XXIІ Всеукраїнська науково – практична конференція з міжнародною участю «актуальні питання педіатрії»

Дата проведення: 16.09.2020 по 17.09.2020

Місце проведення: Онлайн

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • питання клінічного перебігу, лікування та профілактики COVID-19 у дітей;
 • стан здоров’я дітей в Україні та сучасні виклики перед медициною дитинства;
 • вакцинопрофілактика як першочергове завдання педіатра та сімейного лікаря;
 • проблемно-орієнтований підхід в педіатрії: міждисциплінарна інтеграція;
 • доказова медицина при наданні медичної допомоги дітям різного віку;
 • роль клінічної генетики у педіатрії;
 • інфекції верхніх і нижніх дихальних шляхів у дітей: сучасні рекомендації;
 • діагностика та лікування захворювань органів травлення у дітей;
 • превентивні та терапевтичні стратегії в сучасній алергології дитячого віку;
 • амбулаторні та стаціонарні аспекти антимікробної терапії у дітей;
 • практичні шляхи стримування росту антибіотикорезистентності;
 • фітотерапія: у фокусі уваги доказовість та міжнародний досвід;
 • запобігання поліпрагмазії при наданні медичної допомоги дітям;
 • міждисциплінарні аспекти дитячої неврології та ін.

Детальніша інформація на сайті заходу