Онкологія та гематологія

02.04.2019 Онкологія та гематологія Современные мультидисциплинарные подходы в лечении гастроинтестинальных стромальных опухолей

В структурном разнообразии неэпителиальных опухолей желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) особую группу составляют гастроинтестинальные стромальные опухоли (gastrointestinal stromal tumors, GIST), обладающие индивидуальными гистологическими, иммуногистохимическими и молекулярно-генетическими признаками, а также особенностями клинического течения и прогноза. Отсутствие патогномоничных клинических проявлений GIST делает диагностику данных новообразований очень сложной задачей....

02.04.2019 Онкологія та гематологія FDA схвалило пріоритетний розгляд препарату ентректиніб компанії Roche

19 лютого Управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських препаратів США (FDA) прийняло до пріоритетного розгляду заявки на новий препарат (NDA) ентректиніб для лікування дорослих і дітей із солідними пухлинами за наявності перебудови гена NTRK у разі прогресування після попередньої терапії або як 1-ї лінії терапії за відсутності існуючих стандартних методів лікування, а також для лікування пацієнтів з метастатичним ROS1‑позитивним недрібноклітинним раком легені (НДРЛ). ...

02.04.2019 Онкологія та гематологія Пертузумаб в ад’ювантній терапії HER2-позитивного раку грудної залози ранніх стадій

Надлишкова експресія рецептора людського епідермального фактора росту 2 (HER2) виявляється приблизно у 20% пацієнток з раком грудної залози (РГЗ) та асоціюється з агресивністю пухлини, зниженою відповіддю на стандартну терапію та низькою виживаністю. Це зумовлено тим, що активація HER2‑рецепторів призводить до утворення гомо- та гетеродимерів (HER2/HER2, HER2/HER3), які активують низку молекулярних шляхів з подальшим підвищенням проліферації та виживання пухлинних клітин....

02.04.2019 Онкологія та гематологія Урологія та андрологія Сучасні стандарти лікування раку передміхурової залози

Шістнадцятого листопада в Національному інституті раку (м. Київ) відбулася науково-практична конференція «Сучасні стандарти лікування раку передміхурової залози». Захід був приурочений до всесвітньої акції Movember, або «Вусатий листопад», яка має на меті привернути увагу світової спільноти до проблеми раку передміхурової залози (РПЗ). ...

02.04.2019 Онкологія та гематологія 106 онкохворих дітей отримали персоналізовані подарунки від співробітників Takeda в Україні

У січні 2019 року біофармацевтична компанія Takeda в Україні провела соціальну акцію, приурочену до Старого Нового року, для дітей з онкогематологічних відділень НДСЛ «ОХМАТДИТ»....

02.04.2019 Онкологія та гематологія Вирус папилломы человека и его выявление методом самозабора: европейская модель скрининга

Примерно 20% случаев рака у человека являются вирусассоциированными. Сегодня достоверно известны 7 онкогенных РНК- и ДНК-вирусов, которые являются причиной развития Т- и В-клеточной лимфомы, волосатоклеточного лейкоза, саркомы Капоши, гепатоцеллюлярного рака, а также вызывают рак шейки матки, аногенитальные карциномы, рак полости рта, рак назофаринкса. Двухцепочечный ДНК-вирус папилломы является объектом наиболее активного изучения в онкологии....

02.04.2019 Онкологія та гематологія Использование теста Oncotype DX® для персонализированного лечения женщин с ранним раком молочной железы

Рак молочной железы (РМЖ) является наиболее распространенным злокачественным новообразованием у женщин во всем мире и составляет 25% от всех видов рака. В рамках глобального онкологического проекта (GLOBOCAN 2012) на основании данных национальных докладов о заболеваемости и смертности от РМЖ в 2012 г. в мире было зафиксировано 1 671 149 новых случаев РМЖ и 521 907 смертельных исходов от этого заболевания [1, 2]. В 2018 г. зарегистрировано более 2 млн новых случаев РМЖ....

02.04.2019 Онкологія та гематологія FDA надало статус пріоритетного розгляду препарату Кітруда® для першої лінії лікування пацієнтів із рецидивуючим чи метастатичним плоскоклітинним раком голови та шиї

11 лютого Управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських препаратів США (FDA) прийняло нову додаткову заяву на реєстрацію біопрепарату (Supplemental Biologics License Application, sBLA) пембролізумабу (Кітруда®, MSD) як монотерапії чи у поєднанні з хіміотерапією препаратом платини та 5-фторурацилом для першої лінії лікування пацієнтів із рецидивуючим чи метастатичним плоскоклітинним раком голови і шиї. Пембролізумаб (Кітруда®) – моноклональне антитіло проти білка програмованої клітинної смерті 1 (PD‑1)....

02.04.2019 Онкологія та гематологія Кітруда® знижує ризик смерті на 31% порівняно з хіміотерапією у попередньо лікованих пацієнтів із прогресуючим раком стравоходу та гастроезофагеального з’єднання, у яких пухлини експресують PD-L1

На симпозіумі Американського товариства клінічної онкології, присвяченому проблемі гастроінтестинального раку (ASCO GI), що відбувся 17 січня цього року у м. Сан-Франциско (США), вперше презентовано результати дослідження III фази KEYNOTE‑181. У рамках цього дослідження вивчали застосування пембролізумабу (Кітруда®, MSD) як другої лінії терапії пацієнтів з прогресуючим або метастатичним раком стравоходу чи карциномою гастроезофагеального з’єднання....

02.04.2019 Онкологія та гематологія Урологія та андрологія Эффективность и переносимость лейпрорелина ацетата (Элигард) в повседневной клинической практике в Германии

В Германии рак предстательной железы (РПЖ) является наиболее распространенной онкопатологией у мужчин (26%). В 2016 г. частота новых случаев заболевания составила 66 900 [1]. В рейтинге причин смертности от злокачественных новообразований среди мужского населения РПЖ занимает третье место (10%) [1]. ...

28.03.2019 Онкологія та гематологія Эффективность пазопаниба в терапии первой линии метастатического почечно-клеточного рака

В структуре злокачественных новообразований почек доля почечно-клеточного рака (ПКР) составляет приблизительно 90%, причем в 85% случаев определяется светлоклеточный подтип. Почти у трети больных первоначально диагностируется распространенный, или метастатический ПКР (мПКР). Отмечено, что даже у пациентов с локализованной формой злокачественного процесса наблюдается высокая частота рецидивов, несмотря на проведенное хирургическое лечение (Ljungberg et al., 2011)....

06.01.2019 Онкологія та гематологія Променева діагностика раку яєчника: можливості сучасних діагностичних зображень

Рак яєчника є серйозною проблемою у світі та в Україні. У 2015 р. в Україні було виявлено 3477 випадків раку яєчника, померло 1862 жінки. Тобто захворюваність становила 9,6 на 100 тис. населення, смертність – ​5,1 на 100 тис. населення. У США захворюваність на рак яєчника знижується із кінця 1980‑х років і у 2008-2012 рр. становила 12,1 на 100 тис. населення. Середній вік встановлення діагнозу – ​63 роки (вік більшості пацієнток з первинно встановленим діагнозом – ​55-64 роки). ...