Неврологія

09.07.2016 Неврологія Церебральная ишемия и когнитивные нарушения: актуальные вопросы

Статья в формате PDF. Неуклонное старение населения планеты способствует постоянному росту цереброваскулярных заболеваний. Количество инсультов и деменций растет не только в развивающихся, но и в высокоразвитых странах. Вместе с тем возможности их лечения не соответствуют цивилизационным запросам времени. Во время научно-практической конференции, которая в конце прошлого года состоялась в Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика, ведущие неврологи с...

09.07.2016 Неврологія Возрастные и гендерные аспекты эпилепсии и актуальные вопросы оказания неотложной помощи

Статья в формате PDF. 12-14 мая в г. Львове прошла юбилейная ХХ конференция Украинской противоэпилептической лиги с международным участием «Возрастные и гендерные аспекты эпилепсии сквозь призму времени». В лекциях и докладах ведущих специалистов из разных регионов Украины были всесторонне рассмотрены вопросы лечения эпилепсии у лиц разного пола, в период пубертата, менопаузы и во время беременности, проблемы фармакорезистентности эпилепсии, опыт применения противоэпилептических препара...

09.07.2016 Неврологія Мультимодальные подходы в неврологии

Под таким названием 18-20 апреля в г. Трускавце прошла XVIII Международная конференция, организатором которой выступил Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины. Традиционно большинство докладов были посвящены проблеме цереброваскулярных заболеваний, распространенность которых в нашей стране по-прежнему остается высокой, а результаты лечения продолжают желать лучшего. С наиболее интересными из представленных сообщений мы предлагаем ознакомиться нашим читателям. О новых подходах к...

09.07.2016 Неврологія Перспективи використання нових біомаркерів при розсіяному склерозі

Розсіяний склероз (РС) – хронічне, прогресуюче, аутоімунне захворювання нервової системи, яке є однією з основних причин інвалідизації молодих людей в усьому світі. Хвороба вражає переважно осіб працездатного віку, а тому негативно позначається на їхній кар’єрі, створенні сім’ї, народженні дітей. Окрім скорочення тривалості життя, РС значно погіршує його якість не тільки в самих хворих, а й у членів їхніх родин. У глобальному плані РС призводить до значних матеріальних витрат і належить до соціа...

08.07.2016 Неврологія Педіатрія Актуальные вопросы педиатрии и детской неврологии

17-18 марта 2016 года в г. Киеве состоялась научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы клинической, социальной педиатрии и детской неврологии». Организатором мероприятия, в котором приняли участие около 350 специалистов из Украины, России, Беларуси, Молдовы и Германии, выступила Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика. Со вступительным словом к участникам конференции обратились заместитель министра здравоохранения Украины Ви...

04.07.2016 Кардіологія Неврологія Пацієнт з порушенням мозкового кровообігу: особливості ведення в первинній ланці медичної допомоги

За чисельністю, поширеністю і смертністю серцево-судинна патологія залишається найактуальнішою медичною проблемою сьогодення. Розвиток цих захворювань індукується не одним універсальним фактором, а сукупністю певних чинників, як зовнішніх, так і внутрішніх, що за умов ослаблення опору організму переборюють його компенсаторні можливості, призводячи до виникнення патологічних симптомів. Як запобігти цьому, як розпізнати перші клінічні прояви й унеможливити подальше прогресування захворювання? ...

30.06.2016 Кардіологія Неврологія Тревожные расстройства в структуре психосоматической патологии (клинические проявления, диагностика, терапия)

Статья в формате PDF. Психосоматические расстройства – ​это нарушения функций внутренних органов и систем вследствие соматической дисрегуляции, которая обусловлена психогенными факторами [1, 6].Термин «психосоматика» был впервые введен J. Heinroth в 1818 г. для обозначения соматических феноменов, возникновение которых тесно связано с психоэмоциональными факторами. Основой концепции являются 3 основн...

10.06.2016 Неврологія Педіатрія Судоми у дітей

Судоми – це патологічний стан, що проявляється мимовільними м’язовими скороченнями, які виникають раптово у вигляді пароксизмів і є клінічним проявом ушкодження центральної нервової системи (ЦНС). Судоми можуть перебігати як із порушенням свідомості, так і без нього. У дітей основними причинами виникнення судом можуть бути такі: гіпоксія, ішемічні ушкодження мозку; інтракраніальні крововиливи; метаболічні порушення (гіпоглікемія, гіпокальціємія, гіпер- або гіпонатріємія, гіпомагніємія, ...

10.06.2016 Неврологія Психіатрія Інформаційно-психологічна війна як нова загроза здоров’ю населення України: реальність небезпеки та напрями протидії

Однією з потужних тенденцій сучасності є перетворення інформації на глобальний ресурс, використання якого дає змогу значно збільшити ефективність керування усіма життєвими сферами. Будучи загальносвітовим трендом, ця теза отримала химерну реалізацію на теренах України, де протягом останніх років Російська Федерація веде проти нашої держави гібридну війну, ключовим моментом якої є психологічна та інформаційна...

10.06.2016 Неврологія Розсіяний склероз: історичний нарис і науково-практичний розвиток проблеми

Розсіяний склероз (РС) – ​здавна відоме людству захворювання. Сьогодні можна сказати, що це друга (після черепно-мозкової травми) за поширеністю хвороба, яка уражає центральну нервову систему (ЦНС) у молодих людей у найбільш продуктивний період їхнього життя, знижуючи якість життя не лише пацієнтів, але й їх родичів [1, 2]. Історія. Перший випадок РС був описаний лише у 1395 р. До нас дійшла гравюра, на я...

10.06.2016 Неврологія Хронічний біль обличчя

Біль обличчя – ​один із найсильніших болів, що може відчувати людина і який приносить їй великі страждання. Вкотре переконуємося в цьому, поглянувши на картину норвезького художника-символістаЕдварда Мунка «Крик», на якій людина охоплює руками повне болю обличчя, марно сподіваючись допомогти собі (рис. 1). «Очевидно, що інтенсивний і тривалий біль здатний істотно дисбалансувати звичний ритм життя людини. Н...

09.06.2016 Неврологія Загадки фитотерапии: валериана, боярышник и пустырник

Статья в формате PDF. Использование растений в качестве лечебных средств начали практиковать еще в глубокой древности. Современные приверженцы фитотерапии считают лечение травами одним из лучших методов врачевания, безопасность и эффективность которого проверены самым взыскательным и строгим судьей – временем. Накапливая на протяжении многих тысячелетий сведения об особенностях воздействия на организм различных лекарственных трав и применяя эти знания на практике, знахари и травники нашли...