Урологія та андрологія

25.07.2020 Онкологія та гематологія Урологія та андрологія Сучасні методи лікування раку передміхурової залози: доказовий підхід у веденні пацієнтів

Із кожним роком захворюваність на рак передміхурової залози (РПЗ) зростає. Це пов’язано не лише зі збільшенням фактичної кількості хворих у світі, а й з удосконаленням сучасних методів діагностики та широким впровадженням скринінгових програм. Щороку проводяться акції для привернення уваги суспільства до основних симптомів онкологічних захворювань сечостатевого тракту у чоловіків. Наймасштабнішим таким заходом є Movember, який проходить кожного листопада....

20.07.2020 Урологія та андрологія Кристалурія в практиці сімейного лікаря

Кристалурія може бути проявом сечокам’яної хвороби (СКХ), а також наслідком неправильного харчування, недотримання водного режиму, тривалого прийому певних медикаментів. За наявності цього захворювання для діагностики обмінних нефропатій можуть використовуватися нові біомаркери, зокрема уромодулін і ванін‑1. Першочерговими заходами в разі кристалурії є модифікація способу життя та фітонірингова терапія....

17.05.2020 Урологія та андрологія Роль пробіотиків у профілактиці рецидивної інфекції сечових шляхів

Інфекція сечових шляхів (ІСШ) – ​поліетіологічний синдром, який змушує мільйони жінок щороку страждати від частого та болісного сечовипускання, відчуття тиску в надлобковій зоні й термінової потреби в сечовипусканні [10]. Рекурентна (рецидивна) ІСШ передбачає виникнення трьох епізодів ІСШ протягом 1 року чи двох епізодів протягом 6 міс [22]....

22.04.2020 Урологія та андрологія Ефективність лікування рецидивуючого пієлонефриту з використанням препарату Канефрон® Н у хворих зі зниженою функцією нирок

Обстежено 69 пацієнтів із загостренням хронічного пієлонефриту зі зниженою функцією нирок і швидкістю клубочкової фільтрації (ШКФ) від 89 до 60 мл/хв/1,73 м2. ...

20.04.2020 Акушерство/гінекологія Онкологія та гематологія Урологія та андрологія Сравнение различных типов вакцин против ВПЧ и режимов их дозирования для профилактики заболеваний, вызванных данным вирусом, у женщин и мужчин

В статье представлены данные систематического обзора, посвященного сравнению различных типов вакцин против вируса папилломы человека и режимов их дозирования у женщин и мужчин. Полученные результаты продемонстрировали, что режим вакцинации против ВПЧ в две дозы у молодых женщин приводит к реакции иммунной системы, сопоставимой с режимом в три дозы. У мужчин четырехвалентная вакцина против ВПЧ оказывается эффективной в профилактике повреждений наружных половых органов и аногенитальных бородавок. ...

20.04.2020 Урологія та андрологія Пути оптимизации консервативной терапии дизурических расстройств

В статье представлены основные подходы к ведению пациентов с гиперактивным мочевым пузырем. Первой линией терапии у этой категории больных является применение М-холинолитиков, в частности солифенацина сукцината (Нигисем) ввиду его селективности, эффективности и безопасности, доказанных в ряде клинических исследований. ...

20.04.2020 Урологія та андрологія Тактика ведення хворих із безсимптомною бактеріурією, циститом і пієлонефритом

Рекомендації Європейської асоціації урології  2019...

20.04.2020 Урологія та андрологія Аванафіл для лікування чоловіків з еректильною дисфункцією

У попередніх дослідженнях було наведено дані щодо клінічної ефективності препарату аванафіл при лікуванні еректильної дисфункції, проте їх результати були досить суперечливими. Даний метааналіз було проведено з метою більш детального дослідження безпечності та ефективності аванафілу при лікуванні еректильної дисфункції. Необхідні для метааналізу дослідження були відібрані з таких баз, як Embase, PubMed та Кокранівська бібліотека. ...

20.04.2020 Урологія та андрологія Оценка эффективности применения фитопрепарата Канефрон® Н в комплексном лечении пациенток с хроническим циститом*

В статье представлены результаты исследования эффективности применения фитопрепарата Канефрон® Н в комплексном лечении пациенток с хроническим циститом....

18.04.2020 Діагностика Інфекційні захворювання Урологія та андрологія Сучасні принципи діагностики та раціональної антибактеріальної терапії інфекційних захворювань органів сечовивідної системи та малого таза

У лютому 2020 р. у Києві відбулася професійна колегія лікарів акушерів-гінекологів та урологів «Сучасна мікробіологія в практиці лікаря», яка була організована медичною лабораторією «ДІЛА». У центрі уваги колегії були новітні діагностичні розробки у вирішенні клінічних питань, практичні рекомендації щодо їх застосування, можливості сучасної лабораторної діагностики, що турбують не лише практикуючих лікарів, а й усіх пересічних жінок та чоловіків....

18.04.2020 Урологія та андрологія Новые возможности диагностики и лечения урологических заболеваний

Летом прошлого года в Киеве состоялся конгресс Ассоциации урологов Украины. В мероприятии принимали участие и отечественные, и зарубежные спикеры. Были представлены доклады, посвященные как общеизвестным актуальным вопросам в урологии, так и новым тенденциям современной медицины. Честь открывать конгресс была предоставлена член-корреспонденту НАМН Украины, д. мед. н., профессору С.О. Возианову, который выступил с приветственной речью и пожелал докладчикам и слушателям плодотворной роботы....

18.04.2020 Інфекційні захворювання Урологія та андрологія Опыт применения антибактериального препарата Эспа-фоцин при лечении острого неосложненного цистита у женщин

Инфекции мочевых путей (ИМП) – крайне актуальная проблема современного здравоохранения ввиду их широкой распространенности. Наиболее часто неосложненный цистит встречается у женщин (Schappert S.M., 2007; Foxman B., 2017). Эпизод острого неосложненного цистита в течение жизни имеет каждая вторая женщина, при этом у 30% женщин отмечается рецидивирующее течение. Почти у каждой третьей женщины к 24 годам случается минимум один эпизод цистита....