменти оновлених рекомендацій Європейського товариства кардіології (ESC) щодо ведення пацієнтів з інфекційним ендокардитом (ІЕ). Профілактика. Найвищий ризик ІЕ мають хворі з протезованими клапанами серця чи особи, у яких в [...]
Гидрогель в качестве носителя лекарственного средства при воспалительных заболеваниях кишечника
Вопрос о разработке новых, более эффективных способов лечения хронических воспалительных заболеваний кишечника, в том числе БК и язвенного колита, по-прежнему актуален. Лекарственные препараты с избирательным действием в отношении кишечника могут  [...]