Лімфангіоми – ​гетерогенна група доброякісних судинних мальформацій, що розвивається внаслідок проліферації клітин лімфатичних судин і спричинена аномаліями ембріогенезу або травмою [10]. В основі її розвитку лежить проксимальна обструкція лімфати [...]
Неонатальний вовчак
Під неонатальним вовчаком (НВ) розуміють симптомокомплекс, що діагностують у новонароджених, матері яких страждають на системні захворювання сполучної тканини (СЗСТ) із наявністю антитіл (АТ) до антигенів Ro(SS-A) і La(SS-B), і найчастіше проявляє [...]
Патологія серцево-судинної системи при АНЦА-асоційованих системних васкулітах
Серцево-судинні захворювання (ССЗ) залишаються однією з основних причин захворюваності й смертності дорослого населення. Так, упродовж 2013 року в Європі зареєстровано понад 4 млн смертей від ССЗ, що становило 45% від усіх смертей. Однією з причин [...]
Ревматология в Украине сегодня:  по итогам научно-практической конференции
16-17 марта в г. Киеве состоялась очередная научно-практическая конференция Ассоциации ревматологов Украины «Ревматические болезни: границы полномочий популяционных и персонифицированных методов лечения». Основной темой обсуждения ведущих ревматол [...]
Визначення артралгії, клінічно підозрюваної як ревматоїдний артрит: упровадження в реальну клінічну практику
У червні 2016 року під час роботи конгресу Європейської протиревматичної ліги (EULAR) (м. Лондон, Велика Британія) було презентовано низку клінічних параметрів для визначення артралгії з високим ризиком прогресування у ревматоїдний артрит (РА). У  [...]
Навчання крізь усе життя.  Як зміниться система підготовки українських медиків?
За результатами парламентських слухань «Медична освіта в Україні: погляд у майбутнє», 22 березня, м. Київ Освіта без роздумів – марна, а міркування без освіти – небезпечні. Конфуцій Медицина – це професія, яка передбачає безперервне навчання протя [...]
Новые  открытия в области регуляции ренин-ангиотензиновой системы
Представления о компонентах и функциях ренин-ангиотензиновой системы (РАС) в организме человека претерпели серьезные изменения на рубеже столетий. Изоформа ангиотензина 1-7, открытая Santos и соавт. в 1988 г., через двадцать лет была признана ключ [...]
МікроРНК та їхня роль при деяких аутоімунних захворюваннях
Аутоімунні захворювання характеризуються патологічними імунними реакціями організму, які спрямовані на власні органи-мішені й спричиняють стійке запалення та пошкодження тканин. Відомо, що мікроРНК можуть відігравати ключову роль у регуляції аутоі [...]
Желудочковые аритмии и внезапная кардиальная смерть у пациентов с сердечной недостаточностью: лечение и профилактика в свете последних европейских рекомендаций
Обновленная версия рекомендаций Европейского общества кардиологов (ЕОК) по профилактике внезапной кардиальной смерти (ВКС) и ведению пациентов с желудочковыми нарушениями ритма была опубликована в 2015 году. В рекомендациях много внимания уделено  [...]
Влияние ИПП на сравнительную эффективность и безопасность тромбопрофилактики клопидогрелем и прасугрелом после ОКС. Исследование TRANSLATE-ACS
На материале 11 955 пациентов с острым инфарктом миокарда (ИМ), которым выполняли чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) на базе 233 клиник в рамках исследования TRANSLATE-ACS, мы изучали, влияет ли назначение сопутствующей терапии ингибиторами [...]