Статья в формате PDF. Иммунотерапевтические препараты являются инновационными противоопухолевыми агентами с принципиально новым механизмом действия. Арсенал современной онкологии за последние годы пополнился целым рядом новых лекарственных средств [...]
Статья в формате PDF. Діагностика раку на ранніх стадіях може суттєво вплинути на рівень смертності від ракових захворювань. В умовах обмежених ресурсів рак часто діагностується на пізніх стадіях, що призводить до низьких показників виліковування  [...]
Статья в формате PDF. Третього лютого у м. Буковель у рамках конференції з міжнародною участю «Роль хірургічного лікування на сучасному етапі розвитку онкології» та за підтримки загальноосвітньої ініціативи «Онкодозор» відбувся науково-практичний  [...]
Статья в формате PDF. Выявление молекулярных путей и этиологических факторов, обусловливающих развитие туберозного склероза (ТС), привело к изменению парадигмы ведения пациентов и появлению новых методов лечения. Вследствие мутации генов TSC1 и TS [...]
Статья в формате PDF. В отличие от тамоксифена, эффективность и побочные эффекты торемифена в адъювантной терапии рака молочной железы (РМЖ) не были изучены в полной мере. С целью более точной оценки эффективности и вероятности возникновения серье [...]
Статья в формате PDF. Як зробити соціальну рекламу максимально інформативною та дієвою – тобто змусити її стимулювати людей до проходження профілактичних оглядів? У цьому здатний допомогти зарубіжний досвід. В Україні традиційно інформування грома [...]
Статья в формате PDF. Эверолимус (Вотубия*, Novartis) – ​первое одобренное в Европе средство вспомогательной терапии парциальных припадков у детей и взрослых, связанных с комплексом туберозного склероза (КТС). Утверждение данного препарата направл [...]
Статья в формате PDF. Туберозный склероз (ТС) – генетическое нарушение, следствием которого является активация mTOR сигнального пути пролиферации клеток и развития доброкачественных опухолей (гамартом) различных органов. Результаты исследований по [...]
Статья в формате PDF. Тромбоцитопенія у пацієнтів зі злоякісними пухлинами може розвиватися внаслідок багатьох причин: пухлинної інфільтрації кісткового мозку, мієлосупресії хіміопрепаратами або променевою терапією, периферичного споживання тромбо [...]
Нові підходи до оптимізації терапії хронічного обструктивного захворювання легень
Ведення пацієнта з хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) передбачає не тільки раціональний підбір медикаментозної терапії. В останній редакції Глобальної ініціативи з ведення пацієнтів з ХОЗЛ (Global Initiative for Chronic Obstructiv [...]