0 %

Онкологія та гематологія

05.06.2018 Онкологія та гематологія Молекулярне профілювання для прийняття клінічного рішення при лікуванні раку на пізній стадії: клінічна оцінка

Метою персоналізованої медицини в галузі онкології є вчасне призначення кожному пацієнту правильно обраного препарату. Завдяки високим очікуванням та видатним результатам у цій сфері було розроблено низку комерційних діагностичних систем для профілювання пухлин у звичайних клінічних умовах. За останні десять років результатом поглибленого розуміння багатьох молекулярних альтерацій, специфічних для певних типів пухлин, стало безпрецедентне поліпшення результатів лікування пацієнтів. Персоналізований підхід широко застосовується в сучасній клінічній онкології не тільки через медичну й економічну користь підбору оптимального препарату для кожного окремого пацієнта та можливість уникнути вживання лікарських засобів, які, найімовірніше, будуть неефективними, а й завдяки появі великої кількості нових таргетних препаратів. ...

04.06.2018 Онкологія та гематологія Нове дослідження поставило під сумнів доказовість і неупередженість настанов NCCN

Національна онкологічна мережа США (NCCN) – неприбуткове об'єднання 27 онкологічних центрів, більшість з яких належать до Національного інституту раку (NCI). NCCN створює і постійно оновлює клініко-практичні настанови з діагностики та лікування раку, якими користуються лікарі в усьому світі. Міністерство охорони здоров'я України також пропонує українським лікарям застосовувати їх. NCCN декларує, що її настанови базуються на принципах доказової медицини. Проте нещодавнє дослідження, опубліковане в British Medical Journal, ставить це під сумнів....

04.06.2018 Онкологія та гематологія Кабометікс® (кабозантиніб) отримав схвалення CHMP як препарат першої лінії терапії дорослих пацієнтів з нирковоклітинною карциномою пізніх стадій

22 березня Комітет із лікарських засобів для медичного застосування (CHMP) Європейської агенції лікарських препаратів схвалив препарат Кабометікс® (кабозантиніб 20, 40, 60 мг) для застосування в першій лінії терапії дорослих пацієнтів з нирковоклітинною карциномою пізніх стадій з проміжним або високим ступенем ризику. Найближчим часом позитивне рішення CHMP буде розглянуто Європейською комісією, яка уповноважена надавати дозвіл на використання лікарських препаратів у країнах Європейського Союзу. ...

04.06.2018 Онкологія та гематологія Нейроендокринні пухлини у фокусі. Update

13 квітня 2018 року в м. Києві у конференц-залі готелю Ibis Kiev Railway Station відбулася ІІІ науково-практична конференція для лікарів-патологоанатомів «Нейроендокринні пухлини у фокусі. Update». Цього разу захід був присвячений ознайомленню з сучасними стандартами та алгоритмами патоморфологічної діагностики та лікування нейроендокринних пухлин....

04.06.2018 Онкологія та гематологія Персонифицированная иммунотерапия рака и биомаркеры иммунного ответа

На развитие современной клинической онкологии большое влияние оказывают два направления – ​персонификация лечения и достижения в области онкоиммунологии. Последнее десятилетие действительно характеризуется явным прогрессом в иммунотерапии рака. Наиболее перспективными иммунными противоопухолевыми препаратами являются ингибиторы иммунных контрольных точек. ...

04.06.2018 Онкологія та гематологія Пембролізумаб в ад’ювантній терапії меланоми III стадії

Меланома III стадії становить новоутворення будь-якої товщини з розповсюдженням у регіонарні лімфатичні вузли. Стандартним лікуванням таких хворих є видалення первинної пухлини та всіх регіонарних лімфатичних вузлів. Для зменшення ризику рецидиву після хірургічного втручання застосовують ад’ювантну терапію. Відповідно до настанов NCCN (січень 2018 р.), в ад’ювантній системній терапії меланоми можна використовувати інтерферони, біохіміотерапію (поєднання препаратів інтерферону, інтерлейкіну-2 та хіміотерапії) та інгібітори імунних контрольних точок. ...

04.06.2018 Онкологія та гематологія Пембролізумаб (Кітруда®) у першій лінії терапії раку легені: успішні результати дослідження KEYNOTE‑042

У хворих на рак легені пізніх стадій найважливішою метою лікування є подовження тривалості життя. KEYNOTE‑042 – ​перше рандомізоване дослідження III фази, в якому імунотерапевтичний протипухлинний препарат, застосований у монотерапії, порівняно зі стандартною хіміотерапією 1-ї лінії значно покращив загальну виживаність як первинну кінцеву точку в пацієнтів з раком легені....

04.06.2018 Онкологія та гематологія Противогрибковая терапия у детей c онкогематологической патологией

Инвазивные грибковые инфекции (ИГИ) являются одной из основных причин заболеваемости и смертности у детей с гематологической или онкологической патологией, а также при проведении трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК), и повышают финансовые затраты на ведение таких пациентов. Несмотря на своевременную диагностику и применение новых противогрибковых препаратов, уровень смертности от ИГИ остается достаточно высоким – ​>20%. ...

04.06.2018 Онкологія та гематологія Бібліотека онколога

Актуальні питання внутрішніх хвороб у практиці сімейного лікаря: посібник / за ред. Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери, Л.В. Хіміон. – ​Київ: Видавець Заславський О.Ю., 2018. – 602 с. – (Сімейна медицина). Найпоширенішими захворюваннями внутрішніх органів у світі й Україні є серцево-­судинні хвороби, онкологічні захворювання, цукровий діабет і патологія легень. У посібнику викладено сучасні рекомендації щодо ведення пацієнтів із найбільш поширеними гострими та хронічними станами і захворюваннями внутрішніх органів, що ґрунтуються на даних доказової медицини, міжнародних і вітчизняних клінічних настановах і стандартах ведення хворих. ...

04.06.2018 Онкологія та гематологія Дабрафениб и траметиниб в лечении пациентов с метастатической меланомой и мутацией BRAF V600E/K

До недавнего времени прогноз для пациентов с метастатической меланомой оставался неблагоприятным. Так, 5-летняя выживаемость составляла 6%, а медиана общей выживаемости (ОВ) – ​7,5 мес. Значительный прогресс в лечении больных с метастатической формой меланомы связан с пониманием ее молекулярных механизмов, изучение которых позволило изменить подход к терапии. Новые терапевтические опции позволили значительно увеличить продолжительность жизни, следовательно актуальным аспектом стало качество жизни этих пациентов. ...

04.06.2018 Онкологія та гематологія Рибоцикліб у лікуванні HR+ HER2-негативного раку грудної залози у жінок у постменопаузі

Метастатичний рак грудної залози (мРГЗ) – ​невиліковне захворювання, тож метою ведення таких пацієнток є оптимізація тривалості та якості життя. За останні 2 роки найважливішим досягненням у лікуванні люмінального підтипу РГЗ стало впровадження у клінічну практику нового класу препаратів –  інгібіторів циклінзалежних кіназ 4/6 (CDK4/6), зокрема рибоциклібу. ...

04.06.2018 Онкологія та гематологія Малоінвазивна хірургія сьогодні: завдання, проблеми та перспективи

З 1 січня 2020 р. українська медицина працюватиме за новими правилами на третинному рівні надання медичної допомоги. В умовах обмеженого фінансування процес реформування дуже повільний і складний. Корінна перебудова системи охорони здоров’я з її усталеними стереотипами передбачає командну роботу фахівців на всіх рівнях. Про стан української онкохірургії, реформу в цілому та пов’язані з нею невирішені питання розповів заступник головного лікаря з хірургічних питань Національного інституту раку (НІР), доктор медичних наук Анатолій Анатолійович Шудрак....