Пульмонологія та оториноларингологія

01.04.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Формування усного мовлення у дітей, що мають вади слуху

В.І. Попович, д.м.н., професор, завідувач кафедри оториноларингології з курсом хірургії голови та шиї Івано-Франківського національного медичного університету, О.М. Заставна, М.Г. Аравіцька, кафедра фізичної реабілітації Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, м. Івано-Франківськ В основу сучасної вітчизняної сурдопедагогіки покладено необхідність диференційованого навчання дітей із вадами слуху. Педагогічна класифікація таких дітей ґрунтується на положеннях щодо своєрідн...

01.04.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Фармнагляд у галузі фтизіатрії: проблеми та шляхи їх вирішення

О.В. Матвєєва, к.м.н., директор департаменту післяреєстраційного нагляду ДП «Державний експертний центр МОЗ України»; Ю.І. Фещенко, академік НАМН України, д.м.н., професор, С.О. Черенько, д.м.н., професор, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», В.П. Яйченя, І.О. Логвіна Туберкульоз (ТБ) є провідною причиною захворюваності населення і входить у десятку найбільш поширених причин смерті в усьому світі. Поява лікарсько-стійких штамів мікобактерій...

01.04.2015 Педіатрія Пульмонологія та оториноларингологія Состояние и перспективы развития детской пульмонологии в Украине

Лечение и профилактика респираторных заболеваний уже на протяжении нескольких десятилетий находятся в центре внимания педиатров. При отсутствии своевременной и адекватной терапии может наблюдаться осложненное течение этих заболеваний, их хронизация, а в некоторых случаях – инвалидизация и нарушения качества жизни детей. ...

27.03.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Хронічне обструктивне захворювання легень. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27 червня 2013 р. № 555...

27.03.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Квикс – новое поколение назальной ирригационной терапии

Назальная ирригация (назальный лаваж, носовой душ) – метод персональной гигиены....

27.03.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Оптимизация лечения острого риносинусита в современных условиях

Согласно данным Министерства здравоохранения Украины, в последние годы в структуре заболеваемости населения нашей страны доминируют болезни органов дыхания....

27.03.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Гострий бронхіт: поради фахівця

Про особливості клінічного перебігу, можливі наслідки та сучасні підходи до лікування гострого бронхіту (ГБ) кореспонденту «Медичної газети «Здоров’я України» розповів завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, доктор медичних наук, професор Юрій Михайлович Мостовой....

27.03.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Пульмодайджест

...

27.03.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Тонзилофарингіт: керуй з розумом

Інфекційні ураження дихальних шляхів, зокрема їх верхніх відділів, залишаються однією з найактуальніших проблем сучасної медицини....

27.03.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Стратегія використання молекул азитроміцину та кларитроміцину в пульмонологічній практиці

Минуло 75 років з моменту використання в клінічній практиці препаратів, дія яких спрямована на боротьбу зі збудниками інфекцій, названих Зельманом Ваксманом (відкривачем стрептоміцину та еритроміцину) антибіотиками....

27.03.2015 Пульмонологія та оториноларингологія Хронічне обструктивне захворювання легень. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 27 червня 2013 р. № 555...

27.03.2015 Пульмонологія та оториноларингологія ПульмоБРИЗ® и ПульмоЛОР® в лечении пациентов с заболеваниями органов дыхания

Острые респираторные инфекции (ОРЗ) представляют собой одну из наиболее значимых медицинских и социально-экономических проблем....