XVIІI З’ЇЗД ОРТОПЕДІВ-ТРАВМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ

Дата проведення: 09.10.2019 по 11.10.2019

Місце проведення: м. Івано-Франківськ

ПЕРШЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні колеги, ВГО «Українська асоціація ортопедів–травматологів» та ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» інформують Вас про те, що 9-11 жовтня 2019 року в м. Івано-Франківськ відбудеться XVIІI з’їзд ортопедів-травматологів України.

Докладнішу інформацію, а також інформацію про можливі зміни і формат з’їзду Ви зможете знайти на сайтах http://www.uaot.org.ua та http://www.ito.gov.ua

З питань організації і проведення XVIІI з’їзду ортопедів-травматологів України звертатися до:

Долгополов О.В.: +38 (044) 234-73-33 | +38 (050) 358-05-65

Тимочук В.В.: +38 (044) 486-31-97 | +38 (095) 284-60-31

Напрямки, які будуть розглянуті на з’їзді:

1. Теоретичні та експериментальні дослідження в травматології та ортопедіі.

  • Регенеративні технології в травматології та ортопедії.
  • Проблеми остеопенії та остеопорозу в Україні.

2. Травми та захворювання опорно-рухової системи.

  • Бойова травма, дорожньо-транспортна травма.
  • Ушкодження та захворювання верхньої кінцівки.
  • Ушкодження та захворювання нижньої кінцівки та тазу.

3. Патологія хребта та грудної клітки.

  • Консервативне та оперативне лікування.
  • Малоінвазивна та інструментальна хірургія хребта.

4. Складне та ревізійне ендопротезування великих суглобів.
5. Протезування та ортезування, основні напрями реабілітації постраждалих.
6. Дитяча травматологія та ортопедія.
7. Медико-соціальна експертиза при патології опорно-рухового апарата; оцінка результатів та реєстрація ускладнень лікування.
8. Підготовка кадрів в Україні по спеціальності «Ортопедія та травматологія».

Пріоритет буде надаватися доповідям та публікаціям, що присвячені новітнім технологіям та проблемним питанням в означених напрямках.

Термін подачі матеріалів до 1 травня 2019 року

Вимоги до оформлення публікацій (тези)

Рукописи можуть бути представлені українською або англійською мовою.

Матеріали подаються в електронному варіанті згідно з on-line формою, посиляння на яку буде викладено на сайтах http://www.uaot.org.ua та http://www.ito.gov.ua.