Статья в формате PDF. Коментар координатора МОЗ України з питань клінічної алергології, головного алерголога Дніпропетровської області, заслуженого лікаря України, доктора медичних наук, професора Євгенії Михайлівни Дитятковської. У світі спостері [...]
Статья в формате PDF. Ні для кого не секрет, що гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) – це тяжко контрольовані, повсюдно поширені захворювання, що вражають всі вікові групи. Поліетіологічність респіраторно-вірусних інфекцій пов’язана зі знач [...]
Статья в формате PDF. На основе обзора ряда клинических исследований представлены возможности применения комплексных биорегуляционных препаратов (КБП) – Траумель С, Лимфомиозот, Мукоза композитум при лечении ЛОР-заболеваний у детей и взрослых. Вкл [...]
Статья в формате PDF. Муколитики могут улучшить результаты лечения пациентов с обострением хронического обструктивного заболевания легких (ХОЗЛ). Целью данного исследования было изучить влияние эрдостеина (муколитического средства с антиоксидантно [...]
Статья в формате PDF. Бронхіальна астма (БА) і хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) належать до тих захворювань дихальної системи, в лікуванні яких, на жаль, далеко не завжди вдається обійтися без стаціонарного етапу. Як правило, урген [...]
Статья в формате PDF. Бронхиальная астма (БА) – ​одно из наиболее распространенных хронических состояний в мире и самое распространенное неинфекционное заболевание у детей. По данным исследования Global Burden of Disease Study, в Европе астмой стр [...]
Статья в формате PDF. Кажется, что после 80-летнего опыта широкого применения об антибиотиках известно достаточно много. К сожалению, многое из «известного» – далеко от действительности. Перефразируя Вильяма Ослера, половина того, что мы учили, –  [...]
Статья в формате PDF. Медико-соціальне напруження, яке створюють алергічні захворювання в усьому світі, – важлива проблема національних систем охорони здоров’я, що потребує залучення величезних зусиль для отримання ефективних і безпечних методів л [...]
Статья в формате PDF. Идиопатический легочный фиброз (ИЛФ) – это специфическая форма хронической прогрессирующей интерстициальной фиброзирующей пневмонии неизвестной природы, наблюдаемая в основном у лиц пожилого и старческого возраста, ограниченн [...]
Статья в формате PDF. В останні десятиріччя у зв’язку з неухильним зростанням поширеності алергічних захворювань питання пошуків нових і вдосконалення існуючих методів лікування залишається одним з найбільш обговорюваних в світовому медичному това [...]