0 %

Онкологія та гематологія

10.12.2018 Онкологія та гематологія Грибоподібний мікоз і синдром Сезарі

Група Т-клітинних лімфом шкіри (ТКЛШ) – ​гетерогенна група неходжкінських лімфом, що представляють собою злоякісну трансформацію резидентних Т-лімфоцитів шкіри (табл. 1) [1]....

10.12.2018 Онкологія та гематологія Рибоциклиб – ​первый и единственный ингибитор CDK4/6, который одобрен в США в качестве первой линии терапии рака молочной железы у женщин в пременопаузе, а также в качестве стартовой терапии в сочетании с фулвестрантом у женщин в постменопаузе

В настоящее время рибоциклиб является единственным ингибитором циклинзависимых киназ 4 и 6 (CDK4/6), который применяется в США в качестве первой линии ­терапии в комбинации с ингибитором ароматазы у женщин в пре-, пери- или постменопаузе с распространенным ­HR-позитивным HER2-негативным (HR+ HER2-) раком молочной железы (РМЖ)....

10.12.2018 Онкологія та гематологія Первичная конечная точка достигнута в исследовании SOLAR-1 по изучению альфа-специфического ингибитора PI3K алпелисиба у пациентов с распространенным HR+ HER2- раком молочной железы и мутацией PIK3CA

В исследовании SOLAR‑1 сравнивалась эффективность применения алпе­лисиба в комбинации с фулвестрантом и одного лишь фулвестранта у пациентов с HR-позитивным HER2-негативным (HR+ HER2-) раком молочной железы (РМЖ) и наличием мутации PIK3CA, у которых заболевание прогрессировало во время или после терапии ингибитором ароматазы в комбинации с ингибитором циклинзависимых киназ 4/6 (CDK4/6) или без него....

10.12.2018 Онкологія та гематологія Еверолімус у комбінації з ендокринною терапією у жінок в постменопаузі з поширеним ER-позитивним HER2‑негативним раком молочної залози

Моно- або комбінована ендокринна терапія є стандартом лікування жінок у постменопаузі з поширеним гормон-рецепторпозитивним (HR+) HER2-негативним (HER2-) раком молочної залози (РМЗ). Проте в більшості випадків на фоні ендокринної терапії розвивається стійкість до лікування, відбувається рецидив і прогресування захворювання. Подвійне інгібування сигнального шляху mTOR (мішень рапаміцину ссавців) і рецепторів естрогенів може відновити чутливість пацієнтів із поширеним РМЗ до ендокринної терапії. ...

07.12.2018 Онкологія та гематологія Нейропатичний біль в онкології: роль прегабаліну

Поширеність болю при онкологічних захворюваннях коливається залежно від стадії захворювання та параметрів догляду. Нещодавно проведений метааналіз показав, що біль виникає у 55% пацієнтів, які отримували протипухлинну терапію, і у 64% пацієнтів із поширеною або метастатичною формою хвороби [1]. Погано контрольований біль при онкологічних захворюваннях асоціюється з розвитком дистресу, а також порушенням якості життя, тому вкрай важливим є своєчасне виявлення та корекція цього стану....

07.12.2018 Онкологія та гематологія Подільські дні онкології

7-8 вересня цього року у м. Кам’янці-Подільському з нагоди 70-річчя заснування онкологічної служби Хмельницької області відбулася ­науково-практична конференція «Подільські дні онкології» за участю фахівців зі всіх регіонів України. За словами організаторів, місце для проведення заходу було обрано не випадково, адже у 1946 році саме в Кам’янці-Подільському був створений перший онкологічний диспансер. ...

07.12.2018 Онкологія та гематологія На ринку України з’явиться інноваційний препарат для лікування пацієнтів з метастатичним колоректальним раком

ТОВ «Серв’є Україна» повідомляє, що у листопаді 2018 року на фармацевтичному ринку України з’явиться ЛАНСУРФ® (трифлуридин/типірацил) – ​інноваційний препарат у формі таблеток для перорального застосування для лікування пацієнтів з метастатичним колоректальним раком....

07.12.2018 Онкологія та гематологія Вплив атезолізумабу на довготривалу виживаність пацієнтів із недрібноклітинним раком легені

Рак легені є провідною причиною онкологічної смертності у світі, причому частка недрібноклітинного раку легені (НДКРЛ) становить близько 85% [1]. Незважаючи на заходи, спрямовані на раннє виявлення, у більшості пацієнтів при первинній діагностиці раку легені фіксують поширену або метастатичну форму захворювання. ...

07.12.2018 Онкологія та гематологія У хворих на рак шийки матки парекоксиб ефективно зменшує післяопераційні біль та імуносупресію

Рак шийки матки –  друге за поширеністю злоякісне новоутворення жіночих статевих шляхів, захворюваність на яке зростає з віком. Пацієнтам з онкологічними захворюваннями властиві слабкі можливості імунологічного нагляду та різні імунологічні відхилення, зокрема порушення клітинно-опосередкованого імунітету (CD4+, Т-хелпери – ​Тh), диcрегуляція цитокінів у периферичній крові та відсутність дендритних клітин на тканинному рівні....

07.12.2018 Онкологія та гематологія Месяц повышения осведомленности в отношении рака молочной железы

Ежегодно в октябре в разных странах мира проводится месяц повышения осведомленности в отношении рака молочной железы (РМЖ) с целью привлечения внимания к проблеме его раннего выявления и лечения, а также ­оказания паллиативной помощи при этой ­болезни....

06.12.2018 Онкологія та гематологія Палбоцикліб: сучасні можливості в лікуванні гормоночутливого раку грудної залози

7-8 вересня у м. Кам’янці-Подільському на честь 70-річчя заснування онкологічної служби Хмельницької області відбулася медична наукова конференція «Подільські дні онкології». Лікарі-онкологи з різних регіонів України мали змогу обговорити проблемні питання онкологічної допомоги, сучасні методи діагностики злоякісних новоутворень і найновіші тенденції в розвитку підходів до лікування. Доповідь, присвячену новій стратегії лікування гормоночутливого раку грудної залози (РГЗ), в рамках конференції презентувала ­лікар-хіміотерапевт, керівник наукового відділу «Клініки Спіженка», кандидат медичних наук, доцент Дінара Есенбенківна Риспаєва....

06.12.2018 Онкологія та гематологія Новые возможности лечения пациентов с распространенной почечноклеточной карциномой

28 сентября 2018 г. под эгидой Общества онкоурологов Украины и при поддержке фармацевтической компании «Ипсен» состоялась научно-практическая конференция «Современные подходы в лечении рака почки». На этом мероприятии ведущие отечественные специалисты и уважаемые иностранные гости представили актуальную информацию, касающуюся ведения пациентов с почечноклеточным раком: от ранней диагностики патологии до хирургического и медикаментозного лечения. ...