0 %

Вес при рождении оказывает влияние на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и метаболического синдрома во взрослом возрасте

20.07.2017

На основании данных клинического исследования с использованием данных регистра детей в возрасте 6-12 лет канадские ученые пришли к выводу, что младенцы с более низкой или высокой массой тела и окружностью талии при рождении по сравнению со сверстниками с нормальными средними антропометрическими данными в дальнейшем не имеют никаких различий в показателях артериального давления или других кардиометаболических маркерах. Тем не менее по сравнению с новорожденными с нормальной и повышенной массой тела у детей, рожденных с более низким весом, реже отмечается сочетание ≥3 компонентов метаболического синдрома, что способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний во взрослом возрасте.

НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ

Науково-практичні конференції на 19 - 23 березня 16.03.2018 Терапія та сімейна медицина Науково-практичні конференції на 19 - 23 березня

Південно-український науковий симпозіум «Мультимодальний підхід до лікування акушерсько-гінекологічних захворювань» НПК "Споріднені групи системних хвороб сполучної тканини: визначення статусу менеджмент на основі міжнародних стандартів" НПК «Лазерні технології в клінічній медицині: сучасні тенденції розвитку в Україні»...

09.03.2018 Терапія та сімейна медицина Науково-практичні конференції на 12 - 16 березня

НПК з міжнародною участю «Спеціальні питання діагностики та лікування захворювань ЛОР-органів, краніофаціальної ділянки та органу зору» НПК з міжнародною участю «Розбудова системи забезпечення якості клінічних лабораторних досліджень в Україні» Сьома щорічна науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти клінічної неврології»...

02.03.2018 Терапія та сімейна медицина Науково-практичні конференції на 5 - 10 березня

НПК з міжнародною участю «Актуальні питання нефрології, діалізу та трансплантації - Всесвітній день нирки 2018» НПК присвячена Всесвітньому дню нирки Щорічний конгрес Американської колегії кардіологів (АСС)...