Пульмонологія та оториноларингологія

25.07.2015 Інфекційні захворювання Пульмонологія та оториноларингологія Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги дорослим та дітям «Грип»

Содержание статьи: Паспортна частина. Основна частина Для закладів, що надають первинну медичну допомогу. Для закладів, що надають вторинну (спеціалізовану) амбулаторну медичну допомогу. Для закладів, що надають вторинну (спеціалізовану) стаціонарну медичну допомогу. Опис етапів медичної допомоги. Паспортна частина вверх Діагноз: грип. Коди хвороб за МКХ-10 J10 – Грип, викликаний ідентифікованим вірусом грипу. J10.0 – Гострий із пневмонією, вірус г...

08.07.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Мультирезистентний туберкульоз: проблемні питання та шляхи подолання

Епідеміологічна ситуація стосовно захворюваності на туберкульоз (ТБ), а особливо на його мультирезистентні форми, продовжує викликати занепокоєння з боку як спеціалістів у галузі охорони здоров’я, так і представників соціальної сфери. В контексті цієї проблеми 26 березня в м. Києві було проведено науково-практичну конференцію, присвячену актуальним питанням ведення хворих на мультирезистентний ТБ (МРТБ) на стаціонарному та амбулаторному етапах. Робота конференції розпочалася з привітання її...

08.07.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Хірургічне лікування стійкої обструкції порожнини носа у пацієнтів з алергічним ринітом

До хронічної обструкції порожнини носа можуть призвести такі стани: викривлення носової перетинки, вазомоторний і персистуючий алергічний риніт, поліпозний риносинусит, медикаментозний риніт, доброякісні і злоякісні пухлини носа й пазух та ін. Гостра обструкція порожнини носа частіше зустрічається при гострих респіраторних вірусних інфекціях (ГРВІ) та інтермітуючому алергічному риніті. Частота викривлень носової перетинки під час профілактичних оглядів населення становить 68% (С.З. Піскунов...

08.07.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Тиннитус (Практические рекомендации Американской академии отоларингологии – хирургии головы и шеи (AAO-HNS))

В нынешнюю эпоху перемен, на пути европейской интеграции Украины перед медицинским сообществом и менеджментом системы здравоохранения стоит задача анализа лучшего мирового опыта и данных доказательной медицины для составления национальных стандартов оказания медицинской помощи. По многим специальностям и нозологическим формам в Украине уже изданы или готовятся национальные рекомендации и унифицированные клинические протоколы, которые содержат перечень стандартных методов диагностики и лечения, р...

08.07.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Ультразвуковая бронхоскопия в пульмонологии. Первый опыт применения эндобронхиальной ультразвуковой трансбронхиальной аспирационной биопсии внутригрудных лимфоузлов (EBUS-TBNA)

Бронхология является важной и неотъемлемой частью пульмонологии, в которой прогрессивные технологии произвели революцию наиболее очевидно и ярко. Начало бронхологии связывают с именем австрийского врача Gustav Killian, который в 1897 г. впервые через жесткий бронхоскоп под местной анестезией кокаином произвел удаление инородного тела. После того прошло около 100 лет, прежде чем бронхология получила следующий импульс к развитию, и связано это было с совершенствованием анестезиологии и изобретени...

08.07.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Резолюція засідання Науково-експертної ради з питань вивчення імунопрофілактики пневмококової інфекції в Україні, 30.03.2015 р.

У рамках діяльності ВГО «Всеукраїнська асоціація дитячої імунології» 30 березня 2015 року у м. Києві було проведено перше засідання Науково-експертної ради з питань вивчення імунопрофілактики пневмококової інфекції в Україні. У роботі зазначеної Науково-експертної ради взяли участь 10 провідних експертів та представники МОЗ України, які розглянули актуальні проблеми імунопрофілактики пневмококової інфекції в контексті передового світового досвіду, а також позицій провідних міжнародних організац...

06.07.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Гострий післявірусний риносинуїт: сучасні погляди на етіопатогенез, діагностику та лікування

Гострі риносинуїти (ГРС) належать до групи гострих респіраторних захворювань (ГРЗ) – збірної групи захворювань, що спричинюються різними факторами, які поєднані на основі спільності епідеміології, патогенезу та особливостей клініки і при яких ураження дихальних шляхів є провідним синдромом. Раніше запалення синусів асоціювалось, як правило, з наявністю інфекції (вірусної чи бактеріальної). Із надбанням нової інформації про природний перебіг ГРС стало очевидним, що в основі патологічних процесів ...

06.07.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Синдром обструктивного апноэ/гипопноэ сна: история, эпидемиология, фармакоэкономические показатели

На протяжении последних лет внимание практических врачей и организаторов здравоохранения к проблемам дыхательных расстройств во время сна (ДРС), в частности к синдрому обструктивного апноэ/гипопноэ сна (СОАГС), постоянно растет, так как это заболевание приводит к множеству осложнений, снижению качества и сокращению продолжительности жизни больных. История СОАГС как медицинской проблемы берет свое начало много веков назад, когда заболевания, сопровождающиеся остановками дыхания во время сна, опи...

06.07.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Ревматологія Легочные эозинофилии: эозинофильная пневмония

Термином «легочные эозинофилии» обозначают группу заболеваний и синдромов, характеризующихся образованием в воздухопроводящих путях и паренхиме легких эозинофильных макро- и микроинфильтратов, как правило, в сочетании с эозинофилией крови. Впервые преходящие эозинофильные инфильтраты в легких описал W. Lоffler в 1932 г. [1]. Позже этот комплекс стали называть PIE-синдромом (pulmonary infiltration with eosinophilia) [2] или простой легочной эозинофилией. В настоящее время выделяют острую и х...

06.07.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Відкриття кабінету «Пульміс» на території Західної України як перспектива покращення діагностики легеневої патології

У 1996 р. стартував і успішно функціонує протягом майже 20 років унікальний соціальний проект «Здорові легені України», завдяки якому підвищилася якість діагностики та лікування пацієнтів з бронхообструктивними захворюваннями легень. Завданнями кабінету «Пульміс» є не тільки обстеження та призначення лікування, а й інформування хворих про шкідливість паління тютюну та ризики, пов’язані з цією звичкою; надання вичерпної інформації про виявлене захворювання. Цього року в м. Івано-Франківську на ба...

22.06.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой

День борьбы с бронхиальной астмой учрежден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и проводится ежегодно в первый вторник мая. Впервые это событие отмечалось в 1998 г. в более чем 35 странах и было приурочено к Всемирному форуму по бронхиальной астме, проходившему в г. Барселоне (Испания). Основной целью события, которое в этом году отмечали 5 мая, является привлечение внимания к проблеме бронхиальной астмы, повышение осведомленности и содействие улучшению контроля и терапии заболевания. ...

19.06.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Відкриття кабінету «Пульміс» на території Західної України як перспектива покращення діагностики легеневої патології

З 1996 р. успішно реалізується унікальний соціальний проект «Здорові легені України», завдяки якому підвищилася якість діагностики та лікування пацієнтів з бронхообструктивними захворюваннями. ...