0 %

Педіатрія

17.03.2019 Педіатрія Дайджест. Детская аллергология: что нового?

Детская аллергология на сегодняшний день является одним из наиболее динамично развивающихся направлений клинической педиатрии. Практически ежедневно на веб-сайтах и в зарубежных профильных печатных изданиях появляются публикации, посвященные различным аспектам аллергической патологии у детей. В этой рубрике мы продолжаем знакомить читателей с результатами недавно опубликованных исследований, которые могут представлять практический интерес как для детских аллергологов, семейных врачей и педиатров, так и для врачей ряда смежных специальностей....

17.03.2019 Педіатрія Можливості фітонірингового екстракту BNO 1030 у лікуванні гострого тонзиліту в дітей

Гострий тонзиліт входить у перелік гострих респіраторних інфекцій (ГРІ). Сучасне лікування цієї групи захворювань – ​важлива тема, яку активно обговорюють провідні світові експерти, зокрема педіатри. З одного боку, великий інтерес до ГРІ зумовлений високою поширеністю патології органів дихання (в Україні ураження респіраторного тракту домінують у структурі захворюваності дитячого населення), з іншого – ​ГРІ лідирують у структурі інфекційних хвороб. Тому пошук шляхів оптимізації діагностики та лікування гострого тонзиліту є першочерговим завданням....

17.03.2019 Педіатрія Можливості амброксолу в лікуванні респіраторної патології у дітей

Кашель у дитини – ​це симптом, котрий має насторожувати як батьків, так і лікарів. Безумовно, при респіраторному захворюванні основна лінія терапії має бути спрямована на усунення причини. Проте анатомо-фізіологічні особливості дихальної системи у дітей визначають важливість симптоматичного лікування респіраторних проявів. Сучаснілікарські засоби від кашлю мають значно більший потенціал, ніж просто усунення симптому. У цьому аспекті вигідно відрізняється добре відомий амброксол....

17.03.2019 Педіатрія Гострі респіраторні інфекції у дітей: чи є місце антибіотикам у лікуванні таких пацієнтів?

Антибіотикорезистентність – глобальна проблема людства, актуальність якої зростає з кожним роком. Нечутливість мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів стає причиною смерті понад 700 млн осіб щороку. Масштаби та динаміка поширення антибіотикорезистентності зумовлюють потребу в терміновому реагуванні. ...

17.03.2019 Педіатрія Роль місцевих антисептиків у лікуванні інфекційно-запальних захворювань верхніх дихальних шляхів у дітей

Група гострих респіраторних інфекцій (ГРІ) об’єднує широке коло нозологій різної етіології (вірусної, бактеріальної, грибкової, атипової, мікст-інфекції), які характеризуються різним рівнем ураження респіраторного тракту. Великий інтерес для педіатрів становлять інфекції верхніх дихальних шляхів, до яких належать гострий фарингіт (код J02 за МКХ‑10) та гострий тонзиліт (код J03)....

17.03.2019 Педіатрія Рекомбінантний штам Bacillus subtilis як засіб профілактики антибіотикасоційованої діареї у дітей

Однією з найбільш глобальних проблем не лише педіатрії, а й усієї світової медицини є раціональне використання антибіотиків. Серед лікарських призначень близько 1/4 припадає на антибактеріальні засоби. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, лише у 25-50% випадків проведення антибактеріальної терапії є обґрунтованим та раціональним. ...

17.03.2019 Педіатрія Тромбофилия у детей: какие тесты и когда необходимо проводить?

Тромбофилия – ​наследственное или приобретенное состояние, характеризующееся чрезмерной склонностью к тромбообразованию в кровеносных сосудах с началом в раннем возрасте [1]. В классическом понимании тромбофилия не является болезнью и может проявляться тромбозом или длительное время протекать бессимптомно. ...

17.03.2019 Педіатрія Головная боль напряжения у детей: эпидемиология, диагностика и тактика ведения

Головная боль напряженного типа (ГБНТ) – ​одно из самых распространенных расстройств, большая часть людей в мире перенесла хотя бы один приступ боли с характеристиками, соответствующими этому диагнозу. Так как ГБНТ является доброкачественным состоянием и в большинстве случаев не имеет существенного влияния на повседневную активность, очень важно определить возможную первопричину – ​интракраниальная патология, лор-заболевания, влияние токсических, метаболических, психических факторов, травм и др. ...

17.03.2019 Педіатрія Ювенільна системна склеродермія

Група склеродермічних захворювань об’єднує різні нозологічні форми та синдроми, що розвиваються унаслідок поширеного порушення мікроциркуляції, локального або системного фіброзу шкіри та патологічних змін у внутрішніх органах. Доведена генетична зумовленість виникнення склеродермії. Так, понад 90% хворих на системну склеродермію мають хромосомні зміни: порушення цілісності хроматид, наявність крайових фрагментів і кільцевих хромосом....

17.03.2019 Педіатрія Новий погляд на лікування кашлю у дітей

«Патологія органів дихання», «гострі респіраторні інфекції» (ГРІ), «кашель» – ​це терміни, які педіатри вживають найчастіше. І цьому є логічне пояснення: патологія органів дихання домінує у структурі дитячої захворюваності, ГРІ очолює рейтинг інфекційних захворювань у дитячій популяції, а кашель є найчастішою скаргою, з якою звертаються батьки маленьких пацієнтів до педіатрів чи сімейних лікарів. ...

17.03.2019 Педіатрія Сучасний стан проблеми менінгококової інфекції: діагностика і стартова терапія

Менінгококова інфекція (МІ) – ​одна з найбільш актуальних проблем сучасної медицини, зважаючи на її  значну поширеність, велику летальність, високу частоту інвалідизації реконвалесцентів, а також тенденцію до масових епідемічних спалахів і швидкого зростання захворюваності в популяції....

17.03.2019 Педіатрія Неінвазивне проспективне багатоцентрове дослідження з оцінки ефективності застосування рослинного лікарського засобу Канефрон® Н у амбулаторних педіатричних пацієнтів

Хвороби сечовидільної системи у педіатричній практиці включають широкий спектр патологічних порушень. Найбільш поширеним захворюванням сечовидільної системи у дітей та підлітків є інфекція сечовивідних шляхів (ІСВШ). Клінічні прояви ІСВШ варіативні – ​від загальних ознак (лихоманка, блювання, відмова від їжі, дратівливість тощо) до специфічних проявів з боку сечовивідних шляхів (часте сечовипускання, біль та печіння при сечовипусканні, нетримання сечі). ...