0 %

Пульмонологія та оториноларингологія

26.12.2018 Алергія та імунологія Пульмонологія та оториноларингологія Антигістамінні препарати: огляд сучасних клінічних досліджень

До антигістамінних препаратів (АГП) відносяться лікарські засоби, що попереджують взаємодію з H1-гістаміновими рецепторами гістаміну – ​важливого медіатора різних фізіологічних і патологічних процесів, зокрема алергії, запальних реакцій, секреції шлункового соку, нейромедіаторної функції центральної нервової системи (ЦНС) та ін. [1]....

26.12.2018 Пульмонологія та оториноларингологія Синупрет: сучасний підхід до фармакотерапії гострого вірусного та поствірусного риносинуситу

Гострий риносинусит (ГРС) стійко утримує ключові позиції в структурі ЛОР-захворювань як серед дорослої, так і серед дитячої популяції. Актуальність проблеми ГРС полягає в тому, що вона виходить за межі отоларингології: тривалі зміни в місцевому імунітеті на тлі запалення слизової оболонки та приносових пазух носа спричиняють розвиток запальних та алергічних захворювань інших органів бронхолегеневої системи. Тому сучасний підхід до терапії ГРС передбачає комплексний вплив на ланки патогенезу не тільки для усунення симптомів, а й для запобігання хронізації та розвитку ускладнень....

26.12.2018 Пульмонологія та оториноларингологія Щодо питання тактики ведення хворих із повторними епізодами гострого тонзиліту

Незважаючи на досягнення сучасної медицини, зокрема в лікуванні гострого тонзиліту (ГТ), питання тонзилектомії залишається вельми актуальним. Певною проблемою є те, що лікарі мають полярні думки щодо необхідності виконання цієї операції в тому чи іншому випадку. На щастя, сьогодні, коли в основу стратегії лікування покладені принципи доказової медицини, питання показань до тонзилектомії вирішується просто – ​потрібно лише дотримуватися рекомендацій із ведення хворих на тонзиліт. Українська клінічна настанова «Гострий тонзиліт» дозволяє доволі чітко визначити критерії оперативного лікування. Розглянемо приклади з реальної клінічної практики, в яких йдеться про оперативне лікування тонзиліту. ...

22.12.2018 Пульмонологія та оториноларингологія Пацієнторієнтованість медичної допомоги в практиці отоларинголога

Парадигма сучасної клінічної практики, з одного боку, диктує необхідність упровадження уніфікованих протоколів на первинному, вторинному й третинному рівнях надання медичної допомоги незалежно від форми власності лікувальної установи. Численні нововведення в ході медичної реформи скеровані на підвищення стандартів якості лікування в максимальній їх наближеності до найкращої світової практики. З другого боку, уніфікований підхід у сфері охорони здоров’я не завжди враховує індивідуальні особливості та потреби пацієнта. Наприклад, за даними опитувань останніх місяців, пацієнти більш за все бояться втратити доступ до вузькоспеціалізованої допомоги та стати жертвами «зрівнялівки» в діагностиці й лікуванні тяжких захворювань. Проте сучасні можливості дають лікарю можливість застосовувати індивідуальний підхід до пацієнта і піднятися на новий рівень надання медичної допомоги, використовуючи всі переваги системи стандартизації медичної допомоги....

22.12.2018 Пульмонологія та оториноларингологія I Национальный конгресс пульмонологов Украины: современные тенденции в ведении пациента с хроническим обструктивным заболеванием легких

18-19 октября в Киеве состоялся I Национальный конгресс пульмонологов Украины с участием ведущих специалистов в этой области медицины. В прозвучавших в ходе программы мероприятия докладах освещались наиболее актуальные темы, яркие выступления авторитетных ученых были ориентированы на мировые тенденции доказательной медицины. Среди тем, касающихся современных аспектов диагностики и лечения пульмонологических патологий, особый интерес вызвала секция, посвященная хроническому обструктивному заболеванию легких (ХОЗЛ)....

22.12.2018 Пульмонологія та оториноларингологія Новости пульмонологии 2018 По материалам 28-го Международного конгресса Европейского респираторного общества

С 15 по 19 сентября в Париже (Франция) проходил Международный конгресс Европейского респираторного общества. Это крупнейшее и наиболее значимое мероприятие для мирового пульмонологического сообщества, и прежде всего потому, что на этом форуме можно познакомиться с новейшими исследованиями в этой области. Специалисты из многих стран мира, в том числе из Украины, получили возможность посетить большое количество учебных сессий, а также встретиться с признанными авторитетами в области патологии дыхательной системы. Представляем наиболее интересные и актуальные новости конгресса....

21.12.2018 Пульмонологія та оториноларингологія І Національний конгрес пульмонологів України: акцент на сучасні принципи діагностики та лікування бронхообструктивних захворювань

18-19 жовтня в Києві відбувся І Національний конгрес пульмонологів України – ​довгоочікувана знакова подія не лише для спеціалістів галузі, а й для терапевтів, алергологів і сімейних лікарів із різних регіонів країни. Основні питання заходу включали особливості діагностики та лікування пневмоній, інтерстиціальних, вроджених та спадкових захворювань легень....

21.12.2018 Пульмонологія та оториноларингологія Двойная терапия хронического обструктивного заболевания легких: основные акценты при выборе эффективного и безопасного препарата

18-19 октября в Киеве прошел І Национальный конгресс пульмонологов Украины, одно из наиболее значимых для отечественной пульмонологии событий. Программа работы форума включала важные вопросы, касающиеся диагностики и лечения болезней органов дыхания, в том числе очень распространенного в мировой популяции хронического обструктивного заболевания легких (ХОЗЛ). По данным Исследования «Глобальное бремя болезней, травм и факторов риска», в 2016 г. в мире было зарегистрировано 251 млн случаев ХОЗЛ. По оценке Всемирной организации здравоохранения в 2015 г. от этого заболевания умерли 3,17 млн человек, что составило почти 5% всех случаев смерти. Несмотря на большой арсенал лекарственных средств, некоторые вопросы, касающиеся оптимизации терапии больных ХОЗЛ, до сих пор остаются не вполне ясными. ...

21.12.2018 Пульмонологія та оториноларингологія Використання сучасних муколітиків: італійський досвід

Першого листопада в Києві відбулася інтерактивна науково-практична конференція у форматі телемосту за участю різних міст України (Харків, Дніпро, Одеса, Львів та ін.). Модератором заходу виступила професор кафедри дитячих та підліткових захворювань Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (м. Київ), доктор медичних наук Галина Петрівна Мозгова....

21.12.2018 Пульмонологія та оториноларингологія Лікування бронхіальної астми: сучасні погляди та останні новини

18-19 жовтня в конгрес-холі готелю «Hilton» міста Києва відбувся масштабний захід за участю відомих спеціалістів у галузі медицини – ​І Національний конгрес пульмонологів України. У його рамках було проведено низку актуальних симпозіумів, зокрема міні-симпозіум «Подорож сходинками бронхіальної астми», організований за підтримки компанії AstraZeneca. На ньому питання оптимізації терапії бронхіальної астми (БА) були розглянуті виключно з позицій доказової медицини та особливим акцентом на новітні дані щодо ведення хворих на БА....

19.12.2018 Пульмонологія та оториноларингологія Острый тонзиллит: диагностика и рациональная фармакотерапия

Традиционная конференция Украинского научного медицинского общества врачей-оториноларингологов в этом году состоялась 14-18 мая в Одессе. Мероприятие было посвящено современным технологиям диагностики и лечения ЛОР-заболеваний....

18.12.2018 Пульмонологія та оториноларингологія Доказова фітотерапія: нове слово в лікуванні гострого риносинуситу?

Фітотерапія є не тільки стародавньою медичною практикою, але й сучасним інструментом у роботі лікарів більшості спеціальностей. Інша справа, що доказова медицина, яка впевнено увійшла в сучасну систему охорони здоров’я, висуває досить жорсткі вимоги до фітопрепаратів. Які з лікарських засобів подолали своєрідний доказовий кордон задля того, щоб зайняти почесне місце на сторінках вітчизняного протоколу з лікування гострого риносинуситу та в арсеналах українських лікарів?...