Урологія та андрологія

12.06.2018 Нефрологія Урологія та андрологія Инфекции мочевыделительной системы: пути повышения комплайенса к терапии у женщин

Патология мочевыделительной системы является достаточно сложной медицинской проблемой. Она вызывает множество вопросов у врачей различных специальностей. Отдельной проблемой современной медицины является вопрос комплайенса....

05.06.2018 Онкологія та гематологія Урологія та андрологія Метастатичний нирковоклітинний рак: особливості другої лінії терапії

Одне з засідань ювілейної науково-практичної конференції «Від урології до онкоурології: досягнення та перспективи», що відбулася 19-20 квітня у м. Києві, було присвячене проблемним питанням нирковоклітинного раку (НКР). Метастатичний НКР (мНКР) характеризується поганим прогнозом, резистентність розвивається майже в усіх пацієнтів, яким призначається лікування інгібіторами тирозинкінази VEGFR, тому важливим є пошук найбільш ефективних опцій як першої, так і другої лінії терапії. Особливостям другої лінії терапії мНКР, останнім дослідженням, а також перспективним напрямам лікування пацієнтів з мНКР була присвячена доповідь кандидата медичних наук Олександра Едуардовича Стаховського (Національний інститут раку, м. Київ). ...

05.06.2018 Онкологія та гематологія Урологія та андрологія Від урології до онкоурології: досягнення та перспективи

19-20 квітня 2018 року у м. Києві відбулась Х ювілейна науково-практична конференція «Від урології до онкоурології: досягнення та перспективи». Цей захід протягом багатьох років є унікальною платформою для популяризації інноваційних ідей, узагальнення наукових досягнень та обміну досвідом між провідними фахівцями в області урології та нефрології з різних регіонів України та їх зарубіжними колегами. ...

05.06.2018 Онкологія та гематологія Урологія та андрологія Перша лінія терапії метастатичного раку нирки

19 квітня в рамках науково-практичної конференції «Від урології до онкоурології: досягнення і перспективи» провідний науковий співробітник відділення пластичної та реконструктивної онкоурології Національного інституту раку, кандидат медичних наук Олег Анатолійович Войленко розповів про можливості першої лінії терапії пацієнтів з метастатичним раком нирки. ...

14.05.2018 Урологія та андрологія Мікроелементи і L-карнітин у репродуктивному здоров’ї чоловіків

Протягом останніх десятиліть спостерігається зростання поширеності чоловічого безпліддя (ЧБ), і точні причини цієї тенденції невідомі. ...

14.05.2018 Урологія та андрологія Клинический случай эозинофильного цистита с хронической задержкой мочи

Эозинофильный цистит – ​редкое воспалительное заболевание мочевого пузыря, этиология, патогенез и лечение которого окончательно не известны. Зачастую дизурия и гематурия являются наиболее распространенными симптомами. В статье сообщается о редком случае хронической задержки мочи и повторной катетеризации....

14.05.2018 Урологія та андрологія Антибактеріальна терапія неспецифічних урологічних інфекцій: фокус на ципрофлоксацин

Інфекціям сечових шляхів (ІСШ) через їхню частоту відведене перше місце серед урологічних захворювань. ІСШ становлять понад третини всіх нозокоміальних інфекцій і в цілому посідають одне з провідних місць у рамках інфекційної патології людини....

14.05.2018 Урологія та андрологія Стратегия рационального назначения антибактериальных препаратов: что мы должны и что мы можем

Стратегия рационального назначения антибиотиков (АБ) всегда считалась хорошей идеей. В настоящее время она рекомендуется Объединенным комитетом и Центром по обслуживанию программ медицинского страхования Medicare и Medicaid. ...

14.05.2018 Урологія та андрологія Применение препарата Канефрон® Н при мочекаменной болезни

Мочекаменная болезнь (МКБ) – ​болезнь обмена веществ, вызванная различными эндогенными и/или экзогенными причинами, нередко носящая наследственный характер, характеризующаяся образованием камней в мочевыводящей системе....

12.05.2018 Урологія та андрологія Эффективность Тамсина форте в лечении мочекаменной болезни

Сегодня минимально инвазивные методики лечения конкрементов мочеточника принято в урологической практике считать золотым стандартом терапии. ...

11.05.2018 Урологія та андрологія Рациональная фармакотерапия урологических инфекций: что нового?

8-9 февраля состоялась научно-практическая конференция с международным участием «Рациональная фармакотерапия в урологии‑2018»....

11.05.2018 Урологія та андрологія Аналіз ефективності застосування комплексу ФертілМен Плюс™ у лікуванні чоловічого безпліддя

Близько 15% подружніх пар у всьому світі мають проблеми з природним настанням вагітності [1-5]. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), загальна частка фактора чоловічого безпліддя сягає 50% [2]. ...