Ірина Сисоєнко: «Завершено роботу над законопроектом «Про попередження інвалідності та систему реабілітації в Україні»
Незабаром на розгляд парламенту буде представлено законопроект «Про попередження інвалідності та систему реабілітації в Україні». Ним передбачене надання комплексної реабілітації та інтеграцію в суспільство тих, хто постраждав в АТО, отримав інвал [...]
Комітет ВР з охорони здоров’я вимагає внести на розгляд парламенту законопроекти з медицини
Народний депутат, заступник голови Комітету ВР з охорони здоров’я Ірина Сисоєнко вимагає негайно включити до порядку денного парламенту законопроекти, що стосуються змін у системі охорони здоров’я. Комітет Верховної Ради з охорони здор [...]
β-Блокатори і некардіальні оперативні втручання
Продовження прийому β-блокаторів (ББ) у зв’язку з АГ у випадку некардіальних хірургічних втручань може підвищувати ризик основних небажаних кардіальних подій (MACE) і смерті від усіх причин упродовж 30 днів у популяції відносно низького ризику. Пр [...]
Комбинация глюкозамина и хондроитина обеспечивает клинически значимое уменьшение боли при остеоартрите
Цель исследования – сравнить обезболивающую эффективность и безопасность глюкозамина сульфата и хондроитинсульфата (ГС/ХС) в виде капсул или саше, а также глюкозамина гидрохлорида и хондроитинсульфата (ГГ/ХС) в виде капсул у пациентов с остеоартри [...]
Распространенность ХОЗЛ среди пациентов – участников непульмонологических программ реабилитации
Цели. Определить распространенность хронического обструктивного заболевания легких (ХОЗЛ) и оценить профиль пациентов с диагнозом ХОЗЛ, принимающих участние в непульмонологических программах реабилитации. Методы. Были изучены электронные медицинск [...]
Допомога за європейськими стандартами: у Київській області з’являться сучасні травматологічні центри
Пілотний проект реорганізації допомоги постраждалим з травмами, що передбачає створення т. зв. притрасових травматологічних центрів, планують запровадити в Київській області. Тематична нарада, присвячена обговоренню питань оптимізації ортопедо-тра [...]
Рівні агресивності і дратівливості при прийомі статинів
За даними нового дослідження, в якому оцінювався вплив статинотерапії на рівень агресивності, чоловіки і жінки по-різному реагують на прийом гіполіпідемічної терапії. Так, у чоловіків статинотерапія зменшує вираженість агресивності, особливо в осі [...]
Дігоксин у пацієнтів із серцевою недостатністю і фібриляцією передсердь
Застосування дігоксину пов’язане з певним покращенням виживаності хворих, проте не впливає на зменшення ризику повторних госпіталізацій у пацієнтів із СН і ФП. Мета дослідження – оцінка безпеки та ефективності застосування дігоксину у пацієн [...]
Субклінічні інсульти у пацієнтів із серцевою недостатністю
У багатьох пацієнтів із серцевою недостатністю (СН) зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка (ФВ ЛШ) спостерігається невиявлена фібриляція передсердь (ФП), що пов’язана з розвитком невеликих субклінічних інфарктів мозку, які призводять  [...]
Роль метформина в дефиците витамина B12
EASD и Американская диабетическая ассоциация (ADA) считают дефицит витамина В12 неблагоприятным следствием лечения СД 2 типа метформином, но при этом не дают рекомендаций по поводу скрининга или дополнительных исследований. Согласно результатам но [...]
Характеристики и прогноз у курящих и никогда не куривших пациентов с БА
Цели. БА ассоциируется с рядом осложнений, развитием кардиоваскулярной патологии и повышенным уровнем смертности. В данном исследовании изучалась гипотеза, согласно которой для некурящих пациентов с БА характерны более благоприятные характеристики [...]
Комбінація двох діуретиків у половинних дозах: ефективність і безпечність
Тривалий час тіазидні діуретики, такі як гідрохлортіазид (ГХТ), вважалися препаратами першої лінії в лікуванні артеріальної гіпертензії (АГ), однак частота їх застосування зменшилась через імовірне зростання ризику розвитку цукрового діабету. Вваж [...]
Зміни у керівництві Bayer AG з 1 травня 2016 року: Вернер Бауманн замінить д-ра Мерайна Деккерса в ролі Голови Правління Bayer AG
м. Леверкузен, Німеччина, 24 лютого 2016 року – Набуває чинності з 1 травня 2016 року: Вернер Бауманн стане новим Головою Правління компанії Bayer AG. Це рішення було прийнято Наглядовою Радою компанії на сьогоднішніх зборах. Чинний Генеральний Ди [...]
ААСЕ озвучила новую позицию касательно заместительной терапии тестостероном у мужчин
Американская ассоциация клинических эндокринологов (ААСЕ) оспаривает некоторые аспекты недавнего объявления Управления по контролю качества продуктов питания и лекарственных средств США (FDA), предупреждающего о возможном повышении риска возникнов [...]
Прямое воздействие на синтез глюкозы в печени может стать новым методом лечения сахарного диабета
Высокий уровень глюкозы в крови является определяющей характеристикой СД 2 типа и причиной многих осложнений. Новое исследование ученых из Университета Айовы (США) показало, что переносчик пирувата в митохондриальный матрикс (ППM) играет решающую  [...]
Перспективная терапия сосудистых заболеваний сетчатки
Ангиогенез в сетчатке – это аномальное разрастание кровеносных сосудов, которое приводит к ухудшению или потере зрения. Этот патологический процесс лежит в основе многих тяжелых заболеваний, таких как ВМД и ретинопатия новорожденных (РН). Группа и [...]
Уявіть світ, де жодна жінка не вмирає, даруючи життя дитині!
Триває інноваційна медична навчальна програма, спрямована на зниження материнської смертності в Україні. Акушери-гінекологи, акушерки, операційні медсестри та анестезіологи у складі мультипрофільних бригад навчаються за курсом «Допомога у випадках [...]
Поддержит ли Украина собственные научные разработки?
Сегодня исследования в области нанотераностики и персонифицированной наномедицины во всем мире признаны одними из наиболее перспективных. Еще недавно говорилось о том, что одной из актуальных научных и практических задач Национального института ра [...]
Эффективность, безопасность и переносимость топической терапии фузидовой кислотой в комбинации с кортикостероидом у пациентов с инфицированным экзематозным дерматозом
Цель исследования – оценить эффективность и безопасность комбинации фузидовой кислоты 2% и галометазона 0,05% (группа А) по сравнению с комбинацией неомицина сульфата 0,5% и бетаметазона 0,12% (группа Б), назначаемых в виде крема, у пациентов с ос [...]
Метформин не вызывает критического увеличения роста у детей
Авторы метаанализа в педиатрическом выпуске JAMA сообщили, что дети, получавшие терапию метформином, прибавили в росте на 1 см больше, чем пациенты контрольной группы. Метформин все чаще используется у детей и подростков с нарушениями толерантност [...]
Лазерная абляция эффективна и безопасна в качестве метода лечения доброкачественных узлов щитовидной железы
На ежегодном конгрессе ААСЕ доктор Э. Папини из университета Sapienza (г. Рим, Италия) презентовал данные исследования терапии доброкачественных узловых образований щитовидной железы с помощью лазерной абляции с ультразвуковым наведением (Ultrasou [...]
Лираглутид существенно снижает содержание жировых отложений в печени у больных сахарным диабетом 2 типа
Данные большинства исследований свидетельствуют о том, что 60-75% пациентов с СД 2 типа страдают НАЖБП. К сожалению, на сегодня не существует специфического лечения НАЖБП данной группы больных (кроме снижения массы тела и увеличения физической акт [...]
Сердечно-сосудистые осложнения у женщин с сахарным диабетом
На 51-м ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в г. Стокгольме (Швеция) был представлен метаанализ данных 11 млн пациентов с сахарным диабетом (СД), который показывает, что женщины страдают от острого коронарного синд [...]
Влияние системных β-блокаторов, ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента и блокаторов рецепторов ангиотензина II на развитие хориоидальной неоваскуляризации у больных с возрастной макулярной дегенерацией
Согласно результатам недавних исследований, использование системных β-блокаторов, ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) и блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА) вызывает регрессию хориоидальной неоваскуляризации у лабораторных  [...]
Устойчивость возбудителей инфекционных заболеваний глаз к антибиотикам: результаты 5-летнего мониторинга в США
Многоцентровое общенациональное проспективное исследование ARMOR* (Antibiotic Resistance Monitoring in Ocular Microorganisms), целью которого было сообщить об изменении степени устойчивости возбудителей инфекционных заболеваний глаз, было выполнен [...]
Роль мероприятий, направленных на упрощение совместного принятия решений при назначении АБ на уровне первичной медицинской помощи
Совместное принятие решений является важной составляющей пациент-ориентированной медицинской помощи и представляет собой набор коммуникативных и практических навыков, направленных на определение ожиданий и устранение ошибочных представлений у паци [...]
Роль прокальцитонинового теста в оптимизации антибиотикотерапии при сепсисе: систематический обзор и оценка экономической эффективности
Определение наличия/отсутствия бактериальной инфекции играет ключевую роль в оптимизации терапии и сокращении частоты использования АБ. Прокальцитонин рассматривается в качестве маркера бактериальной инфекции. Целью данного исследования было оцени [...]
Вплив відмови від тютюнопаління на перебіг депресії у пацієнтів із ГКС
Депресія у 3 рази частіше зустрічається у пацієнтів, які перенесли гострий коронарний синдром (ГКС), ніж у тих, хто не мав у анамнезі даної серцево-судинної події, – такого висновку дійшли вчені з Університету Лісабона. На їх думку, програма карді [...]
Оксигенотерапія у пацієнтів з інфарктом міокарда з елевацією семента ST
Відомо, що допоміжна оксигенотерапія в деяких випадках не приносить користі і навіть може зашкодити пацієнтам з хронічним обструктивним захворюванням легень чи задишкою. Однак цей підхід усе ще широко застосовується у пацієнтів з гострим інфарктом [...]
Фібриляція передсердь і церебральний кровотік
Результати нового дослідження прояснили незалежний від множинних мікроінфарктів мозку механізм, який може спричиняти взаємозв’язок між наявною ФП і зниженням мозкових функцій. Аналіз даних перших 26 учасників дослідження, що наразі триває, у яких  [...]
Инновация в области трансплантации легких
Трансплантация часто является единственным выходом для пациентов с тяжелыми заболеваниями легких, но ее выполнение ограничено нехваткой донорских органов. К тому же даже после успешной трансплантации такие больные нуждаются в пожизненной иммуносуп [...]
Изучение серотипов, чувствительности к антибиотикам и молекулярной эпидемиологии Streptococcus pneumoniae у детей
Streptococcus pneumoniae часто выступает в роли возбудителя инфекций у пациентов детского возраста. Целью данного исследования было изучить распределение серотипов, чувствительность к антибиотикам (АБ) и молекулярную эпидемиологию S. pneumoniae у  [...]
Будесонид для предупреждения бронхолегочной дисплазии
Почти у половины недоношенных детей (гестационный возраст <28 нед) имеет место бронхолегочная дисплазия, являющаяся основной причиной младенческой смертности. У выживших младенцев с бронхолегочной дисплазией в дальнейшем отмечается высокий риск [...]
Обоснованность назначения АБ в сезон острых респираторных инфекций
Неоправданно частое использование АБ в период сезонного увеличения заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ) сопряжено со значительными финансовыми затратами и усугублением проблемы резистентности. Целью данного исследования было разр [...]
Регулярные физические упражнения облегчают симптомы астмы
Большинство больных бронхиальной астмой (БА) ведут малоподвижный образ жизни. Распространено мнение, что физическая нагрузка может спровоцировать одышку и развитие обострения. Канадские ученые из Университета Конкордия проанализировали спортивные  [...]
Ученые обнаружили новый тип клеток, ответственных за легочную гипертензию
Легочная гипертензия – редкое тяжелое заболевание, характеризующееся высоким давлением в артериях легких и приводящее к недостаточности правых отделов сердца. Несмотря на проводимое лечение, около половины пациентов умирают в течение 3 лет после у [...]
Влияние новой лекарственной комбинации на основную причину муковисцидоза
Новый вариант терапии муковисцидоза, разработанный группой зарубежных ученых, способен восстановить функцию белка, дефект которого лежит в основе этого заболевания. Данные исследования были опубликованы в New England Journal of Medicine. По резуль [...]
Стволовые клетки для лечения заболеваний легких
Более 35 млн американцев страдают хроническими респираторными заболеваниями. Эмфизема, бронхит, астма и муковисцидоз (кистозный фиброз) в совокупности являются второй по значимости причиной смерти во всем мире. Недавно в журнале Nature Medicine со [...]
Оновлення рекомендацій щодо ведення інфекційного ендокардиту
Нижче наведено ключові моменти оновлених рекомендацій Європейського товариства кардіології (ESC) щодо ведення пацієнтів з інфекційним ендокардитом (ІЕ). Профілактика. Найвищий ризик ІЕ мають хворі з протезованими клапанами серця чи особи, у яких в [...]
Гидрогель в качестве носителя лекарственного средства при воспалительных заболеваниях кишечника
Вопрос о разработке новых, более эффективных способов лечения хронических воспалительных заболеваний кишечника, в том числе БК и язвенного колита, по-прежнему актуален. Лекарственные препараты с избирательным действием в отношении кишечника могут  [...]
Ацетилсалициловая кислота может оказывать протекторное влияние в отношении рака кишечника
Ежедневный долгосрочный прием минимальной суточной дозы ацетилсалициловой кислоты (АСК) ассоциируется со сниженным риском развития колоректального рака. В более ранних исследованиях было показано, что АСК и другие нестероидные противовоспалительны [...]
Дыхательный тест для ранней диагностики заболеваний печени
В исследовании, опубликованном в журнале EBio Medicine, британские ученые из Бирмингемского университета сообщили о новом биомаркере, который может свидетельствовать о заболевании печени. Им оказался лимонен – природное соединение, содержащееся в  [...]
Сравнительный анализ трехкомпонентной и последовательной эрадикационной терапии Helicobacter pylori
Долгое время для эрадикации Helicobacter pylori, согласно международным рекомендациям, использовали трехкомпонентную (тройную) терапию, предусматривающую назначение ингибиторов протонной помпы (ИПП), кларитромицина и амоксициллина. В последние год [...]
Взаимосвязь между церебральным параличом у глубоко недоношенных младенцев и микроскопически подтвержденным плацентарным инфарктом
Ранее уже было показана ассоциация между церебральным параличом у младенцев и наличием инфарктов плаценты, диагностику которого акушеры осуществляли макроскопически. Тем не менее, без гистологического подтверждения риск постановки ошибочного диагн [...]
Распространенность атопического дерматита у детей первого года жизни: новое международное исследование
Атопический дерматит (АД) – генетически обусловленное хроническое воспалительное заболевание кожи, характеризующееся максимальной распространенностью в раннем детстве. Однако большинство международных исследований сосредоточены на изучении распрос [...]
Улучшение течения аллергического и неаллергического ринита: вторичное преимущество аденоидэктомии у детей
Хронический ринит (ХР) – одно из самых распространенных заболеваний детского возраста, фактором риска развития которого является аллергический ринит (АР). Как правило, при наличии АР дети страдают от гипертрофированных аденоидов чаще, чем при неал [...]
Липокалин, ассоциированный с желатиназой нейтрофилов: перспективный маркер для дифференциальной диагностики острого пиелонефрита у детей
Острый пиелонефрит является тяжелым заболеванием, которое иногда трудно диагностировать на основании клинических симптомов и общедоступных диагностических тестов, особенно у маленьких детей. Ученые из Хорватии изучили диагностическую ценность опре [...]
Новаторство в лечении болезни Крона: в центре внимания – специфический иммуномодулятор
Болезнь Крона (БК) – рецидивирующее воспалительное заболевание ЖКТ, которое требует хирургического вмешательства у 40-55% больных и демонстрирует высокую (44-55%) частоту рецидивов в послеоперационном периоде. Помимо этого, у пациентов с БК повыше [...]
Маркер эпизодической мигрени
Согласно научной статье, опубликованной 9 сентября в онлайн-выпуске журнала Neurology, исследователи, возможно, обнаружили в крови новый маркер, характерный для эпизодической мигрени, которая определяется как приступы головной боли, возникающие не [...]
Эпидемиология и факторы риска мультирезистентных микроорганизмов после трансплантации легких
Целью данного исследования было описать эпидемиологию и факторы риска мультирезистентных бактерий, выявленных в образцах тканей во время госпитализации пациента в отделении интенсивной терапии после трансплантации легких. Методы. Был проведен ретр [...]
Применение рекомендаций по антибиотикотерапии в педиатрических больницах в Европейском регионе
Целью данного исследования было оценить доступность и источники рекомендаций по лечению распространенных инфекций в европейских педиатрических больницах, а также определить содержание и характеристики этих рекомендаций. Методы. В исследовании прин [...]
Всемирная организация здравоохранения официально признала мясо канцерогенным
В конце октября 2015 г. Международное агентство по изучению рака (IARC) и онкологическое подразделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) официально заявили о канцерогенности красного мяса и обработанных мясных продуктов.  В рамках отдель [...]
Соли мочевой кислоты способны защитить от болезни Паркинсона
Эпидемиологические данные указывают на то, что у людей с естественно повышенной концентрацией уратов в крови низкий риск развития болезни Паркинсона. В своей работе, опубликованной в журнале Neurobiology of Disease, специалисты из Массачусетского  [...]
Національні науково-практичні конференції на 30 листопада – 27 грудня
Увага! Час і місце заходів можуть змінюватись, прохання уточнювати ці дані за вказаними телефонами.   3-4 грудня Науковий симпозіум з міжнародною участю «Різдвяні читання: Харчова алергія – проблема ХХI століття» Львівський національний медич [...]
Статини і погіршення пам’яті
За результатами нового дослідження, в якому було проаналізовано дані близько 1 млн осіб, питання впливу терапії статинами на пам’ять залишається відкритим. Показано, що застосування статинів й інших гіполіпідемічних засобів асоційоване з втратою п [...]
Псоріаз і ризик небажаних серцево-судинних подій
У 2006 р. дослідники дійшли висновку, що псоріаз є фактором ризику інфаркту міокарда й інших атеросклеротичних захворювань. У подальшому проводилися дослідження, щоб визначити, чи є псоріаз незалежним фактором ризику або ж він асоційований з наявн [...]
Ефективність антидоту до дабігатрану в реальній клінічній практиці
За результатами нового дослідження, застосування ідаруцизумабу в пацієнтів, яким необхідно терміново провести хірургічне втручання, чи в осіб з кровотечею, що становить загрозу для життя, безпечно й ефективно блокує антикоагулянтний ефект дабігатр [...]
Національні науково-практичні конференції на 23-29 листопада
Увага! Час і місце заходів можуть змінюватись, прохання уточнювати ці дані за вказаними телефонами.   26-27 листопада Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання. Клініка, діагностика, лікування та пр [...]
Оксигенотерапія у пацієнтів з інфарктом міокарда з елевацією семента ST
Відомо, що допоміжна оксигенотерапія в деяких випадках не приносить користі і навіть може зашкодити пацієнтам з хронічним обструктивним захворюванням легень чи задишкою. Однак цей підхід усе ще широко застосовується у пацієнтів з гострим інфарктом [...]
Фібриляція передсердь і церебральний кровотік
Результати нового дослідження прояснили незалежний від множинних мікроінфарктів мозку механізм, який може спричиняти взаємозв’язок між наявною ФП і зниженням мозкових функцій. Аналіз даних перших 26 учасників дослідження, що наразі триває, у яких  [...]
Схвалення застосування чергового нового перорального антикоагулянта
Європейська комісія схвалила застосування едоксабану в пацієнтів високого ризику з фібриляцією передсердь (ФП), а також для лікування і попередження тромбозів глибоких вен (ТГВ) і тромбоемболії легеневих артерій (ТЕЛА). Позитивне рішення щодо едок [...]
Національні науково-практичні конференції на 16–22 листопада
Увага! Час і місце заходів можуть змінюватись, прохання уточнювати ці дані за вказаними телефонами.   18-19 листопада Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного забезпе [...]
Современный метод визуализации помогает обнаружить ранние повреждения мозга при гипертонической болезни
Как оказалось, у некоторых людей с высоким артериальным давлением поражаются нервные пути, соединяющие различные участки головного мозга, что выражается когнитивными нарушениями, неспособностью принимать решения и контролировать эмоции. Автор иссл [...]
Ученые определили аминокислоту, которая останавливает приступы эпилепсии
Открытие, сделанное учеными из Университета Джона Хопкинса (США), может стать новым способом лечения эпилепсии. Согласно результатам исследования, аминокислота, роль которой в организме до этого была загадкой, оказалась мощным ингибитором эпилепти [...]
Связь Helicobacter pylori с повышенным риском возникновения рвоты беременных: результаты метаанализа
Рвота беременных (РБ) – патологическое состояние, приводящее к снижению массы тела, недостатку питания и нарушению обмена веществ, часто требующее госпитализации и лечения. РБ усложняет течение 0,3-2,0% всех беременностей и является многофакторным [...]
Національні науково-практичні конференції на 9-15 листопада
Увага! Час і місце заходів можуть змінюватись, прохання уточнювати ці дані за вказаними телефонами.   9-10 листопада Науково-практична конференція з міжнародною участю «Досягнення клінічної фармакології та фармакотерапії на шляхах доказової м [...]
Есть ли необходимость в проведении профилактической антибиотикотерапии после эндоскопического удаления доброкачественных опухолей желудка?
Некоторые эндоскопические процедуры (например, склеротерапия, расширение стриктур пищевода, ретроградная холангиопанкреатография, дренирование псевдокисты поджелудочной железы и т. п.) повышают риск возникновения бактериемии и требуют профилактиче [...]
Прометазин в сочетании с суматриптаном в лечении мигрени: рандомизированное клиническое исследование
В исследовании изучались эффективность и безопасность при лечении мигрени одновременного применения суматриптана (синтетического аналога триптамина – агониста ряда серотониновых рецепторов, классического препарата для лечения мигрени) и прометазин [...]
Использование марихуаны для лечения двигательных и недвигательных симптомов при болезни Паркинсона: открытое неэкспериментальное исследование
Несмотря на то что терапевтическое использование марихуаны детально задокументировано, результаты по ее использованию при лечении болезни Паркинсона довольно противоречивы. Цель данного открытого неэкспериментального исследования – оценить клиниче [...]
Національні науково-практичні конференції на 2-8 листопада
Увага! Час і місце заходів можуть змінюватись, прохання уточнювати ці дані за вказаними телефонами.   3 листопада Науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку»   Національний [...]
Стимуляция блуждающего нерва при эпилепсии, резистентной к лекарственной терапии, у детей: европейское долгосрочное исследование
Данное широкомасштабное комплексное исследование было проведено с целью получения сведений о долгосрочном влиянии стимуляции блуждающего нерва у детей с лекарственно-устойчивой эпилепсией. В исследовании приняли участие 347 пациентов в возрасте от [...]
Трансплантация эмбриональных клеток в полосатое тело приводит к замедлению ухудшения моторных и когнитивных способностей у пациентов с хореей Хантингтона
Цель исследования – определить метод, позволяющий замедлить исход заболевания и улучшить состояние пациентов с хореей Хантингтона. В исследовании приняли участие 26 пациентов, 10 из них была проведена трансплантация эмбриональных клеток в область  [...]
Наслідки вживання кави пацієнтами з артеріальною гіпертензією
У дослідженні HARVEST взяли участь пацієнти віком 18-45 років з АГ 1 ступеня, яким не призначали антигіпертензивну терапію. Виявилося, що в учасників дослідження, які помірно вживали каву (від 1 до 3 чашок еспресо на день), відмічається підвищення [...]
Національні науково-практичні конференції на 26 жовтня – 1 листопада
Увага! Час і місце заходів можуть змінюватись, прохання уточнювати ці дані за вказаними телефонами.   28 жовтня Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні інфекції: інноваційні підходи до діагностики та лікування» (до 90-річч [...]
SPRINT: користь інтенсифікованої антигіпертензивної терапії
У дослідженні SPRINT, проведеному за підтримки Національного інституту здоров’я США, було виявлено, що стратегія більш інтенсивного зниження АТ (досягнення систолічного АТ 120 мм рт. ст.) знижує ризик смерті і серцево-судинних подій при порівнянні [...]
Комбінація двох діуретиків у половинних дозах: ефективність та безпека
Тривалий час тіазидні діуретики, такі як гідрохлортіазид (ГХТ), були препаратами першої лінії у лікуванні пацієнтів із артеріальною гіпертензією (АГ), однак їх застосування обмежилося через можливе підвищення ризику розвитку цукрового діабету. Вва [...]
LCZ696 і ниркова функція у пацієнтів із серцевою недостатністю
Аналіз результатів дослідження PARADIGM-HF виявив, що у пацієнтів із серцевою недостатністю (СН) зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка застосування LCZ696 – блокатора рецепторів ангіотензину / інгібітору неприлізину – супроводжується менш ви [...]
Новости ВОЗ Учитывая наступление теплого времени года в Европейском регионе, населению, медикам и органам здравоохранения необходимо подготовиться к возможной экстремальной жаре. Ежегодно такие погодные условия наносят вред здоровью множества люде [...]
19-21 квітня 2016 р. у ВЦ «КиївЕкспоПлаза» відбудеться важлива подія у галузі охорони здоров’я України  – VII Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров’я нації» – міжнародна професійна платформа для обміну досвідом і підвищення ква [...]
Національні науково-практичні конференції на 19-25 жовтня
Увага! Час і місце заходів можуть змінюватись, прохання уточнювати ці дані за вказаними телефонами.   19-20 жовтня Науково-практична конференція «Актуальні питання цитологічної діагностики злоякісних пухлин»   Національний інститут раку  [...]
Эффективность и безопасность голимумаба у пациентов с активным ревматоидным артритом, резистентным к метотрексату
Цель исследования – оценить эффективность и безопасность комбинации голимумаб + метотрексат у пациентов с ревматоидным артритом, у которых заболевание оставалось активным, несмотря на монотерапию метотрексатом. Методы. Пациентов (n=264) рандомизир [...]
Исходы беременностей у пациентов с воспалительным артритом, получающих биологические препараты
Информация о влиянии биологических антиревматических препаратов на исходы беременности ограничена, поскольку беременные исключались из участия в клинических исследованиях. Целью настоящего исследования было изучить безопасность этих лекарственных  [...]
Оновлені рекомендації щодо ведення пацієнтів із гострим коронарним синдромом без елевації сегмента ST
На конгресі Європейського товариства кардіологів (European Society of Cardiology – ESC) були представлені нові рекомендації щодо ведення пацієнтів із гострим коронарним синдромом (ГКС) без елевації сегмента ST. Поряд із іншими аспектами були розгл [...]
Національні науково-практичні конференції на 12-18 жовтня
Увага! Час і місце заходів можуть змінюватись, прохання уточнювати ці дані за вказаними телефонами.   12 жовтня Науково-практична конференція з міжнародною участю «Променева діагностика в остеології»   Харківська медична академія післядипломн [...]
Эффективность и безопасность применения эволокумаба для снижения уровня липидов с целью предотвращения сердечно-сосудистых осложнений
Эволокумаб – моноклональное антитело, которое блокирует пропротеиновую конвертазу субтилизин/кексин типа 9 (PCSK9), способствуя значительному снижению уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП), что было отмечено в краткосрочных н [...]
Преимущества использования колхицина для снижения частоты периоперационных повреждений миокарда у пациентов после аортокоронарного шунтирования с искусственным кровообращением
Воспалительные реакции и повреждение миокарда, обусловленные кардиоторакальными операциями, являются основными причинами послеоперационной кардиальной смертности. Целью данного исследования было определить, повлияет ли прием колхицина у пациентов  [...]
Влияние голимумаба и памидроната на клиническую эффективность и воспаление при аксиальном спондилоартрите
Целью исследования было сравнить влияние голимумаба и памидроната на клиническую эффективность и воспаление, оцениваемое с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ), при аксиальном спондилоартрите. Методы. Пациентов, соответствующих критериям  [...]
Національні науково-практичні конференції на 5-11 жовтня
Увага! Час і місце заходів можуть змінюватись, прохання уточнювати ці дані за вказаними телефонами.   5-6 жовтня Науково-практична конференція з міжнародною участю «Мозок та серце»   ВГО «Асоціація кардіоневрологів України». ДУ «Інститут [...]
Лечение венозных язв с применением экстракта плодов конского каштана
Трофическая язва (ТЯ) – хроническое рецидивирующее состояние, поражающее миллионы людей по всему миру. Длительное течение этого заболевания приводит к множеству тяжелых осложнений: дерматиту, пиодермии, экземе, лимфангиту, оссифицирующему периости [...]
Антибиотикопрофилактика во II и III триместрах беременности
В ряде исследований было показано, что АБП во время беременности может улучшать клинический исход у матери и плода. Однако в остальных испытаниях такие преимущества отсутствовали, а в некоторых случаях сообщалось о побочных эффектах применения АБП [...]
Зависимость между соотношением нейтрофилы/тромбоциты и патологическими изменениями венозных аутотрансплантатов у пациентов после АКШ
Заболевания сердца ишемической этиологии в настоящее время представляют серьезную проблему. АКШ является доступным вариантом снижения частоты неблагоприятных исходов ишемической болезни сердца. Для шунтирования используют как венозные, так и артер [...]
Эзетимиб как дополнение к терапии статинами после острого коронарного синдрома
Применение статинов приводит к снижению уровня ХС ЛПНП и уменьшению риска развития сердечно-сосудистых осложнений. Интенсивная терапия статинами обеспечивает более эффективное снижение ХС ЛПНП по сравнению с приемом таких препаратов в умеренных до [...]
Національні науково-практичні конференції на 28 вересня – 4 жовтня
Увага! Час і місце заходів можуть змінюватись, прохання уточнювати ці дані за вказаними телефонами. 28-29 вересня Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні методи діагностики та лікування хронічних запальних захворювань верхніх д [...]
Влияние воспалительных заболеваний кишечника на процессы тромбообразования
Возникновение тромбоэмболических событий является важным внекишечным проявлением у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника. Целью данного исследования было сравнить параметры фибринолиза и тромболизиса у пациентов с воспалительными заб [...]
Частота досрочного завершения антибиотикотерапии при выявлении респираторных вирусных инфекций
Дифференциальная диагностика вирусных и бактериальных пневмоний важна для выбора рационального терапевтического подхода. Новые диагностические методы, основанные на использовании полимеразной цепной реакции (ПЦР), позволяют определить тип вируса и [...]
Факторы несоблюдения рекомендаций по антибиотикотерапии у пациентов с тонзиллитом и фаринготонзиллитом
Несмотря на то что в предыдущих испытаниях проводилась оценка несоблюдения рекомендаций по антибиотикотерапии тонзиллита и фаринготонзиллита (назначение другого препарата вместо препарата выбора), ни в одном из них не было проведено анализа вероят [...]
Уровень соблюдения рекомендаций по амбулаторному назначению антибиотиков при инфекциях верхних дыхательных путей
Нерациональная антибиотикотерапия, особенно при инфекциях дыхательных путей, является одним из основных факторов развития антибиотикорезистентности. В данном исследовании были изучены паттерны назначения противомикробных препаратов при острых респ [...]
Національні науково-практичні конференції на 21-27 вересня
Увага! Час і місце заходів можуть змінюватись, прохання уточнювати ці дані за вказаними телефонами.   21 вересня Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні аспекти впровадження наукової медичної інформації в клінічну прак [...]