0 %

Педіатрія

02.07.2018 Педіатрія Роль ингибиторов mTOR в лечении пациентов с комплексом туберозного склероза: доказательная база и экспертные мнения

Комплекс туберозного склероза (КТС) – ​редкое генетическое заболевание, вызванное мутацией генов TSC1 или TSC2 [1]. Мутации этих генов могут приводить к гиперактивации сигнального пути мишени рапамицина в клетках млекопитающих (mTOR), результатом которой становится утрата контроля над процессами клеточного роста и деления. ...

02.07.2018 Педіатрія Інновації в дитячій гастроентерології та нутриціології: що потрібно знати дитячому та сімейному лікарю?

30-31 травня 2018 року за підтримки Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України, Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО), Управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради, харківського осередку Асоціації педіатрів-гастроентерологів та нутриціологів України відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Інновації в дитячій гастроентерології та нутриціології в практиці дитячого та сімейного лікаря». ...

02.07.2018 Педіатрія Атопический дерматит у детей: взгляд дерматолога

Аллергические заболевания – ​это глобальная проблема ХХІ века, от которой страдает около 35% жителей планеты. В педиатрической практике весьма распространенной аллергической патологией является атопический дерматит (АД). ...

02.07.2018 Педіатрія Возможности фитоиммунокоррекции в профилактике рекуррентных респираторных инфекций у детей

В ходе эволюции человеческий организм научился противостоять пагубному воздействию различных факторов окружающей среды с помощью общих защитных механизмов адаптации. Адаптация – ​это универсальное свойство всех живых существ, с помощью которого организм реагирует на различные раздражители....

02.07.2018 Педіатрія Цефуроксим у лікуванні позалікарняних інфекцій: позиції зберігаються

Серед сучасних антибіотиків, які застосовують у клінічній практиці, важлива роль належить цефалоспоринам, що пов’язано з широким спектром їх антибактеріальної дії, низьким ступенем резистентності мікроорганізмів до цих препаратів, властивою їм стійкістю до β-лактамаз, доброю переносимістю, низькою частотою побічних явищ, високою клінічною та мікробіологічною ефективністю. ...

02.07.2018 Гастроентерологія Педіатрія Оцінка стану й лікування немовлят і дітей із функціональними закрепами

Функціональний закреп, поширеність якого у всьому світі становить 3%, є частою проблемою у дітей. У 17-40% дітей закрепи починаються в перший рік життя. Це супроводжується нечастими і/або болючими дефекаціями, нетриманням калу і болем у животі; суттєво пригнічує стан дитини і членів сім’ї; значно збільшує витрати на охорону здоров’я. Хоча етіологія закрепів може бути різноманітною, у більшості дітей ...

02.07.2018 Педіатрія Пищевая гиперчувствительность у детей: современные стандарты диагностики и особенности ведения

Пищевая гиперчувствительность (ПГ) – ​клиническая проблема, с которой сталкивается в своей практике каждый педиатр и актуальность которой продолжает возрастать во всем мире. ...

22.06.2018 Педіатрія Небензодиазепиновые миорелаксанты: фокус на безопасность

Миорелаксанты широко используются в неврологической практике для лечения синдромов, сопровождающихся болезненным мышечным спазмом....

21.06.2018 Педіатрія Шизофренія в дітей та підлітків: особливості діагностики, терапії й реабілітації

Психози у дітей та підлітків діагностують із 50-х років минулого сторіччя. За Зигмундом Фройдом, психоз – ​одне з трьох можливих порушень психічної діяльності разом із неврозом і перверсією. ...

21.06.2018 Педіатрія Ибупрофен: клиническая фармакология и терапевтическая эффективность при головной боли

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) представляют собой одну из наиболее широко распространенных и востребованных групп лекарственных средств, доступных на фармацевтическом рынке. ...

13.06.2018 Педіатрія Використання пробіотиків для профілактики антибіотик-асоційованої діареї у дітей

Антибіотик-асоційована діарея (ААД) є частим і серйозним ускладненням як в амбулаторних лікувальних закладах, так і в стаціонарі. Близько третини пацієнтів, які отримували лікування антибіотиками, страждають на ААД. Вона визначається як діарея, яка виникає при лікуванні антибіотиками, якщо іншу її етіо­логію виключено. ...

29.05.2018 Педіатрія Терапія та сімейна медицина Генетика і спадковість: нові можливості, досягнення, перспективи

Діти – ​це фундаментальний ресурс будь-якої держави, адже від стану їхнього здоров’я залежить майбутнє суспільства. Саме тому забезпечення педіатричних пацієнтів якісним медичним обслуговуванням є пріоритетним завданням державного значення. У своїй практичній діяльності педіатри та сімейні лікарі щодня стикаються із захворюваннями органів дихання, шлунково-кишкового тракту, алергічною та аутоімунною патологією тощо, тому мають великий досвід і знання щодо ведення таких хворих. Однак що стосується ведення пацієнтів із рідкісними спадковими хворобами, подібних знань бракує....