Пульмонологія та оториноларингологія

15.12.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Тонзиллит и тонзиллофарингит у детей

Статья в формате PDF. Диагностика Диагноз острого тонзиллита ставится, как правило, на основании клинической картины, однако иногда бывает трудно различить вирусную и бактериальную инфекцию. При вирусном тонзиллофарингите в дополнение к боли в горле и лихорадке отмечаются обычно кашель, охриплость и ринорея, а при бактериальном тонзиллите – увеличение лимфатических узлов и налет на миндалинах. Подтвердить диагноз бактериального тонзиллита можно с помощью теста на стрептококковый антиг...

15.12.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Місцеві антисептики в оториноларингології: не варто нехтувати можливостями

Статья в формате PDF. Місцеві антисептики широко й успішно використовуються в різних галузях медицини. Не є виключенням і оториноларингологія. Які ж можливості надають антисептичні засоби у лікуванні інфекційно-запальних захворювань ЛОР-органів? Яким антисептикам надавати перевагу і як їх доцільно використовувати? Відповідям на ці запитання присвячено цей огляд.  Обґрунтування використання місцевих антисептиків в оториноларингологічній практиці Інфекції верхніх дихальних шляхів мо...

15.12.2015 Алергія та імунологія Пульмонологія та оториноларингологія Нові можливості контролю та лікування хронічної кропив’янки

Статья в формате PDF. Кропив’янка – це шкірне захворювання, що часто супроводжується свербінням і проявляється еритематозними (червоними, рожевими), безболісними висипаннями, які зникають протягом 24 год і залишають після себе чисту шкіру. Вона належить до 20 найпоширеніших хвороб шкіри, має мультидисциплінарний характер, оскільки з нею стикаються не тільки алергологи і дерматологи, а й терапевти, педіатри та лікарі інших спеціальностей. Залежно від тривалості кропив’янку поділяють...

15.12.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Гострий бактеріальний риносинусит. Сучасні погляди на етіопатогенез, діагностику та лікування

Гострі риносинусити (ГРС) належать до групи гострих респіраторних захворювань (ГРЗ) – збірної групи захворювань, спричинюваних різними факторами, які поєднані на основі спільності епідеміології, патогенезу та особливостей клініки і при яких ураження дихальних шляхів є провідним синдромом. Згідно із статистичними даними гострий бактеріальний риносинусит (ГБРС) зустрічається у 5-8% пацієнтів. Раніше запалення синусів асоціювалось, як правило, з наявністю інфекції (вірусної чи бактеріальної). І...

15.12.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Эозинофильная пневмония у детей: клиническое наблюдение

Мальчик К., 6 лет, поступил в пульмонологическое отделение Областной детской клинической больницы с жалобами на повышение температуры тела до 37-38,2°С, кашель, одышку. Из анамнеза заболевания известно, что ребенок болен 4 дня, когда впервые появился кашель: вначале – редкий, сухой, затем в течение суток кашель приобрел навязчивый характер, отмечался постоянно, в том числе и в ночное время суток. Мать связывает начало заболевания с контактом ребенка с больным ОРЗ (в семье болен отец). На 2-е су...

15.12.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Атипичные проявления саркоидоза органов дыхания: клинические наблюдения

Атипичные изменения внутригрудных лимфатических узлов и паренхимы легких при компьютерной томографии (КТ) больных саркоидозом органов дыхания в большинстве случаев сочетаются с классическими высокоспецифичными симптомами, в связи с чем не создают особых трудностей для диагностики. Однако примерно в 2% случаев атипичные КТ-симптомы являются единственными проявлениями заболевания, что обусловливает необходимость применения дополнительных методов диагностики. Частота бессимптомного течения сар...

15.12.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Нові перспективи подолання туберкульозу: Україна приєдналась до клінічних випробувань нової схеми лікування хворих на чутливий та хіміорезистентний туберкульоз

Незважаючи на деякий прогрес, який був досягнутий за останні роки в боротьбі з туберкульозом (ТБ) в світі, ця хвороба залишається постійною проблемою в країнах Східної Європи, до яких належить Україна, в Африці, Азії та Південній Америці. Попри значні зусилля та кошти, які витрачають на боротьбу з ТБ, майже у 9 млн людей щороку розвивається ця недуга, а 1,4 млн осіб помирають. Туберкульоз на сьогоднішній день є одним з основних інфекційних захворювань, які є причиною смерті, ніж будь-коли в істо...

15.12.2015 Пульмонологія та оториноларингологія ХII з’їзд оториноларингологів України – ключова подія року

Наприкінці весни у культурній столиці України, м. Львові, відбувся один із найбільших медичних форумів цього року – ХII з'їзд оториноларингологів України, який проходить лише один раз на кілька років. Організаторами заходу виступили Міністерство охорони здоров'я України, Національна академія медичних наук України, ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України», Українське наукове медичне товариство оториноларингологів, Департамент охорони здоров'я Львівської обласної держ...

09.12.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Фармакотерапия ЛОР-заболеваний у беременных

Врач любой специальности сталкивается с проблемой выбора безопасной лекарственной терапии при лечении беременных женщин и кормящих матерей. По данным статистики, не менее 5% всех врожденных аномалий связано с приемом лекарственных средств (ЛС). По данным современной отечественной и зарубежной статистики, значительное количество женщин имеют на момент беременности или переносят в различные ее сроки экстрагенитальную патологию, требующую назначения ряда ЛС. Следствием является тот факт, что до 80%...

25.11.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Кашель: як і чим лікувати?

Кашель є захисним рефлексом організму, що забезпечує очищення слизової оболонки дихальних шляхів. При потраплянні в дихальні шляхи сторонніх тіл (пилу, дрібних часточок, води, їжі тощо) або накопиченні в бронхах слизу кашльовий рефлекс активується, що сприяє очищенню дихальних шляхів. У деяких випадках кашльовий рефлекс може бути реакцією на подразнення чутливих рецепторів, які містяться в слизовій оболонці дихальних шляхів, наприклад, дією холодного повітря. В інших випадках кашель може бути ...

24.11.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Диагностика и лечение негоспитальной пневмонии: методом проб и ошибок?

К сожалению, несмотря на активную просветительскую работу на уровне медицинского сообщества, регулярное освещение в прессе, проведение информационных и социальных кампаний, наличие национального согласительного документа, четко регламентирующего стратегии антибиотикотерапии (АБТ) при лечении острого бронхита бактериальной этиологии и негоспитальной пневмонии (НП), частота ошибочных назначений по-прежнему высока. Не редкость, когда в качестве стартовой терапии назначают не указанные в протоколах ...

24.11.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Дихайте глибше, живіть довше!

Якщо до Вас звернувся пацієнт, який: • нещодавно відзначив свій 40-річний ювілей; • працює на промисловому підприємстві, де постійно відбувається викид шкідливих речовин, пару, пилу; • може із заплющеними очима за смаком відрізнити марку цигарок; • має спадкові захворювання дихальної системи; • тривало хворіє після, здавалося б, банальної вірусної інфекції; • відмічає легке покашлювання в ранковий час, варто приділити йому особливу увагу та запропонувати пройти обстеження на наявність хрон...