Пульмонологія та оториноларингологія

20.10.2015 Пульмонологія та оториноларингологія День оториноларинголога: чтобы дышать легко, говорить и слышать…

Ежегодно 29 сентября мировая медицинская общественность отмечает День оториноларинголога. Сокращение ЛОР, использующееся для названия этой непростой и разноплановой специальности, известно каждому с раннего детства, ведь заболевания уха, горла и носа широко распространены. Врачи этой специальности лечат заболевания сразу трех органов, которые находятся в тесной физиологической взаимосвязи. «Медицина слагается из науки и искусства, и над ними простирается чудесный покров героизма». Гуго ...

17.09.2015 Інфекційні захворювання Пульмонологія та оториноларингологія Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги дорослим та дітям «Гострі респіраторні інфекції». (Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16 липня 2014 р. № 499)

tr:nth-child(2n+1) { background-color:#ccc; } Содержание статьи: I. Паспортна частина. Коротка епідеміологічна інформація. Коротка інформація про джерела інфекції, патогенез. ІІ. Загальна частина. ІІІ. Основна частина. ІV. Опис етапів медичної допомоги. VІІІ. Додатки. I. Паспортна частина вверх Діагноз: гостра респіраторна інфекція. Коди хвороб за МКХ-10 Примітка: у випадках, коли респіраторна патологія має більш ніж одну локалізацію процесу і самост...

17.09.2015 Алергія та імунологія Пульмонологія та оториноларингологія Внедрение рекомендаций GINA-2015, 2014 в клиническую практику: интерактивный проект Астма-smart-клуб

tr:nth-child(2n+1) { background-color:#ccc; } Содержание статьи: Обновленная оценка контроля БА (см. таблицу). Факторы риска плохого прогноза БА. Как часто необходимо оценивать контроль астмы и корректировать терапию? Интерактивный проект «Астма-smart-клуб». >>__В последней обновленной редакции Глобальной инициативы по астме, вышедшей в 2015 г., были изложены фундаментальные изменения GINA-2014 (по сравнению с GINA-2009) с определенными исправлениями и уточнениям...

27.08.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Нарушения ритма сердца у пациентов с хроническим обструктивным заболеванием легких

Хроническое обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ) является одной из ведущих причин заболеваемости и смертности во всем мире, а также представляет значимую медицинскую и социальную проблему. Имеющиеся данные о распространенности ХОЗЛ не отражают истинного положения в связи с тем, что болезнь, как правило, чаще распознается на поздних стадиях. В связи с этим, в соответствии с прогностичес­кими расчетными данными к 2030 году ХОЗЛ будет занимать 4-е место среди причин смертности в мире (уступи...

09.08.2015 Алергія та імунологія Пульмонологія та оториноларингологія Психосоматический фенотип бронхиальной астмы

Содержание статьи: Депрессия. Тревожные расстройства, панические атаки. Алекситимия и сильные эмоции. Психологический стресс. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. >>__Последние годы ознаменовались значительным прогрессом в понимании патогенеза и разработке эффективных методов лечения бронхиальной астмы (БА). Международные консенсусы (GINA, PRACTALL, ICON, Global Atlas of Asthma) и созданные на их основе национальные протоколы позволяют улучшить качество ж...

08.08.2015 Алергія та імунологія Пульмонологія та оториноларингологія Нейрогенні розлади дихання: гіпервентиляційний синдром у дітей

tr:nth-child(2n+1) { background-color:#ccc; } Содержание статьи: Визначення. Історична довідка. Етіологія і патогенез. Клінічні прояви і класифікація ГВС у дітей. Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування. Прогноз. Висновки. >>__У сучасних медичних виданнях є багато робіт, присвячених проблемі поширення хронічної патології серед дітей і підлітків. Питання розповсюдженості кардіоваскулярної і респіраторної патології, зростання частоти алергічних зах...

28.07.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги дорослим та дітям «Грип»

tr:nth-child(2n+1) { background-color:#ccc; } Закінчення. Початок у № 1 (80) 2015 Опис етапів медичної допомоги (продовження) 5. Лікування грипу Етіологічне лікування Нині існує небагато лікарських засобів з доведеною противірусною ефективністю щодо вірусів грипу. Це занамівір та озельтамивір. Клініцисти мають бути обізнані у тому, який штам циркулює на території їхньої громади протягом певного сезону. Отже, рекомендації щодо препарату вибору можуть змінюватися щороку. Чутливість вірусі...

26.07.2015 Алергія та імунологія Пульмонологія та оториноларингологія Звіт про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Бронхіальна астма, алергія, імунологія – сучасні досягнення та перспективи розвитку»

26–27 березня 2015 р. в Києві відбулась науково-практична конференція з міжнародною участю «Бронхіальна астма, алергія, імунологія – сучасні досягнення та перспективи розвитку», яка була присвячена 30-річчю з дня заснування кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології НМАПО імені П.Л. Шупика, яка і була приймаючою стороною на чолі з д.м.н., професором Л.В. Кузнецовою та д.м.н. професором Л.І. Романюк. Захід складався із 7 секцій, 6 з яких проходили паралельно у конференційних зала...

25.07.2015 Інфекційні захворювання Пульмонологія та оториноларингологія Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги дорослим та дітям «Грип»

Содержание статьи: Паспортна частина. Основна частина Для закладів, що надають первинну медичну допомогу. Для закладів, що надають вторинну (спеціалізовану) амбулаторну медичну допомогу. Для закладів, що надають вторинну (спеціалізовану) стаціонарну медичну допомогу. Опис етапів медичної допомоги. Паспортна частина вверх Діагноз: грип. Коди хвороб за МКХ-10 J10 – Грип, викликаний ідентифікованим вірусом грипу. J10.0 – Гострий із пневмонією, вірус г...

08.07.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Мультирезистентний туберкульоз: проблемні питання та шляхи подолання

Епідеміологічна ситуація стосовно захворюваності на туберкульоз (ТБ), а особливо на його мультирезистентні форми, продовжує викликати занепокоєння з боку як спеціалістів у галузі охорони здоров’я, так і представників соціальної сфери. В контексті цієї проблеми 26 березня в м. Києві було проведено науково-практичну конференцію, присвячену актуальним питанням ведення хворих на мультирезистентний ТБ (МРТБ) на стаціонарному та амбулаторному етапах. Робота конференції розпочалася з привітання її...

08.07.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Хірургічне лікування стійкої обструкції порожнини носа у пацієнтів з алергічним ринітом

До хронічної обструкції порожнини носа можуть призвести такі стани: викривлення носової перетинки, вазомоторний і персистуючий алергічний риніт, поліпозний риносинусит, медикаментозний риніт, доброякісні і злоякісні пухлини носа й пазух та ін. Гостра обструкція порожнини носа частіше зустрічається при гострих респіраторних вірусних інфекціях (ГРВІ) та інтермітуючому алергічному риніті. Частота викривлень носової перетинки під час профілактичних оглядів населення становить 68% (С.З. Піскунов...

08.07.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Тиннитус (Практические рекомендации Американской академии отоларингологии – хирургии головы и шеи (AAO-HNS))

В нынешнюю эпоху перемен, на пути европейской интеграции Украины перед медицинским сообществом и менеджментом системы здравоохранения стоит задача анализа лучшего мирового опыта и данных доказательной медицины для составления национальных стандартов оказания медицинской помощи. По многим специальностям и нозологическим формам в Украине уже изданы или готовятся национальные рекомендации и унифицированные клинические протоколы, которые содержат перечень стандартных методов диагностики и лечения, р...