0 %

Коли дітям зі стрептококовим фарингітом, які приймають антибактеріальну терапію, можна дозволити відвідування школи?

03.07.2018

 

Дослідження проводили з метою визначити, чи можливо після отримання однієї дози амоксициліну, призначеного дитині з клінічними проявами тонзилофарингіту і підтвердженою стрептококовою етіологією захворювання, дозволити відвідування школи через 12 годин після прийому антибіотика. У багатьох сім’ях перебування батьків удома з хворою дитиною становить реальну проблему. Можливість отримання дозволу на відвідування школи дитиною вже на наступний день після встановлення діагнозу й початку антибіотикотерапії сприятиме значному скороченню фінансових витрат, поліпшенню шкільної відвідуваності та зменшенню кількості робочих днів, пропущених батьками через хворобу дитини.

У дослідження включили 111 дітей із болем у горлі та позитивними результатами експрес-тесту на антиген БГСА, а також із позитивними результатами культурального дослідження. Після взяття мазка з задньої стінки глотки всім учасникам дослідження призначали амоксицилін у дозі 50 мг/кг. Через 12-23 год після отримання першої дози препарату (на 2-й день дослідження) в учасників дослідження брали другий мазок із задньої стінки глотки. Під час візиту уточнювали точний час прийому амоксициліну, вимірювали температуру тіла й оглядали задню стінку глотки.

На ранок 2-го дня тільки у 10 зі 111 дітей експрес-тест на стрептокок залишався позитивним, що пізніше було підтверджено бактеріологічними дослідженнями. У 91% учасників (95% довірчий інтервал 86-96%) БГСА не виявлявся на 2-й день за результатами експрес-тесту і, пізніше, культурального дослідження. У 7 з 10 дітей із позитивними результатами зазначалося достовірне зниження кількості колоній БГСА за результатами бактеріологічного дослідження (від 3+ до 4+ при первинному культуральному дослідженні і 1+ при дослідженні на 2-й день після прийому амоксициліну). Тільки у 2 дітей при культуральному дослідженні, проведеному на 2-й день, зберігалося виражене мікробне навантаження (від 3+ до 4+).

Отримані результати демонструють, що навіть у разі, якщо амоксицилін у дозі 50 мг/кг приймають у другій половині дня після підтвердження БГСА-етіології захворювання результатом експрес-тесту, наступного ранку у більше ніж 90% дітей піогенний стрептокок уже не виявляється.

Отже, діти, які отримали напередодні одну дозу амоксициліну з приводу стрептококового запалення горла, за відсутності лихоманки і при поліпшенні загального стану можуть відвідувати школу вже з 2-го дня захворювання.

Schwartz R.H., Kim D. Martin M., Pichichero M.E. A reappraisal of the minimum duration of antibiotic treatment before approval of return to school for children with streptococcal pharyngitis. Pediatr Infect Dis J. 2015; 34 (12): 1302-4.

Дитячий лікар № 6 - 2016

НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ Педіатрія

Острая эозинофильная пневмония, индуцированная использованием электронной системы нагревания табака 05.04.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Острая эозинофильная пневмония, индуцированная использованием электронной системы нагревания табака

Хотя причины острой эозинофильной пневмонии (ОЭП) еще не полностью выяснены, сообщается, что курение сигарет является фактором риска развития ОЭП. Электронные системы нагревания табака (ЭСНТ) были разработаны с целью снижения вредного воздействия дыма на окружающую среду. Однако риски для здоровья, связанные с ЭСНТ, еще не выяснены. ...

05.04.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Медиастинальная тератома с клиническими проявлениями в виде кровохарканья и плеврита, ошибочно диагностируемая как туберкулез (эмпиема)

Тератома средостения редко встречается у детей. Ее диагностика может быть трудной задачей, особенно на ранней стадии. Редко тератома распространяется на соседние структуры и приводит к поражению легких или плевриту....

05.04.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Патологические находки при бронхолегочных лейкозных инфильтратах у пациентов с хроническим лимфолейкозом

Хронический лимфоцитарный лейкоз (ХЛЛ) является наиболее распространенным лимфопролиферативным заболеванием во всем мире. Хотя при ХЛЛ часто встречаются осложнения в области грудной клетки, о них существуют только ограниченные данные. ...