0 %

Неврологія

21.05.2019 Неврологія Холіну альфосцерат – природна сполука з комплексною нейропротекторною дією

Холіну альфосцерат – фізіологічний попередник ацетилхоліну, виявлений у складі головного мозку, – вже кілька десятиліть успішно застосовується для лікування уражень мозку різної етіології. Механізм його нейропротекторної дії пов’язаний з утворенням нейромедіатора ацетилхоліну, який забезпечує реалізацію когнітивних функцій, та мембранних фосфоліпідів, що поліпшують функцію рецепторів і синаптичну передачу, активують структури ретикулярної формації мозку. ...

13.05.2019 Неврологія Настанови щодо лікування пацієнтів із хворобою Паркінсона

До вашої уваги представлено огляд настанов Національного інституту здоров’я і клінічного вдосконалення Великої Британії (NICE, 2018), які ґрунтуються на описанні та систематизації даних уже існуючих рекомендацій, а також містять інформацію щодо призначення медикаментозних засобів, стандартів і правил надання допомоги пацієнтам із хворобою Паркінсона (ХП)....

13.05.2019 Неврологія Печеночная энцефалопатия: классификация, диагностика и лечение

В журнале «Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа» (2018, Т. 8, № 2) опубликована статья о печеночной энцефалопатии (ПЭ) с акцентом на диагностике и терапии. ПЭ является частой патологией центральной нервной системы (ЦНС), развивающейся у пациентов с хроническими заболеваниями печени. Актуальность изучения данного вопроса обусловлена неблагоприятным прогнозом – ​трехлетняя выживаемость таких больных составляет 23%. ...

11.05.2019 Неврологія Сучасні аспекти клінічної неврології: роль статинів у профілактиці серцево-судинних захворювань

Початок року для медичної спільноти запам’ятався проведенням VІІІ щорічної науково-практичної конференції, присвяченої сучасним аспектам клінічної неврології, за підтримки Міністерства охорони здоров’я України, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» та громадської організації «АРМЕД». Захід проходив на базі готелю «Карпатські зорі», що в місті Яремче. У межах конференції відбулися виступи провідних українських та закордонних експертів із питань неврології та нейрохірургії, практичні майстер-класи, клінічні розбори та контраверсії....

11.05.2019 Неврологія Новая шкала для прогнозирования вероятности ранней смерти при инсульте

В настоящее время инсульт является второй по значимости причиной смерти во всем мире, а также основной причиной длительной нетрудоспособности. В высокоразвитых странах ранняя 30-дневная летальность при ишемическом инсульте оценивается примерно в 15%. Известен ряд факторов риска, увеличивающих вероятность средне- и долгосрочной смертности пациентов с ишемическим инсультом. Что касается предикторов ранней смерти от инсульта, информации о них пока недостаточно несмотря на ее распространенность в клинической практике. ...

11.05.2019 Неврологія Новейшие аспекты лечения ишемического инсульта и коморбидных состояний

Инсульт является одной из наиболее актуальных медицинских проблем в Украине, где ежегодно регистрируется около 100 тыс. острых инсультов (Зозуля И.С., 2012). Примерно в трех случаях из девяти инсульт приводит к смерти пациента (Мищенко Т.С., 2017). Профессор Наталья Константиновна Свиридова посвятила проблемам терапии инсульта и реабилитации мастер-класс «Инсульт и болевые синдромы: острый период и реабилитация. Европейский опыт, 2019», проведенный на научно‑практической конференции с международным участием «Неврологические чтения (VIII) памяти Д.И. Панченко», которая прошла 1 марта 2019 года в Киеве....

11.05.2019 Неврологія Нейрохірург Генрі Марш: чи справді штучний інтелект є загрозою людству?

Генрі Марш (Henry Marsh) – ​британський нейрохірург, відомий у всьому світі, людина з різнобічними талантами, фантастичною енергією, невичерпним бажанням ділитися знаннями та досвідом. 1 лютого 2019 р. Генрі Марш прочитав в Українському католицькому університеті м. Львова лекцію, присвячену проблемі штучного інтелекту (ШІ), у якій підняв такі питання: наскільки реально відтворити людський мозок у машині? Якими є принципові відмінності між ШІ та мозком? Чи справді в найближчому майбутньому ШІ становитиме загрозу людству? ...

11.05.2019 Неврологія Психіатрія На межі неврології та психіатрії: обговорення терапевтичних стратегій у зонах перетину компетенцій

За матеріалами III Науково-практичної конференції з міжнародною участю «На межі компетенції психіатрії та неврології» (13‑14 грудня 2018 року, м. Дніпро)...

11.05.2019 Неврологія Школа-курс «ЕЕГ та Епілепсія» в Україні: підвищення кваліфікації українських фахівців у діагностиці дорослих та дітей, хворих на епілепсію

1‑2 березня в м. Києві відбулася науково‑практична школа «ЕЕГ та Епілепсія». Курс було схвалено всесвітньою протиепілептичною лігою (International League Against Epilepsy, ILAE-Europe). Одним із генеральних спонсорів виступила швейцарська фармацевтична компанія ACINO в Україні....

11.05.2019 Неврологія Деменція: огляд останніх протоколів та рекомендацій

Найпоширенішою формою первинних дегенеративних хвороб головного мозку з характерними нейропатологічними та нейрохімічними проявами в осіб похилого віку є хвороба Альцгеймера (ХА). Дана патологія характеризується поступовим початком, практично неконтрольованим прогресуванням розладу пам’яті та вищих кіркових функцій, значним інтелектуальним і психічним порушенням аж до абсолютної втрати контролю, а також типовим набором невропатологічних ознак. ...

10.05.2019 Неврологія Депрессия и ишемическая болезнь сердца: обзор рекомендаций Европейского общества кардиологов 2018 года

Большое депрессивное расстройство (БДР) – ​широко распространенное заболевание, которым страдает приблизительно 10% населения в мире (Kessler R.C. et al., 2005). Оно представляет собой растущую глобальную проблему (Whiteford H.A. et al., 2013), которая ассоциируется с повышенным риском развития ишемической болезни сердца (ИБС) (Carney R.M. et al., 2017). ...

10.05.2019 Неврологія Сучасні погляди на лікування ішемічного інсульту

1‑3 листопада 2018 р. у Києві успішно пройшов IV Національний конгрес «Інсульт та судинно-мозкові захворювання», у межах якого провідні спеціалісти з України, Чехії, Литви, Ізраїлю та Південно-Африканської Республіки висвітлювали сучасний стан проблеми лікування гострого порушення церебрального кровообігу та основні аспекти профілактики й реабілітаційно-відновлювальних програм після ішемічного інсульту. До вашої уваги представлено огляд доповідей професора М.Є. Поліщука, професора С.П. Московка та професора В.М. Міщенка, присвячені сучасним стратегіям лікування ішемічного інсульту....