0 %

Коли дітям зі стрептококовим фарингітом, які приймають антибактеріальну терапію, можна дозволити відвідування школи?

03.07.2018

 

Дослідження проводили з метою визначити, чи можливо після отримання однієї дози амоксициліну, призначеного дитині з клінічними проявами тонзилофарингіту і підтвердженою стрептококовою етіологією захворювання, дозволити відвідування школи через 12 годин після прийому антибіотика. У багатьох сім’ях перебування батьків удома з хворою дитиною становить реальну проблему. Можливість отримання дозволу на відвідування школи дитиною вже на наступний день після встановлення діагнозу й початку антибіотикотерапії сприятиме значному скороченню фінансових витрат, поліпшенню шкільної відвідуваності та зменшенню кількості робочих днів, пропущених батьками через хворобу дитини.

У дослідження включили 111 дітей із болем у горлі та позитивними результатами експрес-тесту на антиген БГСА, а також із позитивними результатами культурального дослідження. Після взяття мазка з задньої стінки глотки всім учасникам дослідження призначали амоксицилін у дозі 50 мг/кг. Через 12-23 год після отримання першої дози препарату (на 2-й день дослідження) в учасників дослідження брали другий мазок із задньої стінки глотки. Під час візиту уточнювали точний час прийому амоксициліну, вимірювали температуру тіла й оглядали задню стінку глотки.

На ранок 2-го дня тільки у 10 зі 111 дітей експрес-тест на стрептокок залишався позитивним, що пізніше було підтверджено бактеріологічними дослідженнями. У 91% учасників (95% довірчий інтервал 86-96%) БГСА не виявлявся на 2-й день за результатами експрес-тесту і, пізніше, культурального дослідження. У 7 з 10 дітей із позитивними результатами зазначалося достовірне зниження кількості колоній БГСА за результатами бактеріологічного дослідження (від 3+ до 4+ при первинному культуральному дослідженні і 1+ при дослідженні на 2-й день після прийому амоксициліну). Тільки у 2 дітей при культуральному дослідженні, проведеному на 2-й день, зберігалося виражене мікробне навантаження (від 3+ до 4+).

Отримані результати демонструють, що навіть у разі, якщо амоксицилін у дозі 50 мг/кг приймають у другій половині дня після підтвердження БГСА-етіології захворювання результатом експрес-тесту, наступного ранку у більше ніж 90% дітей піогенний стрептокок уже не виявляється.

Отже, діти, які отримали напередодні одну дозу амоксициліну з приводу стрептококового запалення горла, за відсутності лихоманки і при поліпшенні загального стану можуть відвідувати школу вже з 2-го дня захворювання.

Schwartz R.H., Kim D. Martin M., Pichichero M.E. A reappraisal of the minimum duration of antibiotic treatment before approval of return to school for children with streptococcal pharyngitis. Pediatr Infect Dis J. 2015; 34 (12): 1302-4.

Дитячий лікар № 6 - 2016

НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ Педіатрія

Улучшение легочной функции у больных БА после бариатрической хирургии: систематический обзор и метаанализ 29.11.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Улучшение легочной функции у больных БА после бариатрической хирургии: систематический обзор и метаанализ

Целью проведенных исследований было изучение влияния бариатрической хирургии на функцию легких у пациентов с БА. Связь между ожирением и БА достаточно подробно освещена. Некоторые данные свидетельствуют о том, что снижение веса может улучшить исходы БА; однако влияние бариатрической хирургии на функцию легких у пациентов с БА остается мало изученным. Этот систематический обзор и метаанализ обсервационных исследований оценивали влияние бариатрической хирургии на пациентов с БА....

29.11.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Гипердиагностика хронического обструктивного заболевания легких у пациентов со спирометрией без нарушений вентиляции: слепой анализ

Несмотря на существующий ряд исследований, посвященных гипердиагностике хронического обструктивного заболевания легких (ХОЗЛ), о связанной с ним полипрагмазии известно сравнительно мало. В данном обзоре описываются гипердиагностика и распространенность спирометрически определенного ложноположительного ХОЗЛ, а также связь с полипрагмазией у пациентов из 20 стран, участвующих в исследовании BOLD в период с 2003 по 2012 год....

29.11.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Эозинофильное воспаление дыхательных путей является основной особенностью нестабильной бронхиальной астмы у подростков

Стабильность бронхиальной астмы (БА) определяется клиническим фенотипом заболевания, основанным на долгосрочной оценке контроля симптомов БА и ее обострений. Взаимосвязь между воспалением дыхательных путей и клинической классификацией БА на основе критерия стабильности изучена недостаточно....