Пульмонологія та оториноларингологія

10.05.2016 Пульмонологія та оториноларингологія Новые фармакотерапевтические подходы к терапии хронического обструктивного заболевания легких

Статья в формате PDF. Ведение пациента с хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОЗЛ) предполагает не только правильный подбор медикаментозной терапии. В последней редакции Глобальной инициативы по ХОЗЛ (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease – GOLD) подчеркивается необходимость систематического контроля симптомов заболевания с использованием глобальной шкалы, включающей результат тест-оценки ХОЗЛ (COPD Assessment Test), спирометрические показатели, а также риск ра...

25.04.2016 Педіатрія Пульмонологія та оториноларингологія Сучасні проблеми наукового обґрунтування патогенетичних особливостей розвитку бронхіальної астми у дитячому віці

Вы можете читать статью в формате .pdf. Содержание статьи: Фенотипи та ендотипи бронхіальної астми у дітей. Значення вроджених механізмів імунологічної регуляції. Значення набутих (адаптаційних) механізмів імунологічної регуляції. Фактори ризику БА у дитячому віці. Висновки. >>__ Бронхіальна астма (БА) сьогодні розглядається як мультикомпонентне захворювання, в основі якого лежить системне запалення, ремоделювання дихальних шляхів та бронхіальна гіп...

15.04.2016 Пульмонологія та оториноларингологія 2015 рік у пульмонології: ключові події, інноваційні препарати, нові клінічні рекомендації

Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), бронхіальна астма (БА), пневмонія, туберкульоз щорічно відбирають мільйони життів, десятки мільйонів людей роблять інвалідами і потребують багатомільярдних витрат. Тому не дивно, що на пошук нових можливостей їх профілактики та лікування виділяються значні кошти. Кожен рік приносить нові відкриття, досягнення, знання, які дозволяють зробити наступний крок на ш...

15.04.2016 Пульмонологія та оториноларингологія Профілактика загострень ХОЗЛ: клінічна настанова від Американської колегії пульмонологів та Канадського торакального товариства 2015 року

Загостреннями хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) називають періодичне посилення симптомів цієї хвороби — кашлю, задишки та виділення мокротиння. Загострення є однією з основних причин погіршення функції легень та якості життя пацієнтів,  зазвичай потребують термінової медичної допомоги або навіть госпіталізації, є однією з найбільших статей витрат при ХОЗЛ. Щоб акцентувати увагу медичної спільноти на важливості профілактики загострень у пацієнтів з ХОЗЛ, Американська колегія пу...

15.04.2016 Пульмонологія та оториноларингологія Системные кортикостероиды для лечения обострений хронического обструктивного заболевания легких

Обострения хронического обструктивного заболевания легких (ХОЗЛ) являются основной причиной госпитализации и смертности пациентов с данной патологией. Они способствуют долгосрочному снижению функции легких, физической активности и качества жизни больных. Наиболее частыми причинами обострений ХОЗЛ являются инфекции, а лечение обычно включает антибиотики, бронхолитики и кортикостероиды в качестве системных противовоспалительных средств. Целью данного обзора Кокрановского сотрудничества была оценк...

15.04.2016 Пульмонологія та оториноларингологія Вірусна пневмонія в контексті епідемії грипу-2015: основні особливості та підходи до лікування

У зв’язку з епідемією грипу А H1N1 (так званого свинячого), що охопила у цьому сезоні Україну та сусідні країни, профілактика та лікування цього захворювання стали одними з найбільш актуальних і обговорюваних медичних питань в останні кілька місяців. Та слід зазначити, що занепокоєння медичної спільноти пов’язане не стільки з самим грипом, скільки з його небезпечними для життя ускладненнями. Досить частим та ...

15.04.2016 Пульмонологія та оториноларингологія Аспергиллез легких: клинические формы, диагностика, лечение

Аспергиллез – наиболее распространенный из микозов легких. Возбудители – микроскопические грибы Aspergillus fumigatus, A. flavus, A. niger, A. terreus, А. nidulans – распространены повсеместно. Они растут в почве, часто встречаются на строительных материалах, в системе вентиляции зданий, а также на некоторых пищевых продуктах, органических отбросах, гниющих растениях. [caption id="attachment_42053" align=...

15.04.2016 Пульмонологія та оториноларингологія Синдром легеневої дисемінації в практиці фтизіатра: труднощі діагностики

Під терміном «легенева дисемінація» розуміють гетерогенну групу захворювань, яка охоплює близько 200 нозологій. Вони становлять 20% всіх захворювань легень, третина з них – ​невідомої етіології [1, 2]. Дисемінований туберкульоз легень є потенційно епідеміологічно небезпечним захворюванням, тому пацієнтів з синдромом легеневої дисемінації часто скеровують в протитуберкульозні заклади, де фтизіатрам доводиться п...

15.04.2016 Пульмонологія та оториноларингологія Аденоиды – исторический экскурс

Миндалина глоточная (t. pharyngea, PNA, BNA; t. pharyngica, JNA; син.: Лушки миндалина, носоглоточная миндалина, третья миндалина) – непарная миндалина, расположенная в слизистой оболочке свода носовой части глотки. Аденоиды – (аденоидные разращения, аденоидные вегетации) – патологическое разращение (гиперплазия, гипертрофия) глоточной (носоглоточной) миндалины. Могут встречаться изолированно или в сочетании с...

14.04.2016 Пульмонологія та оториноларингологія Эффективное лечение инфекционных обострений ХОЗЛ: слагаемые успеха

Статья в формате PDF. Инфекционное обострение хронического обструктивного заболевания легких (ХОЗЛ) является не банальным эпизодом респираторной инфекции, как думают многие пациенты и некоторые врачи, а фактором, оказывающим выраженное негативное влияние на прогноз болезни, в том числе сокращающим продолжительность жизни больных ХОЗЛ. Поэтому им должно уделяться пристальное внимание со стороны клиницистов. Стоит однако признать, что далеко не всегда лечение инфекционных обострений ХОЗЛ ...

14.04.2016 Пульмонологія та оториноларингологія Биластин – новый антигистаминный препарат с оптимальным отношением «польза/риск» для безопасного вождения

Статья в формате PDF. Аллергический ринит (АР) может негативно влиять на когнитивную функцию и, следовательно, способность управлять автомобилем, отчасти вследствие сниженного качества ночного сна и сонливости в дневное время. В недавно проведенном исследовании было установлено, что у нелеченных пациентов с симптомами АР, вызываемыми пыльцой растений, водительские способности были значительно нарушены по сравнению с бессимптомными пациентами (Vuurman et al., 2014). Степень нарушений был...

14.04.2016 Пульмонологія та оториноларингологія Місце спіраміцину в лікуванні інфекцій дихальних шляхів: що ми пам’ятаємо, а що – забули?

Статья в формате PDF. Вчитися – все одно що плисти проти течії: зупинився на хвилину – і тебе віднесло назад. Китайське прислів’я Історії відомо не дуже багато прикладів препаратів-довгожителів. Як правило, у процесі практичного застосування ліків виявляються нові (не завжди безпечні) ефекти або на зміну їм приходять засобианалоги із удосконаленими характеристиками. Спіраміцин – один із антибіотиків, які не тільки витримали випробування часом, але й зберегли високу актуальність у лік...