НПК «Школа хірургів: проблеми лікування гострих шлунково-кишкових кровотеч» (цикл конференцій-засідань)

Дата проведення: 26.08.2020

Місце проведення: м. Черкаси

Перелік країн-учасниць: Україна

Теми засідань:

«Діагностика ШКК»

1. Роль ендоскопічного дослідження в діагностиці ГШКК.
2. Основні причини ГШКК.
3. Методи ендоскопічної діагностики кровотеч із верхніх відділів шлунково-кишкового тракту.
4. Методи ендоскопічної діагностики кровотеч із нижніх відділів шлунково-кишкового тракту.
5. Диференційна діагностика ГШКК.

«Виразкові ГШКК»

6. Екстрена ендоскопія – золотий стандарт виявлення джерела виразкової кровотечі.
7. Модифікована класифікація стигмат виразкової кровотечі за Forrest.
8. Методи ендоскопічного гемостазу в виразці (електрокоагуляція, аргоноплазмова коагуляція, ендоскопічна ін»єкційна терапія, кліпування, лазерна фотокоагуляція, радіочастотна коагуляція, гідроелектрокоагуляція). Переваги та недоліки кожного з них.
9. Комбінований ендоскопічний гемостаз та його ефективність.
10. Що таке ендоскопічний моніторинг при виразковій кровотечі?
11. Шкали прогнозування ризику рецидиву кровотечі.
12. Бальна шкала прогнозування ризику раннього рецидиву виразкової кровотечі на основі дискримінантного аналізу.
13. Інтенсивна терапія геморагічного шоку в сучасних умовах.
14. Сучасні підходи щодо тактики хірургічного лікування виразкових кровотеч.
15. Можливості консервативного лікування і застосування сучасних ІПП.
16. Роль внутрішньовенного уведення ІПП в профілактиці рецидиву виразкової кровотечі.
17. Сучасна стратегія застосування високодозної терапії ІПП в профілактиці рецидиву виразкової кровотечі.
18. Важливість ендоскопічного рН- моніторингу із застосуванням високодозної терапії ІПП для профілактики рецидиву кровотечі.
19. Методи визначення інфекції H. pylori.
20. Комплексне лікування гастродуоденальних кровотеч при Нр(+) виразках із застосуванням сучасних схем ерадикаційної терапії згідно Маастрихтських консенсусів.
21. Види оперативних втручань за строками виконання. Необхідність застосування невідкладних(превентивних) оперативних втручань, спрямованих на попередження рецидиву кровотечі.
22. Пілорусзберегаючий напрямок в виборі оперативного втручання при кровоточивих гастродуоденальних виразках.
23. Роль і місце раціональних видів ваготомії при дуоденальних виразкових кровотечах.
24. Сучасне технологічне забеспечення оперативних втручань (ультразвуковий скальпель, коагулятори, зварювальний апарат Патонмед, лінійні та циркулярні степлері).
«Гострі(стресові) виразки та ерозивна гастродуоденопатія, ускладнені ШКК»
25. Етіологічні чинники виникнення кровотеч із гострих виразок та при ерозивній гастродуоденопатії.
26. Ефективність мір ендоскопічного гемостазу при кровотечах із гострих виразок та при ерозивній гастродуоденопатії.
27. Методи консервативного лікування кровотеч при гастродуоденопатії та гострих виразках.
28. Роль і ефективність ендоскопічної озонотерапії та ендоскопічної імунотерапії в лікуванні кровотеч із гострих виразок та ерозивній гастродуоденопатії.
29. Види оперативних втручань при рецидивуючій кровотечі з гострих виразок та ерозивно-геморагічній гастродуоденопатії.
30. Чи доцільне виконання резекції шлунка та гастректомії при важкій рецидивуючій кровотечі з гострих виразок та ерозивно-геморагічній гастродуоденопатії?

«Кровотечі із стравохідних флебектазій при портальній гіпертензії»

31. Види портальних блоків. Класифікація печінкової недостатності за Чайлд-Пью.
32. Методи зупинки кровотечі із стравохідних флебектазій при портальній гіпертензії.
33. Покази та методика постановки зонда Блекмора –Сенгстакена.
34. Доцільність та ефективність ендоскопічної склеротерапії кровотеч із стравохідних флебектазій. Характеристика склерозантів.
35. Вторинна профілактика стравохідних кровотеч при портальній гіпертензії.
36. Ендоваскулярні інтервенційні втручання (емболізація селезінкової артерії, ТIPS- трансюгулярне інтрагепатичне портосистемне шунтування). Покази до застосування.
37. Интенсивна терапія супроводу при кровотечах із стравохідних флебектазій із печінково-нирковою недостатністю.

«Синдром Меллорі-Вейсса»

38. Термінологія. Класифікація. Опреділення СМВ як розривно-геморагічного синдрому.
39. Причини СМВ, патогенетичні механізми розвитку кровотечі при СМВ.
40. Значення фонової портальної гастропатії в розвитку СМВ.
41. Методи ендоскопічної зупинки кровотечі при СМВ.
42. Покази та методи оперативних втручань (відкриті та лапароскопічні).

«Гострокровоточивий рак шлунка»

43. Сучасні методи ендоскопічного гемостазу при кровоточивому раку та інших пухлинах шлунка.
44. Особливості хірургічної тактики при гострокровоточивому раку шлунка.
45. Покази до застосування радикальних операцій(субтотальна резекція, гастректомія ) із лімфодисекцією.
46. Єюногастропластика («штучний шлуночок») із формуванням тонкокишкового резервуару. Покази до застосування та варіанти операцій.
47. Технологічне забезпечення радикальних операцій при гострокровоточивому раку шлунка в сучасних умовах.
48. Віддалені результати радикальних операцій при гострокровоточивому раку шлунка.
49. Способи оперативних втручань при кровоточивих доброякісних пухлинах шлунка.

« Гострокровоточивий колоректальний рак»

50. Колоноскопія – стандарт діагностики гострокровоточивого КРР.
51. Хромоколоноскопія та вузькоспектральна колоноскопія.
52. Застосування радикальних та паліативних оперативних втручань при кровоточивому КРР.
53. Сучасне технологічне забезпечення радикальних операцій при КРР (ультразвуковий скальпель, коагулятори, зварювальний апарат Патонмед, лінійні та циркулярні степлері).
54. Ручні та апаратні анастомози в хірургії кровоточивого КРР. Переваги та недоліки.
55. Розбір клінічних випадків, дискусії з обговорюваних питань.

«Додаткові»

56. Юкстапапілярні виразки, ускладнені шлунково-кишковою кровотечею. Класифікація.
57. Особливості діагностики юкстапапілярних виразок (ФГДС, КТ, ендосонографія).
58. Небезпекі при операціях із приводу ЮПВ. Методики реконструктивних втручань із реімплантацією великого дуоденального сосочка.
59. Одно- та двохмоментна єюногастропластика після тотальної гастректомії при гострокровоточивому раку шлунка. Покази до застосування. Якість життя пацієнтів у віддаленому післяопераційному періоді.
60. Рідкісні причини шлунково-кишкових кровотеч (хвороба Рандю-Ослера, гемобілія, с-м Шмідена, хвороба Менетріє, дивертикул Меккеля, гематологічні захворювання та інші).

Заповнити реєстраційну форму можна на сайті

Організація, відповідальна за проведення заходу

ТОВ «Експо-Індустрія».

03057, м. Київ, просп. Перемоги, 56.

Тел. (044) 461-93-00, (067) 466-57-10