0 %

Пульмонологія та оториноларингологія

29.11.2018 Пульмонологія та оториноларингологія Алергічний риніт: сучасні підходи до діагностики й лікування

Алергічний риніт (АР), як і багато інших захворювань, супроводжується виникненням ​синдрому нежитю – сталої комбінації симптомів, характерних для запалення верхніх дихальних шляхів (ВДШ). Нежить включає в себе утруднення носового дихання, ринорею та набряк слизової оболонки порожнини носа. Згідно із сучасними положеннями нежить є основним клінічним проявом риносинуситу (РС) – ​запалення слизової оболонки носа й приносових пазух....

29.11.2018 Пульмонологія та оториноларингологія Лікування хворих на саркоїдоз легень: практичні рекомендації

У більшості країн світу, в тому числі й в Україні, саркоїдоз посідає перше місце в структурі інтерстиціальних захворювань легень. Саркоїдоз належить до достатньо поширених захворювань – ​у Франції, Німеччині та Великій Британії захворюваність на саркоїдоз досягла, а в країнах Північної Європи значно перевищила рівень захворюваності на туберкульоз. З 70-х років минулого століття спостерігається неухильне зростання захворюваності на саркоїдоз і смертності хворих....

04.10.2018 Пульмонологія та оториноларингологія Роль правильного діагнозу та вибору тактики лікування в запобіганні ускладнень захворювання

При будь-якому захворюванні надзвичайно важливе значення має правильне та своєчасне встановлення діагнозу, а отже, правильно вибрана тактика лікування – це запорука успіху повного одужання пацієнта. ...

03.10.2018 Пульмонологія та оториноларингологія Практические аспекты применения моксифлоксацина в лечении инфекций нижних дыхательных путей

Инфекции нижних дыхательных путей (ИНДП) остаются серьезной медико-социальной проблемой. Несмотря на достигнутые успехи медицинской науки, смертность от хронического обструктивного заболевания легких (ХОЗЛ) и пневмонии остается высокой....

03.10.2018 Пульмонологія та оториноларингологія Возможности местной терапии при воспалительных заболеваниях горла

Острые инфекционно-воспалительные заболевания горла широко распространены во всех возрастных группах....

03.10.2018 Пульмонологія та оториноларингологія Лікування стабільних форм хронічного обструктивного захворювання легень: поточні рекомендації та нереалізовані потреби

Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) часто зустрічається в щоденній роботі лікаря первинної ланки і є суттєвим фінансовим тягарем для пацієнтів, їхніх сімей та суспільства. ...

03.10.2018 Пульмонологія та оториноларингологія Острый бактериальный риносинусит: дифференциальная диагностика и стандарты терапии

Острый риносинусит (ОРС) – одно из наиболее распространенных заболеваний верхних дыхательных путей. В действующем клиническом руководстве «Острый риносинусит» (утверждено приказом МЗ Украины от 11.02.2016 № 85) указано, что ОРС не является осложнением острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), это ее проявление. Вместе с тем ОРС может стать причиной достаточно серьезных осложнений, поэтому своевременная диагностика и этиотропная терапия острого бактериального риносинусита (ОБРС) имеют большое значение....

27.09.2018 Пульмонологія та оториноларингологія Оксиметазолин ингибирует и купирует воспалительные реакции в нейтрофилах человека

Инфекционные заболевания верхних дыхательных путей (ВДП), которые вызываются преимущественно риновирусами, ассоциируются со значительными экономическими расходами, обусловленными медицинскими тратами и потерей трудоспособности. ...

27.09.2018 Пульмонологія та оториноларингологія Ідіопатичний фіброз легень: що потрібно знати лікарю первинної ланки

Ідіопатичний фіброз легень (ІФЛ) є важким та потенційно смертельним захворюванням, що переважно уражає осіб похилого віку. ІФЛ характеризується рентгенографічною та гістопатологічною картиною звичайної інтерстиційної пневмонії (ЗІП) без жодних відомих причин розвитку....

25.09.2018 Пульмонологія та оториноларингологія Спроба корекції одного з парадоксів у пульмонології

Дуже часто в практиці терапевтів, пульмонологів доводиться спостерігати за досить небажаними явищами: ми намагаємося допомогти пацієнту, а отримуємо в результаті «як завжди»....

18.07.2018 Пульмонологія та оториноларингологія Риносинуситы купального сезона (марисинуситы)

Значительное увеличение числа острых риносинуситов отмечается в период эпидемии гриппа, ОРВИ, как правило, в зимний период года. Острый вирусный риносинусит является наиболее частым проявлением острой респираторной вирусной инфекции. ...

18.07.2018 Пульмонологія та оториноларингологія Озеленення міст як дієва стратегія у боротьбі з бронхіальною астмою

27 квітня відбувся ініційований фармацевтичною компанією «Гленмарк Україна» захід з озеленення територій лікувально-профілактичних установ, приурочений до Всесвітнього дня боротьби з бронхіальною астмою (WorldAsthma Day, 1 травня). Йдеться про акцію висаджування дерев, яка в цьому році проходила у восьми найбільших містах нашої країни....