0 %

Педіатрія

17.03.2019 Педіатрія Артеріальна гіпертензія у дітей та підлітків (закінчення)

Артеріальна гіпертензія у дітей та підлітків (закінчення)...

17.03.2019 Педіатрія Активний метаболіт лоратадину – нове слово у лікуванні кропив’янки у дітей

Алергічну патологію часто називають хворобою цивілізації, яка є наслідком постійного впливу на людину найрізноманітніших тригерів. Сучасна ситуація стосовно поширеності алергічних хвороб у світі є вкрай невтішною: близько 20-40% населення страждають від тих чи інших проявів алергії, серед них майже 30% – ​діти. Одним із найпоширеніших проявів алергії є кропив’янка. ...

17.03.2019 Педіатрія Сучасна стратегія ведення дітей з алергією

Алергія – ​це одна з найбільш актуальних проблем у світовій та вітчизняній педіатрії. Незважаючи на значні кроки вперед у лікуванні цих захворювань, зберігається тенденція до збільшення показників їх поширеності у загальній та дитячій популяціях. Однак каменем спотикання на шляху оптимізації лікування пацієнтів залишається пізня діагностика алергічної патології....

17.03.2019 Педіатрія Раціональна антибіотикотерапія в епоху антибіотикорезистентності

Антибіотики – ​це потужна зброя у руках лікаря, застосування якої може призвести до двох діаметрально протилежних наслідків. При обґрунтованому та раціональному використанні антибіотиків настає одужання пацієнта. При низці захворювань антибактеріальна терапія – ​це єдиний ефективний метод лікування....

17.03.2019 Педіатрія Противовирусная терапия при ОРВИ в сдерживании роста антибиотикорезистентности

Зимне-весенний период – ​пиковое время для острой респираторной инфекции (ОРИ), когда распространенность заболеваний данной группы является наиболее высокой. Выбор стратегии лечения напрямую зависит от типа возбудителя. Поэтому перед врачом возникает дилемма: назначать противомикробные препараты или воздержаться от антибиотикотерапии. ...

12.03.2019 Педіатрія Туберозный склероз как причина нейропсихических расстройств

Туберозный склероз, или туберозно-склерозный комплекс (TSC), связан с широким спектром поведенческих, психических, интеллектуальных, нейропсихологических и психосоциальных проблем, которые часто недооцениваются врачами в плане диагностики и лечения. В этой статье представлены обновленные клинические данные касательно TSC-ассоциированных нервно-психических расстройств (TAND), которые могут быть использованы для усовершенствования скрининга, диагностики и лечения болезни на практике. Обзор предназначен для клинических генетиков, консультантов по генетике, педиатров и врачей общего профиля, которые участвуют в диагностике и лечении детей, подростков и взрослых с TSC и связанными с ним расстройствами....

27.02.2019 Педіатрія Ранній карієс тимчасових зубів у дітей: ризики, профілактика, лікування

Каріозне ураження тимчасових зубів у дітей є складною проблемою, яка потребує серйозної уваги з боку лікарів-педіатрів, сімейних лікарів, батьків і усвідомлення рівня небезпеки для загального здоров’я дитини в разі прогресування процесу та за відсутності профілактики і лікування. Розвиток карієсу може починатися невдовзі після прорізування тимчасових зубів. ...

22.02.2019 Педіатрія Гострий біль у горлі: принципи призначення антибіотиків та ведення пацієнтів

На початку цього року Національний інститут охорони здоров’я та вдосконалення медичної допомоги (NICE) Великобританії опублікував рекомендації щодо ведення пацієнтів із гострим болем у горлі, які базуються на найновіших даних. ...

06.02.2019 Педіатрія Лікування ГРЗ у дітей: у пошуках раціонального підходу

Незважаючи на численні досягнення медичної науки, актуальною проблемою педіатрії залишаються захворювання органів дихання. Так, за даними офіційної статистики, у структурі захворюваності дітей віком від 0 до 14 років включно хвороби органів дихання займають перше місце: їхня частка дорівнює близько 62-65%....

04.02.2019 Педіатрія Особенности лечения вирусных инфекций, пиелонефрита и пищеварительных нарушений у детей

1-3 марта 2018 года в г. Трускавце состоялась научно-практическая конференция с международным участием «Второй академический симпозиум по педиатрии», включавшая лекции и выступления ведущих специалистов, заседания дискуссионного клуба, а также мастер-классы. В мероприятии приняли участие врачи-педиатры и профильные специалисты из различных регионов страны....

31.12.2018 Педіатрія Артеріальна гіпертензія у дітей та підлітків

Артеріальна гіпертензія (АГ) – ​патологічний стан, який супроводжується постійним або періодичним підвищенням артеріального тиску (АТ) порівняно з віковою нормою. Значна поширеність цієї хвороби, прогресуюче зростання захворюваності серед дітей та підлітків, асоціація з ризиком ураження органів-мішеней, раннім розвитком атеросклерозу та його ускладненнями зумовлюють важливість проблеми АГ як у дорослій, так і в дитячій кардіології [1, 2]....

31.12.2018 Педіатрія Современные подходы к лечению тикозных расстройств у детей

Распространенным неврологическим расстройством в детском возрасте являются гиперкинезы. Тики – ​один из самых часто встречающихся гиперкинезов в педиатрической практике, имеющий большой удельный вес в структуре заболеваний нервной системы....