Пульмонологія та оториноларингологія

02.04.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Приверженность пациентов к ингаляционной терапии и ее влияние на течение хронического обструктивного заболевания легких

Распространенность хронического обструктивного заболевания легких (ХОЗЛ) стремительно растет во всем мире, и в то же время оно остается недостаточно диагностируемым. Необходимо помнить, что ХОЗЛ является предотвратимой и поддающейся лечению патологией. Хорошо известны принципы терапии ХОЗЛ, которые включают предупреждение прогрессирования заболевания, способствование улучшению качества жизни пациентов и уменьшению количества обострений. ...

02.04.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Сучасні можливості підвищення ефективності цефалоспоринів при лікуванні пневмонії

Від дня відкриття пеніциліну минуло менше 100 років, а ми вже не уявляємо медицину без антибіотиків. Завдяки їм покращилися якість і тривалість життя людей, істотно знизилася смертність від інфекційних захворювань. Однак уже через 3 роки промислового виробництва пеніциліну з’явилися перші повідомлення про стійкість до антибіотиків, а в 1953 р. виникла епідемія дизентерії з множинною лікарською резистентністю. Антибіотикорезистентність зростає прискореними темпами: минає лише кілька років між синтезом нових антибіотиків і розвитком нечутливості до них. ...

02.04.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Не все золото, що блищить: деякі міркування стосовно професійної лексики лікарів

Мова йтиме не про суржик і навіть не про медичний сленг, який, мабуть, усе ж має право на існування. Хочу зупинитися лише на окремих алогізмах, які настільки міцно в’їлися в нашу свідомість, що на них уже майже ніхто уваги не звертає, більш того – ​вони публікуються в підручниках для студентів, і останні сприймають ці терміни як належні....

02.04.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Туберкулез: история болезни

Туберкулез (от лат. tuberculum – ​«бугорок») – ​инфекционное заболевание, одно из наиболее распространенных в мировой популяции. Болезнь, вызываемая различными видами микобактерий из группы Mycobacterium tuberculosis complex (более известной как палочка Коха), может развиться как людей, так и животных, поражая легкие и другие органы. ...

02.04.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Антибактеріальна терапія негоспітальної пневмонії: фокус на моксифлоксацин

Негоспітальна пневмонія (НП) дотепер є «наріжним каменем» практичної охорони здоров’я внаслідок високої захворюваності та смертності. Результати епідеміологічних досліджень свідчать, що в загальній популяції захворюваність на НП становить 1-12%, а серед осіб старше 65 років – ​25-44% (Зайцев А.А., 2018). У США щорічно НП діагностується в понад 5 млн осіб. У Німеччині загальне число щорічно зареєстрованих випадків НП оцінюється в межах від 400 тис до 600 тис пацієнтів на рік, при цьому необхідність у госпіталізації становить 30-50% (Marrie T.J., 2000). ...

02.04.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Минимально инвазивная операция по Нассу – ​золотой стандарт лечения воронкообразной деформации грудной клетки у детей и взрослых

В 1998 г. D. Nuss и его коллеги сообщили о новом методе минимально инвазивной коррекции воронкообразной деформации грудной клетки (ВДГК). Метод включал ремоделирование передней стенки грудной клетки с использованием загрудинного металлического фиксатора без резекции реберных хрящей. С тех пор операция по Нассу быстро получила широкое распространение в качестве эталонного метода у детей и подростков....

02.04.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Терапия синуситов у взрослых: применение фитониринговых препаратов

Школа целесообразного использования антибиотиков (АБ), состоявшаяся 26 сентября 2018 г. в Полтаве, включала доклады многих отечественных ученых и клиницистов, посвященные антибиотикотерапии (АБТ) и смежным проблемам....

02.04.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Клінічні задачі

Лікування гострого тонзиліту є прерогативою не тільки отоларинголога, але дуже часто й сімейного лікаря, тому що переважна більшість пацієнтів отримує лікування на первинному рівні надання медичної допомоги. У виборі терапевтичних варіантів кожний лікар, незалежно від фаху, керується чинною клінічною настановою «Тонзиліт». Проте в певних ситуаціях сімейний лікар, пролікувавши гострий тонзиліт у пацієнта, вимушений скерувати його на другий рівень надання медичної допомоги – ​до отоларинголога. ...

02.04.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Гострий тонзиліт: концептуальні положення діагностики

Доказова медицина для сучасного лікаря є не сухим академічним предметом, а органічним способом клінічного мислення, яке має бути імплементовано в кожний аспект медичної практики. Головним принципом доказової медицини є аналіз та застосування наукової медичної інформації, які дають можливість прийняти єдине вірне рішення для допомоги кожному пацієнту. ...

02.04.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Основні методи підвищення ефективності лікування гострих та хронічних риносинуситів

Проблема гострих та хронічних запальних захворювань верхніх дихальних шляхів, зокрема гострого та хронічного риносинуситу (РС), є однією з найактуальніших у сучасній клінічній медицині. Відповідно до огляду, опублікованого у 2012 році Міжнародним ринологічним товариством, рівень захворюваності на РС у світі варіює від 6 до 15%, приєднання вторинної бактеріальної інфекції спостерігається в 0,5-2% пацієнтів. ...

02.04.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Аэрофиллин – бронходилататор нового поколения с улучшенным профилем безопасности

26 февраля в г. Харьков прошла научно-практическая конференция «Актуальные вопросы аллергологии и пульмонологии в практике семейного врача». Доклады отображали современные подходы в диагностике, лечении, профилактике заболеваний дыхательных путей, а также важные аспекты аллергологии....

02.04.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Идиопатический легочный фиброз: 5 фактов, о которых нужно знать

Идиопатический легочный фиброз (ИЛФ) – ​это прогрессирующее фиброзное заболевание легких, чаще всего встречающееся у пожилых курящих мужчин [1]. В терапии ИЛФ применяются два антифибротических препарата, замедляющие снижение форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ), – ​нинтеданиб и пирфенидон [2]. В 2014 году они были одобрены Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) на основании полученных результатов клинических исследований....