Пульмонологія та оториноларингологія

02.04.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Основні методи підвищення ефективності лікування гострих та хронічних риносинуситів

Проблема гострих та хронічних запальних захворювань верхніх дихальних шляхів, зокрема гострого та хронічного риносинуситу (РС), є однією з найактуальніших у сучасній клінічній медицині. Відповідно до огляду, опублікованого у 2012 році Міжнародним ринологічним товариством, рівень захворюваності на РС у світі варіює від 6 до 15%, приєднання вторинної бактеріальної інфекції спостерігається в 0,5-2% пацієнтів. ...

02.04.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Аэрофиллин – бронходилататор нового поколения с улучшенным профилем безопасности

26 февраля в г. Харьков прошла научно-практическая конференция «Актуальные вопросы аллергологии и пульмонологии в практике семейного врача». Доклады отображали современные подходы в диагностике, лечении, профилактике заболеваний дыхательных путей, а также важные аспекты аллергологии....

02.04.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Идиопатический легочный фиброз: 5 фактов, о которых нужно знать

Идиопатический легочный фиброз (ИЛФ) – ​это прогрессирующее фиброзное заболевание легких, чаще всего встречающееся у пожилых курящих мужчин [1]. В терапии ИЛФ применяются два антифибротических препарата, замедляющие снижение форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ), – ​нинтеданиб и пирфенидон [2]. В 2014 году они были одобрены Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) на основании полученных результатов клинических исследований....

02.04.2019 Пульмонологія та оториноларингологія GOLD‑2019: что нового?

Сегодня хроническое обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ) занимает 4-е по значимости место в структуре причин смерти в мире и, по прогнозам, к 2020-му году поднимется на 3-е. Кроме того, вследствие постоянного воздействия факторов риска и старения населения социально-экономическая составляющая ХОЗЛ становится все более тяжелым бременем....

02.04.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Медицина «4Р» як основа нової системи охорони здоров’я

Здавна склалося так, що медицина завжди була зосереджена на лікуванні захворювань після їх виникнення. При цьому як діагностика, так і лікування базувалися на середніх профільних показниках та розрахунках кількості населення, а пацієнти обмежувалися вибором варіантів, запропонованих лікарями. Але з певного часу в медицині триває період набуття нової якості....

02.04.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Доказательная фитотерапия: в фокусе эффективность

Растительные препараты традиционно используются для лечения заболеваний дыхательных путей. Безопасность лекарственных средств (ЛС) на растительной основе, а также широкий спектр фармакологических свойств объясняют широкое применение растительных препаратов в рутинной врачебной практике....

02.04.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Амбулаторне ведення пацієнтів з інфекціями нижніх дихальних шляхів: фокус на кларитроміцин

Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) та інфекції нижніх дихальних шляхів (ІНДШ) є 3-ю та 4-ю за частотою причинами загальної смертності, при цьому вони поступаються лише ішемічній хворобі серця та цереброваскулярним захворюванням [1]. До ІНДШ належить ціла низка таких патологічних станів, як гострий бронхіт, пневмонія, загострення ХОЗЛ та бронхоектатичної хвороби. Повідомляється, що середньорічна захворюваність на пневмонію становить 24,8 випадку на 10 тис дорослої світової популяції [2]. ...

02.04.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Туберкульоз – одна з десяти основних причин смерті населення світу

Федір Достоєвський, Томас Манн, Оноре де Бальзак, Антон Чехов, Еріх Марія Ремарк і чимало інших класиків світової літератури описували симптоми цієї страшної недуги в героїв своїх романів. 24 березня 1882 р. Генріх Герман Роберт Кох, працюючи в клініці Шаріте в Німеччині, сміливо заявив про відкриття збудника хвороби, яку вважали спадковою та невиліковною. Саме з цього дня розпочалася нова ера у важкій боротьбі з ворогом під назвою «туберкульоз», що триває донині. ...

26.03.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Цефиксим: современные возможности в терапии ХОЗЛ

Хроническое обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ) представляет собой группу прогрессирующих респираторных патологических нарушений, включая эмфизему и хронический бронхит, для которых характерны обструкция дыхательных путей и такие симптомы, как одышка, хронический кашель и образование мокроты. ...

26.03.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Новий Евкабал® САШЕ (ацетилцистеїн): шлях перемоги над кашлем

Перебіг різноманітних гострих та хронічних респіраторних захворювань нерідко відзначається появою кашлю та продукцією густого, в’язкого або гнійного мокротиння. У такій ситуації незамінним стає АЦЕТИЛЦИСТЕЇН, використання якого швидко зменшує інтенсивність кашлю, поліпшує відходження мокротиння та покращує самопочуття хворого....

22.03.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Мукоактивні агенти в лікуванні інфекцій верхніх дихальних шляхів: акцент на амброксол

Хвороби дихальної системи (ХДС) реєструються у великої кількості людей в усьому світі. Наприклад, у країнах Євросоюзу респіраторні захворювання спричиняють 7% госпіталізацій та близько 12% смертей (The burden of lung disease, 2018). ХДС з ураженням верхніх і нижніх дихальних шляхів (ВДШ, НДШ) пов’язані зі значними фінансовими витратами. ...

20.03.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Пневмонія: як персоналізувати лікування? (Продовження)

Друга частина огляду S. Gautam і співавт. (2018) присвячена методам підбору персоналізованого плану лікування та оцінювання терапевтичної відповіді. Автори також описали потенційні ризики при застосуванні АБТ, звернули увагу на можливі наслідки пневмонії, оптимальну тривалість лікування та доцільність імуномодулюючого впливу на організм пацієнта....