0 %

Неврологія

02.07.2019 Неврологія Ксеомін: ефективна допомога неврологічним пацієнтам є доступною вже сьогодні

31 травня 2019 р. ознаменувалося науково-практичною конференцією, яка відбулася у Києві. Мета заходу полягала у просвітленні лікарів щодо можливості суттєвого покращення якості життя неврологічних пацієнтів завдяки використанню в рутинній практиці препарату ботулінічного токсину Ксеомін, який у досвідчених руках дозволяє значно зменшити прояви спастичності та дистонічних розладів....

02.07.2019 Неврологія «Чи будете ви пам’ятати своє ім’я у 90 років?», або проблеми когніції у старечому віці

Тривалість життя збільшується, частка осіб старечого віку серед населення швидко зростає і, відповідно, катастрофічно підвищується поширеність вікових когнітивних порушень....

02.07.2019 Неврологія Хвороба Фабрі у лікарській практиці

Хвороба Фабрі (ХФ), або Андерсона – ​Фабрі є рідкісною генетичною хворобою, що розвивається через недостатність лізосомного ферменту α-галактозидази А (α-Gal A) внаслідок мутації у відповідному гені. Це тяжка прогресуюча мультисистемна патологія, виявлення якої ускладнене у зв’язку зі значною клінічною варіабельністю. Чому лікарю важливо орієнтуватися у симптомах та методах лікування ХФ?...

02.07.2019 Неврологія Психіатрія Українська неврологічна школа: на стику неврології та психіатрії

31 березня – ​2 квітня у Львові відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Українська неврологічна школа: на стику неврології та психіатрії». Організаторами заходу виступили Міністерство охорони здоров’я України, Львівський національний медичний університет імені Д. Галицького, Ужгородський національний університет та Міжнародна асоціація медицини, спонсор конференції – ​швейцарська фармацевтична компанія ACINО....

02.07.2019 Неврологія Актуальные проблемы в условиях патоморфоза эпилепсии

16‑18 мая 2019 г. в Одессе состоялась XXIII конференция Украинской противоэпилептической лиги с международным участием «Актуальные проблемы в условиях патоморфоза эпилепсии». Событие затрагивало смежные темы взрослой и детской неврологии, психиатрии и нейрохирургии. Мероприятие собрало неврологов, психиатров, нейрофизиологов, нейрохирургов, детских неврологов и психиатров со всей Украины и из-за рубежа для обсуждения наиболее актуальных проблем эпилепсии и других пароксизмальных состояний, их диагностики и лечения....

02.07.2019 Неврологія Современные подходы в диагностике и лечении эпилепсий у детей

В апреле в Киеве состоялась сессия школы детской эпилептологии «Современные подходы в диагностике и лечении эпилепсий у детей». Организаторами мероприятия были Национальная медицинская школа последипломного образования имени П.Л. Шупика, Украинская противоэпилептическая лига (УПЭЛ), Всеукраинская ассоциация непрерывного профессионального образования врачей и фармацевтов. Генеральным спонсором выступила швейцарская фармацевтическая компания ACINO....

01.07.2019 Неврологія Як «впізнати» хворобу Помпе серед інших нервово‑м’язових захворювань?

На визначному й цікавому заході ІІІ Школа з нервово-м’язових захворювань та захворювань периферичної нервової системи, що пройшов у Львові 24‑25 травня 2019 р., одну з сесій було присвячено патологіям накопичення, зокрема хворобі Помпе (ХП). Для цієї рідкісної генетичної хвороби характерний дуже широкий спектр клінічних проявів, що ускладнює її ранню діагностику та, відповідно, знижує шанси на ефективне лікування. До вашої уваги представлено огляд двох доповідей, присвячених проблемам діагностики та терапії цієї патології, а також опис клінічного випадку підтвердженої ХП....

01.07.2019 Неврологія «Школа НЕПіКа»: неврологічні сесії

У лютому 2018 року в с. Синевирська Поляна, що на Закарпатті, відбулася міждисциплінарна конференція «Школа НЕПіКа: неврологія, ендокринологія, психіатрія і кардіологія». Учасники заходу прослухали лекції провідних фахівців та взяли участь у практичних обговореннях, дискусіях з експертами, командних розборах клінічних випадків....

01.07.2019 Неврологія Анализ эффективности применения механической тромбэктомии у пациентов с ишемическим инсультом

На сегодняшний день накоплено недостаточно данных относительно эффективности тромбэктомии при остром ишемическом инсульте в бассейне сонной артерии, поэтому однозначного мнения о пользе такого вмешательства не сложилось. Этой проблеме посвящена статья Kaesmacher et al., опубликованная в журнале Stroke (2019; 50: 880‑888), обзор которой предлагается вашему вниманию....

01.07.2019 Неврологія Преимущества терапии статинами у пациентов пожилого возраста: результаты нового метаанализа

Согласно результатам масштабного метаанализа данных 28 рандомизированных исследований при участии более 170 тыс. пациентов, проведенного Рабочей группой исследователей уровня холестерина (CTTC, 2010), терапия статинами способствует снижению частоты сердечно-сосудистой патологии во всех возрастных группах, включая лиц старше 75 лет. ...

01.07.2019 Неврологія Поиск новых методов и препаратов для борьбы с мозговым инсультом и его осложнениями

14‑15 марта 2019 г. в Харькове проходила научно-практическая конференция «Возможности и достижения современной фармакотерапии в практике невролога», организованная Ассоциацией неврологов, психиатров и наркологов Украины, Институтом неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины, Харьковским национальным университетом имени В.Н. Каразина. ...

01.07.2019 Неврологія Біологічно активні поліпептиди для покращення пам’яті, концентрації та уваги

Мемопрув як перша біологічна активна суміш поліпептидів природного походження для перорального прийому по 1 таблетці на добу протягом не менш ніж один місяць є безпечною та має доведену клінічну ефективність для поліпшення пам’яті, навчання, концентрації та прийняття щоденних рішень, відновлюючи у такий спосіб належну здатність розуміти, пізнавати, вивчати, усвідомлювати, сприймати та переробляти зовнішню інформацію....