0 %

Ревматологія

15.04.2018 Ревматологія Сучасні аспекти діагностики та лікування ревматичних захворювань

22-23 березня в м. Києві відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Споріднені групи системних хвороб сполучної тканини: визначення статусу та менеджмент на основі міжнародних стандартів». У рамках заходу провідні вітчизняні та іноземні фахівці представили сучасні наукові здобутки в галузі ревматології та методи їхнього впровадження в клінічну практику....

14.04.2018 Кардіологія Ревматологія Як вплинути на майбутнє пацієнта з артеріальною гіпертензією: тільки доказова медицина та наполегливість

Іноді лікування артеріальної гіпертензії (АГ) здається справжньою головоломкою. Однак і її можна успішно вирішувати, якщо використовувати ефективні інструменти – ​сучасні рекомендації, настанови та протоколи, котрі містять відповіді майже на всі запитання. Крім того, лікар завжди може застосувати індивідуалізований підхід до терапії з використанням різних доз, комбінацій антигіпертензивних засобів, хронотерапії тощо. Про те, як ефективно контролювати артеріальний тиск (АТ) і знизити ризик серцево-судинних подій у пацієнтів з АГ, йшлося в нашій бесіді з відомими українськими фахівцями в галузі кардіології....

14.04.2018 Кардіологія Ревматологія Відновне лікування у хворих на псоріатичний артрит

22-23 березня у Києві відбулася науково-практична конференція з ревматології. У рамках заходу завідувач кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (м. Київ), доктор медичних наук, професор Олександр Анатолійович Бур’янов виступив із доповіддю, присвяченою відновному лікуванню хворих на псоріатичний артрит (ПсА)....

14.04.2018 Кардіологія Ревматологія Вплив лікування фіксованою комбінацією периндоприлу й амлодипіну та різних варіантів гіполіпідемічної терапії на ендотеліальну функцію в чоловіків з артеріальною гіпертензією та ожирінням

Комбінована антигіпертензивна терапія є основною стратегією лікування гіпертонічної хвороби (ГХ). Відповідно до українських, американських та європейських рекомендацій комбінована терапія показана всім хворим починаючи з 2 ступеня артеріальної гіпертензії (АГ), а також допускається (як альтернатива монотерапії) у вигляді низькодозованих комбінацій навіть на ранніх стадіях АГ....

14.04.2018 Кардіологія Ревматологія Проблемы ведения пациентов с ФП, получающих антагонисты витамина К, в отечественной практике и возможности их решения

Фибрилляция предсердий (ФП) – одно из наиболее распространенных и опасных нарушений сердечного ритма. Согласно приблизительным оценкам, количество пациентов с ФП в США находится на уровне 5,0-6,1 млн, а в Европе – около 8,8 млн (Colilla S. et al., 2013; Krijthe B. P. et al., 2013; Rahman F. et al., 2014; Mozaffarian D. et al., 2016). Главная опасность этой аритмии заключается в повышенном риске ишемического инсульта вследствие эмболизации сосудов тромбами, формирующимися в левом предсердии (Fuster V. et al., 2006)....

01.04.2018 Кардіологія Ревматологія Хондропротекция при остеоартрите: мифы и реальность

Остеоартрит (ОА) является наиболее распространенным видом артритов во всем мире (Lawrence R. C. et al., 2008). Согласно определению, ОА – это гетерогенное хроническое заболевание, задействующее все ткани сустава (хрящ, субхондральную кость, мениски, периартикулярные мягкие ткани). Факторы риска ОА включают возраст, генетическую склонность, ожирение, травмы или чрезмерную нагрузку сустава (Martel-Pelletier J., 2004)....

01.04.2018 Кардіологія Ревматологія Концептуальный подход: блокада синтеза карнитина и органопротекция

В настоящее время все большее внимание уделяется дополнительным возможностям влияния на течение сердечно-сосудистых заболеваний путем повышения эффективности лечения, направленного на органопротекцию. ...

21.03.2018 Ревматологія Якість життя пацієнтів з остеоартрозом: сучасний погляд на методи лікування та реабілітації

Щорічно у світі понад 130 млн пацієнтів звертаються по медичну допомогу зі скаргами на кістково-м’язовий біль, основною причиною якого є остеоартроз (ОА). За різними оцінками, поширеність ОА в популяції коливається від 5 до 18%, при цьому показники захворюваності неухильно зростають (Н.А. Шостак, 2016; О.Ю. Вакуленко, 2016)....

21.03.2018 Ревматологія Роль корекції дефіциту вітаміну D при ревматичних хворобах

Основна роль вітаміну D в організмі людини згідно із сьогоднішніми уявленнями полягає в регуляції (сумісно з паратиреоїдним гормоном – ​ПТГ) кальцій-фосфорного обміну, що відображається в регуляції (підвищенні) рівнів кальцію та фосфору в крові та інтерстиціальній рідині (H.F. Deluca, 2001). Вітамін D може надходити в організм перорально чи вироблятися ендогенно в шкірі під впливом ультрафіолетового випромінювання шляхом конвертації прекурсора 7-дегідрохолестеролу в превітамін D3 (Y. Arnson, 2007), а потім у вітамін D3 (холекальциферол) (M. Cutolo, 2008)....

21.03.2018 Ревматологія Ревматология в Украине: есть ли повод для оптимизма?

За последнее десятилетие в ревматологии произошла настоящая революция, и возможности современной терапии обусловили изменение взглядов на цели, которые необходимо преследовать в лечении ревматических заболеваний. Выражение «treat to target» – ​лечение до достижения цели – ​стало главным девизом сегодняшней ревматологии, и благодаря этому большинство диагнозов в данной области медицины перестали звучать как приговоры к скорой потере трудоспособности и инвалидизации....

21.03.2018 Ревматологія Современная парадигма лечения волчаночного нефрита: обзор новых исследований

Системная красная волчанка (СКВ) – ​мультифакторное заболевание, обусловленное сложным взаимодействием генетических и внешнесредовых факторов, лежащих в основе многообразных нарушений врожденного и приобретенного иммунитета, в том числе гиперпродукции цитокинов, патологической активации В-клеток, нарушения внутриклеточной сигнализации Т-клеток, дефектов клиренса клеток, подвергнутых апоптозу и некрозу [1]. Поражение почек при СКВ остается одним из наиболее распространенных, тяжелых и прогностически неблагоприятных висцеритов [30]. ...

20.03.2018 Ревматологія Принципы применения глюкокортикоидов в лечении ревматических болезней с учетом их эффективности и безопасности

Глюкокортикоиды (ГК) получили широкое распространение в медицине с середины XX века, после первого успешного опыта использования кортизола и гидрокортизона для лечения больных ревматоидным артритом (РА) группой американских ученых (P.S. Hench, C. Slocumb, H. Polley, 1948). Результаты были столь впечатляющими, что исследователям, выделившим из надпочечников первые глюкокортикоидные гормоны и начавшим их применять с лечебной целью, уже через два года была присвоена Нобелевская премия (E.C. Kendall, T. Reichsten, P.S. Hench, 1950)....