0 %

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, диспансеризації та реабілітації в практиці сімейного лікаря»

Дата проведення: 22.02.2018 - 23.02.2018

Місто проведення: м. Тернопіль

Перелік країн-учасниць: Україна, Молдова, Естонія

Організація, відповідальна за проведення заходу (адреса, телефон оргкомітету): ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Адреса: 46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1

Тел. (067) 352-07-43