Педіатрія

01.04.2015 Алергія та імунологія Педіатрія Детская аллергология: от науки к практике

Проблемы детской аллергологии с каждым годом приобретают все большую актуальность, так как за последние несколько десятилетий отмечается стремительный рост заболеваемости аллергической патологией. В Украине в успешной работе детской аллергологической службы принимает участие целая система медицинских учреждений, одним из ключевых и главенствующих звеньев которой является ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины». О современном видении развития научной и практической детской ...

01.04.2015 Педіатрія Конвенція ООН про права дитини: чого досягнуто, що потребує подальших дій

6-8 жовтня 2014 року у м. Києві відбувся Х конгрес педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії», на відкритті якого академік НАМН України, заслужений лікар України, завідувач кафедри педіатрії № 4 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор Віталій Григорович Майданник виступив із доповіддю про захист прав дитини в Україні. – Конвенція про права дитини була прийнята резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН від 20 листопада 1989 р. та набула чи...

01.04.2015 Педіатрія Пульмонологія та оториноларингологія Антибіотикотерапія позалікарняної пневмонії у дітей: огляд сучасних клінічних рекомендацій

В.Г. Майданник, академік НАМН України, д.м.н., професор, завідувач кафедри педіатрії № 4 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ Пневмонія залишається актуальною медико-соціальною проблемою. Епідеміологія позалікарняних пневмоній (ПП) на сучасному етапі характеризується тенденцією до зростання захворюваності та летальності в глобальному масштабі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), щорічно у світі серед дитячого населення діагностується 156 млн...

01.04.2015 Педіатрія Ендокринологія Ожирение у детей: лечение и профилактика

Ожирение является одним из наиболее распространенных заболеваний в мире и регистрируется в каждой возрастной группе. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в начале XXI в. около 30% населения планеты имело избыточную массу тела (E.E. Snyder et al., 2004). За последнее десятилетие во всех странах, особенно с развитой экономикой, продолжается прогрессирование этого заболевания, причем как среди взрослых, так и среди детей. Так, в Германии ожирение регистрируется почти у 50% вз...

01.04.2015 Педіатрія Пульмонологія та оториноларингологія В Україні відзначили Всесвітній день боротьби з пневмонією

12 листопада – Всесвітній день боротьби з пневмонією. ЮНІСЕФ та ВООЗ визначають пневмонію першочерговою причиною смертності дітей віком до 5 років....

01.04.2015 Педіатрія XVI Сідельниковські читання: побудова нової системи охорони здоров’я

  23-25 вересня 2014 року в м. Запоріжжі відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії» – XVІ Сідельниковські читання. Цей захід уже став традиційним і з 1999 року проводиться щороку. Лікарі-педіатри і науковці з усіх куточків нашої країни збираються на цьому форумі, щоб вшанувати пам’ять про видатного вченого, основоположника вітчизняної школи дитячої кардіоревматології та дитячої алергології Віктора Михайловича Сідельникова й обговорити найважлив...

01.04.2015 Педіатрія Пульмонологія та оториноларингологія Стеноз підзв’язкового простору у дітей у практиці лікаря загальної практики

Ю.В. Марушко, д.м.н., професор, Г.Г. Шеф, к.м.н., Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ На сьогодні актуальною проблемою в педіатрії, дитячій пульмонології, ЛОР-практиці є стеноз підзв’язкового простору (СПП). Це зумовлено частотою захворювання, ускладненнями, необхідністю надавати невідкладну допомогу. СПП має й інші назви: круп, несправжній круп, набряково-інфільтративний стеноз гортані, гострий стенозуючий ларинготрахеобронхіт; в англо-американській літературі – г...

01.04.2015 Педіатрія Конгрес педіатрів України – 2014: вперед до успіху, долаючи перешкоди

6-8 жовтня 2014 року у м. Києві відбувся Х Конгрес педіатрів України. Його відкриття співпало з Міжнародним днем лікаря, який традиційно відзначають у перший понеділок жовтня. Вперше в історії незалежної України захід відбувався в надскладних умовах військової агресії з боку східного сусіда. Щоденне оновлення карти бойових дій на Донбасі, переміщення медичних установ до інших міст країни – такі, ще зовсім недавно чужорідні для українців явища стали нашою трагічною реальністю, що не могло не позн...

01.04.2015 Педіатрія Пульмонологія та оториноларингологія Состояние и перспективы развития детской пульмонологии в Украине

Лечение и профилактика респираторных заболеваний уже на протяжении нескольких десятилетий находятся в центре внимания педиатров. При отсутствии своевременной и адекватной терапии может наблюдаться осложненное течение этих заболеваний, их хронизация, а в некоторых случаях – инвалидизация и нарушения качества жизни детей. ...

01.04.2015 Педіатрія Хірургія, ортопедія та анестезіологія Здоровье начинается со стопы

Традиционно при обследовании опорно-двигательного аппарата у детей ортопеды прежде всего обращают внимание на наличие дисплазии тазобедренных суставов, сколиоза, косолапости и др. В то же время недостаточно активно диагностируют такую патологию, как плоскостопие. Не являясь значимым косметическим дефектом, плоскостопие часто ускользает из поля зрения как родителей ребенка, так и врачей. И даже при его диагностике эффективные лечебные мероприятия проводятся достаточно редко, что в дальнейшем част...

31.03.2015 Педіатрія Применение Банеоцина в педиатрической практике

Среди инфекционных болезней кожи у детей наиболее часто встречаются гнойные воспалительные заболевания – пиодермии. Данная патология может возникать в результате инфицирования многими возбудителями (стафилококками, стрептококками, пневмококками, кишечной палочкой, вульгарным протеем и др.). ...

31.03.2015 Педіатрія Обзор рекомендаций KDIGO 2013

Доказано, что частота развития терминальной стадии почечной недостаточности (ТСПН) у пациентов, у которых на протяжении 5 лет после подтверждения диагноза стероидрезистентного нефротического синдрома (СРНС), и в частности фокального сегментарного гломерулосклероза (ФСГС), не удалось достигнуть состояния частичной или полной ремиссии, составляет 50%....