0 %

Педіатрія

27.02.2014 Педіатрія Сучасні погляди на етіопатогенез, діагностику та лікування гемолітичної хвороби плода

Навіть при фізіологічній вагітності у 3% жінок еритроцити плода проникають через плаценту вже в першому триместрі. Часто та подібних випадків збільшується в другому триместрі вагітності, досягаючи 15%. Полная версия статьи в формате .pdf ...

27.02.2014 Педіатрія Прояви дефіциту магнію, астенічний синдром та стрес у дітей

Дефіцит магнію має багато клінічних проявів, а також знижує адаптацію до стресу, причому стрес спричиняє втрату цього мікроелемента організмом. Стрес і магнієва недостатність є взаємозумовлюючими процесами, що погіршуються при їх впливі одне на одного. Полная версия статьи в формате .pdf ...

27.02.2014 Педіатрія Лікування гострого тонзилофарингіту, викликаного β-гемолітичним стрептококом групи А, у дітей

У практичній роботі лікаря-педіатра важливою є диференціація захворювань на β-гемолітичний стрептокок групи А (БГСА)Hтонзилофарингіт та неБГСА-тонзилофарингіт. Полная версия статьи в формате .pdf ...

27.02.2014 Педіатрія Иммунотерапия в лечении амбулаторных пациентов

Рынок иммунотропных препаратов в Украине очень велик. Иммунология является молодой наукой, и разобраться в механизмах действия лекарственных средств, особенно новых препаратов, врачам общего профиля зачастую бывает довольно сложно. Полная версия статьи в формате .pdf ...

27.02.2014 Педіатрія Эриус® – один из наиболее изученных антигистаминных препаратов для применения у детей

Оригинальный препарат дезлоратадина Эриус® – антигистаминный препарат, имеющий масштабную доказательную базу относительно применения в педиатрической практике. Полная версия статьи в формате .pdf ...

27.02.2014 Педіатрія Клинико-патогенетические аспекты синдрома раздраженного кишечника у детей

Несмотря на значительное количество работ, посвященных изучению этологии и патогенеза СРК, причины и механизмы развития его остаются до конца не изученными, что не позволяет до настоящего времени разработать эффективные терапевтические мероприятия. Полная версия статьи в формате .pdf ...

27.02.2014 Педіатрія Неспецифічна імунотерапія в комплексі лікування бронхіальної астми у дітей

Суть впровадження: для підвищення ефективності комплексного лікування дітей з бронхіальною астмою рекомендовано призначення неспецифічної імунотерапії із застосуванням препарату з діючою речовиною підотимод. Полная версия статьи в формате .pdf ...

27.02.2014 Педіатрія Инструкции по медицинскому применению препаратов IPC19®, Імудон®, Імунорикс, Клацид®,Бруфен

Загальна характеристика: Імудон®– комплексний препарат лізатів бактерій у формі таблеток для розсмоктування білого чи майже білого кольору, плоскоциліндричної форми, із гладкою блискучою поверхнею, зі скошеними краями, м’ятним запахом, допускається незначна мармуровість. Полная версия статьи в формате .pdf ...

27.02.2014 Педіатрія Фетальна медицина: українські реалії

Перинатологія як науково-практичний напрям у світовій медицині виникла в середині минулого сторіччя. В Україні виокремлення цього напряму відбулося лише в останні роки. Полная версия статьи в формате .pdf ...

27.02.2014 Педіатрія Болезнь Мари-Штрюмпеля-Бехтерева в педиатрической практике

В отечественной литературе до настоящего времени традиционно подчеркивается приоритет В.М. Бехтерева в описании анкилозирующего спондилита (АС), а в устной речи диагнозу «болезнь Бехтерева» нередко отдается предпочтение. Полная версия статьи в формате .pdf ...

27.02.2014 Педіатрія Бронхиты у детей: современные представления

Бронхиты – это группа заболеваний различной этиологии, в основе которых лежит неспецифическое воспаление бронхов любого размера. В зависимости от течения все бронхиты делят на две группы: острые и хронические. Полная версия статьи в формате .pdf ...

27.02.2014 Педіатрія Порушення мікробіоти кишечника у дітей

Кількісні та якісні зміни нормальної кишкової мікрофлори, порушення її антагоністичних функцій та інших біологічних властивостей, а також розмноження умовно-патогенних мікроорганізмів, які в нормальному біоценозі відсутні або становлять його незначну частину, призводять до виникнення дисбактеріозу кишечнику. Полная версия статьи в формате .pdf ...