0 %

Хірургія, ортопедія та анестезіологія

05.11.2018 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Изменение уровня маркеров оксидативного стресса у пациентов с хронической венозной недостаточностью на фоне терапии диосмином

В основе патогенеза многих нарушений в человеческом организме лежит свободнорадикальное окисление и вызванный им оксидативный стресс. Нивелировать последствия этих процессов могут антиоксиданты, к числу которых относится и натуральный флавоноид – ​диосмин....

05.11.2018 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Диференційна діагностика та лікування парадуоденального панкреатиту

Актуальність проблеми діагностики та хірургічного лікування ускладненого парадуоденального панкреатиту (ПДП) зростає у зв’язку зі схожою клінічною та інструментальною семіотикою із протоковою аденокарциномою підшлункової залози на ранніх стадіях. Незважаючи на наявність сучасних методів обстеження, диференціація ПДП зі злоякісними захворюваннями периампулярної зони становить труднощі. ...

02.11.2018 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Конгрес анестезіологів України: акцент на сучасні принципи знеболення з точки зору доказової медицини

13-15 вересня в Українському домі (Київ) відбувся Конгрес анестезіологів України. Подія, яка на перший погляд здається вузькоспеціалізованою, охопила тематику, актуальну для лікарів усіх спеціальностей. У переповненому слухачами конференц-залі відомі спікери знайомили усіх присутніх із новітніми українськими розробками та досягненнями в галузі анестезіології....

01.11.2018 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Антибиотикорезистентность – ​вызов XXI века: современные тенденции и пути решения

Проблема антибиотикорезистентности (АБР) крайне актуальна сегодня во всем мире. Рост устойчивости возбудителей к большинству групп современных антибактериальных препаратов (АБП) приводит к увеличению сроков стационарного лечения, заболеваемости и смертности, серьезно ограничивает возможности клиницистов в борьбе с бактериальными инфекциями, значительно повышает социальные и экономические издержки общества. Поэтому вопросы, касающиеся стратегии и тактики борьбы с АБР, всегда находятся в фокусе внимания специалистов....

01.11.2018 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Непоправна втрата: пішов із життя М.В. Гульчій

21 серпня 2018 року пішов із життя відомий український лікар хірург-ендокринолог, головний лікар Київського міського клінічного ендокринологічного центру, доктор медичних наук Микола Васильович Гульчій. Його прізвище нещодавно було внесено Світовою асоціацією ендокринологів-хірургів у десятку найкращих спеціалістів світу....

01.11.2018 Хірургія, ортопедія та анестезіологія ХХІV съезд хирургов Украины: событие национального масштаба

26-28 сентября в помещении «Украинского дома» (г. Киев) состоялось главное событие для всех представителей хирургической отрасли отечественной медицины. Три дня подряд титаны хирургии делились своим опытом и перенимали новые методы оперативного лечения....

31.10.2018 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Конгресс анестезиологов Украины: крупное событие для врачей всех специальностей

13-15 сентября в Украинском доме (г. Киев) состоялся Конгресс анестезиологов Украины. Тематика этого, на первый взгляд, узкопрофессионального события затрагивала все направления отечественной медицины. В центральном зале работала специализированная выставка современного медицинского оборудования. ...

31.10.2018 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Антибіотикорезистентність в Україні: розпочато масштабне дослідження

Питання антибіотикорезистентності дедалі більше загострюється в усьому світі, і Україна не залишилася в цьому болючому для кожної національної системи охорони здоров’я питанні осторонь. Збудники інфекційних захворювань стають все менш чутливими до найпоширеніших груп антибіотиків, у той час як нові препарати з’являються все рідше. ...

31.10.2018 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Рациональный выбор нестероидных противовоспалительных препаратов в длительной терапии остеоартрита

Остеоартрит (ОА) — хроническое дегенеративное заболевание, характеризующееся прогрессирующим нарушением целостности хрящевой и костной ткани в околосуставном пространстве. Сопровождается значительной воспалительной реакцией и дисрегуляцией цитокинового каскада, которым часто сопутствует болевой синдром разной степени интенсивности....

19.10.2018 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Застосування Артроколу в ортопедо-травматологічній практиці в разі малоінвазивних хірургічних втручань на колінному суглобі

Травми й захворювання опорно-рухового апарату посідають одне з провідних місць у структурі захворюваності та розвитку інвалідності в осіб переважно працездатного віку, що становить значущу медико-соціальну проблему [4]. Але з розвитком сучасних медичних технологій усе більше пацієнтів мають змогу отримувати травматологічну допомогу амбулаторно. Наприклад, у країнах Західної Європи й у США кількість операцій, що виконуються за принципом «одноденної хірургії», сягає 60% [1-3]. ...

19.10.2018 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Топические нестероидные противовоспалительные препараты в терапии острой мышечно-скелетной боли у взрослых

Острая мышечно-скелетная боль (МСБ) – ведущий симптом при травматических повреждениях опорно-двигательного аппарата, не сопровождающихся нарушением целостности кожных покровов. Несмотря на то что в большинстве случаев такие травмы проходят самостоятельно в течение нескольких недель, болезненность и ограничение подвижности во время этого периода существенно ухудшают качество жизни и трудоспособность пациентов. Сегодня для лечения острой МСБ все чаще используются топические нестероидные противовоспалительные препараты, которые обеспечивают адекватную аналгезию без развития побочных эффектов...

05.09.2018 Онкологія та гематологія Хірургія, ортопедія та анестезіологія Фокус на актуальну проблему – онкохірургія гепатопанкреатобіліарної зони

За ініціативи Національного інституту раку (НІР) щороку проводиться конференція, присвячена хірургічному лікуванню пухлин шлунково-кишкового тракту. Цього року вирішено виокремити тематику гепатопанкреатобіліарної хірургії, що продиктовано великою зацікавленістю спеціалістів цією проблемою. Захід об’єднав провідних науковців і лікарів-практиків у галузі онкології та хірургії з України, США, Італії, Німеччини та Швеції....