0 %

НПК «XVIII Київський курс з коронарних реваскуляризацій»

Дата проведення: 17.04.2019 по 18.04.2019

Місце проведення: м. Київ

Організатор: ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН України»

Контактна інформація:

вул. Народного ополчення, 5, м. Київ, 03680

тел.: +380 (44) 275-66-22; факс: +380 (44) 275-42-09

Е‑mail: stragh@bigmir.net