0 %

Неврологія

08.11.2019 Неврологія Нейросимпозіум 2019: квінтесенція рекомендацій щодо терапії болю у спині та доцільність призначення вітамінів групи В за неврологічної патології

У межах щорічної міжнародної неврологічної конференції «Нейросимпозіум», що відбулася 10‑12 вересня 2019 р. в Одесі, професор Т.М. Слободін разом із професором О.Л. Товажнянською представили доповідь, присвячену актуальній темі болю у спині – ​поширеної скарги у клінічній практиці лікаря будь-якої спеціальності. Своєю чергою, доцент О.О. Клекот презентувала ґрунтовне пояснення доцільності призначення препаратів вітамінів групи В, вносячи цим зміни у парадигму терапії пацієнтів з ураженням як периферичної, так і центральної нервової системи....

08.11.2019 Неврологія Обратимый церебральный вазоконстрикторный синдром: клиническая картина, дифференциальная диагностика, подходы к лечению

Научно-практическая конференция «Возможности и достижения современной фармакотерапии в практике невролога», проходившая 14‑15 марта 2019 г. в Харькове, была посвящена инновационным методам диагностики, лечения и профилактики патологий нервной системы, а именно сосудистых, инфекционных, нейродегенеративных и наследственных заболеваний....

08.11.2019 Неврологія Сучасний погляд на терапію болю у спині: місце міорелаксантів

Вже традиційно навесні відбулася масштабна науково-практична конференція з міжнародною участю «Досягнення у неврології», керівником та незмінним організатором якої є доктор медичних наук, професор кафедри неврології № 1 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика Тетяна Миколаївна Слободін. Пані Тетяна, із властивою їй принциповістю і професіоналізмом, доклала неабияких зусиль, аби програма заходу була насиченою та сучасною. На конференції прозвучало багато нової інформації про досягнення в царині неврології – ​зокрема методи діагностики, лікування та профілактики неврологічних захворювань – ​від найавторитетніших науковців нашої країни та зарубіжжя....

07.11.2019 Неврологія Мультипрофесійний менеджмент осіб із неспецифічним поперековим болем

Поперековий біль уражає 80% населення світу щонайменше один раз упродовж життя, а 2% звертаються по допомогу до лікаря щодо даної проблеми щорічно. На цю недугу страждає до 25% працездатних чоловіків щороку, а 85‑90% популяції віком до 50 років мають дегенеративно-дистрофічні зміни хребта. Майстер-клас «Мультипрофесійний підхід до ведення пацієнтів із неспецифічним поперековим болем» під час XІ науково-практичної конференції «Нейросимпозіум», що пройшла 10‑12 вересня в Одесі, провів к. мед. н., доцент кафедри фізичної та реабілітаційної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (м. Київ) Володимир Анатолійович Голик....

07.11.2019 Неврологія Психіатрія Особливості емоційного вигорання у працівників сфери охорони неврологічного та психічного здоров’я

Останніми десятиліттями відзначається стійкий інтерес до проблеми дослідження феномена «емоційного вигорання» [1, 7, 10, 15, 27, 28]. Синдром емоційного вигорання (СЕВ) – ​це реакція людини, що виникає внаслідок тривалого впливу професійних стресів середньої інтенсивності. СЕВ є процесом поступової втрати емоційної, когнітивної та фізичної енергії, що виявляється у симптомах емоційного, розумового виснаження, фізичного стомлення, особистої відстороненості та зниження задоволення від виконання роботи [5, 12, 15, 17]....

31.10.2019 Неврологія Гінкго білоба при когнітивних розладах: механізми дії та доказова база

Когнітивні розлади – ​важлива медична, соціальна й економічна проблема сучасного суспільства (Hugo J., Ganguli M., 2014; Hill N. L. et al., 2015; Prince M. et al., 2015). Першою стадією деменції деякі науковці вважають помірні когнітивні порушення – ​ПКП (Petersen R. C., 2000), що включають погіршення пам’яті, уваги, просторової орієнтації, мови тощо (Janoutová J. et al., 2015; Hadjichrysanthou C. et al., 2018)....

31.10.2019 Неврологія Депрессия: в поисках действенной и безопасной альтернативы синтетическим антидепрессантам

Депрессия… Опустошающее заболевание, лишающее интереса к жизни, забирающее жизненные силы и наделяющее тревожностью, бессонницей, суицидальными мыслями. Согласно данным эпидемиологических исследований, распространенность депрессии и ассоциированных с ней симптомов неуклонно возрастает во всем мире. Наиболее подвержены депрессии женщины: распространенность этой патологии среди представительниц прекрасного пола составляет 20-25%, а у мужчин – 7-12% (Zhang et al., 2019)....

10.10.2019 Неврологія XI Нейросимпозіум: нові досягнення та перспективи

10-12 вересня в сонячній Одесі відбувся ХІ Нейросимпозіум, у ході якого провідні експерти обговорювали останні досягнення в діагностиці та лікуванні патологій нервової системи. Впродовж трьох днів роботи конференції були проведені численні лекції та майстер-класи, під час яких учасники мали можливість обмінятися досвідом не тільки з українськими колегами, а й із запрошеними міжнародними експертами. Цьогоріч участь у заході взяли близько 800 лікарів....

07.10.2019 Неврологія Эффективность применения интерференцтерапии в комплексе с пиримидиновыми нуклеотидами у больных вертеброгенными радикулопатиями

Вертеброгенные болевые синдромы занимают одно из ведущих мест во всех странах мира как по распространенности, так и по количеству дней нетрудоспособности. Наиболее частой формой вертеброгенных болевых синдромов являются дискогенные радикулопатии, характеризующиеся болевыми, моторными и вегетативными нарушениями, обусловленными поражением корешков спинного мозга. ...

07.10.2019 Неврологія Застосування препаратів стандартизованого екстракту гінкго дволопатевого (EGB 761®) у лікуванні помірних когнітивних порушень і деменції

Відповідно до даних Всесвітньої організації охорони здоров’я, 47 млн осіб у світі страждають на деменцію й щороку реєструється майже 10 млн нових випадків цього захворювання (WHO, 2017). Однією з провідних причин зростання поширеності деменції є виражене старіння світової популяції (Jaul E., Barron J., 2017)....

04.10.2019 Неврологія Нейродегенерація за діабетичної ретинопатії

Діабетична ретинопатія (ДР) буває у кожного третього пацієнта з діабетом і є основною причиною сліпоти серед людей працездатного віку. У кожного десятого зір значно погіршується через діабетичний набряк макули (ДНМ) або проліферативну ДР. Крім того, ДР підвищує ризик інших ускладнень – нефропатії, інсульту, серцево-судинних захворювань (ССЗ), а також смертності, особливо за діабету 2 типу. Сучасна терапія впливає здебільшого на пізні стадії ДР. Тому пошук нових ефективних профілактичних та інтервенційних стратегій, спрямованих на ранні етапи патогенезу, дасть змогу зменшити ризик ускладнень і скоротити витрати на лікування....

04.10.2019 Неврологія Застосування дієтичної добавки Віноксин® Форте (барвінок малий, гінкго білоба, омела біла) при когнітивних розладах

Відповідно до прогнозів, до 2035 р. в США кількість осіб віком понад 65 років перевищить таку населення до 18 років (US Census Bureau, 2018). Аналогічна тенденція старіння популяції відзначається в усьому світі. З віком у більшості людей розвиваються несприятливі зміни когнітивних функцій, передусім погіршення пам’яті, здатності до навчання, мовлення, розсудливості, що може негативно впливати на виконання щоденних справ (World Health Organization and Alzheimer’s Disease International, 2012)....