Отсроченное назначение антибактериальной терапии  при острых инфекциях дыхательных путей на первичном этапе: риск или польза?
Острые инфекции дыхательных путей (ОИДП) – самая частая причина обращений за первичной медицинской помощью, особенно среди детского населения. Усиление симптомов в первые дни заболевания часто вызывает беспокойство у родителей и служит основным мо [...]
12 листопада – Всесвітній день боротьби з пневмонією. ЮНІСЕФ та ВООЗ визначають пневмонію першочерговою причиною смертності дітей віком до 5 років. На сьогодні очікуваний показник смертності дітей віком до 5 років  згідно з уніфікованою базою дани [...]
Стеноз підзв’язкового простору у дітей у практиці лікаря загальної практики
Ю.В. Марушко, д.м.н., професор, Г.Г. Шеф, к.м.н., Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ На сьогодні актуальною проблемою в педіатрії, дитячій пульмонології, ЛОР-практиці є стеноз підзв’язкового простору (СПП). Це зумовлено [...]
В.І. Попович, доктор медичних наук, професор, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Оториноларингологія», завідувач кафедри оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії голови і шиї Івано-Франківського національно [...]
В.К. Гаврисюк, д.м.н., профессор, А.В. Литвиненко, к.м.н., Н.С. Шкуренко, Е.А. Меренкова, к.м.н., О.В. Страфун, к.м.н., ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского НАМН Украины», г. Киев Гиповентиляционный синдром – сим [...]
Ю.М. Мостовой, д.м.н., професор, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова Статистика була, є і, мабуть, завжди буде мішенню для скепсису, недовіри, сумнівів та іронії. «Цифри оманливі, я переконався у цьому на власному досвід [...]
В 1951 г. Джейкоб Чарг и Лотта Стросс описали этот синдром, наблюдая за 13 пациентами с бронхиальной астмой, эозинофилией периферической крови, гранулематозным воспалением, некротизирующим системным васкулитом, некротизирующим гломерулонефритом. С [...]
В.І. Попович, д.м.н., професор, завідувач кафедри оториноларингології з курсом хірургії голови та шиї Івано-Франківського національного медичного університету, О.М. Заставна, М.Г. Аравіцька, кафедра фізичної реабілітації Прикарпатського національн [...]
О.В. Матвєєва, к.м.н., директор департаменту післяреєстраційного нагляду ДП «Державний експертний центр МОЗ України»; Ю.І. Фещенко, академік НАМН України, д.м.н., професор, С.О. Черенько, д.м.н., професор, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пу [...]
Астма и беременность
А.Е. Богомолов, к.м.н., Винницкий медицинский университет им. Н.И. Пирогова Астма – гетерогенное заболевание, которое характеризуется хроническим воспалением дыхательных путей и диагностируется по респираторным симптомам свистящего дыхания, одышки [...]