0 %

Чи підвищує оксиметазолін ефективність інтраназальних кортикостероїдів при лікуванні назальних поліпів?

03.07.2018

 

Хоча інтраназальні кортикостероїди є базовим методом лікування поліпозу носа, майже половина пацієнтів не реагує на таку терапію і потребує хірургічного лікування. Це дослідження мало на меті оцінити, чи використання оксиметазоліну (ОМЗ) має будь-який адитивний ефект щодо терапії інтраназальними кортикостероїдами та чи відбувається закладення носа як синдром рикошету після лікування оксиметазоліном.

Матеріали і методи

Шістдесят вісім пацієнтів із поліпозом носа були випадково розділені на дві групи у співвідношенні 1 : 1. Пацієнти однієї з них отримували ОМЗ + мометазону фуроат назальний спрей (МФНС), а іншої – плацебо + МФНС, по 2 впорскування в кожний носовий хід двічі на день (з інтервалом 5 хв між застосуванням кожного препарату) протягом 4 тижнів. Далі для лікування усіх пацієнтів застосовували МФНС, по 2 впорскування в кожний носовий хід двічі на день протягом 2 тижнів. Для оцінки результатів лікування було використано шкалу оцінювання носової симптоматики (nasal symptoms score), індекс пікового потоку вдиху, час назального мукоциліарного кліренсу (nasal mucociliary clearance time) та загальну оцінку поліпів носа (total nasal polyps score). Був проведений «intention-to-treat»-аналіз (аналіз усіх пацієнтів, включених у дослідження).

Результати та їх обговорення

У групу ОМЗ + МФНС увійшли 34 пацієнти, в групу плацебо + МФНС – 34. По одному пацієнту з кожної групи вибули до кінця дослідження. Через 4 тижні після початку лікування пацієнти з групи ОМЗ + МФНС продемонстрували значне поліпшення щодо закладеності носа, гіпосмії, пікового потоку, часу назального мукоциліарного кліренсу та загальної оцінки носових поліпів у порівнянні із пацієнтами з групи плацебо + МФНС. Під час назальної стероїдної фази у пацієнтів обох груп спостерігалося тривале поліпшення усіх показників. Проте наприкінці дослідження пацієнти групи ОМЗ + МФНС все ще демонстрували значно вираженіше поліпшення щодо закладеності носа, гіпосмії, часу назального мукоциліарного кліренсу і загальної оцінки носових поліпів, окрім пікового потоку, ніж група плацебо + МФНС.

Висновки

Застосування назальних стероїдів із ОМЗ для лікування поліпозу носа було більш ефективним протягом 6 тижнів, ніж застосування лише назальних стероїдів, щодо поліпшення закладеності носа, гіпосмії, носового мукоциліарного кліренсу та розмірів поліпа. Не було жодних даних про рикошетне відновлення закладеності носа після 4 тижнів лікування ОМЗ.

Kirtsreesakul V., Khanuengkitkong T., Ruttanaphol S. Department of Otolaryngology, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla, Thailand. Am J Rhinol Allergy. 2016 May; 30 (3): 195-200. doi: 10.2500/ajra.2016.30.4294

Матеріал вперше опубліковано в журналі «Клінічна імунологія. Інфектологія. Алергологія» № 4 (101) 2017

Дитячий лікар № 3 - 2017

НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ Пульмонологія та оториноларингологія

FDA одобрило новое лечение бактериальной внутрибольничной пневмонии и ИВЛ-ассоциированной пневмонии 10.07.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина FDA одобрило новое лечение бактериальной внутрибольничной пневмонии и ИВЛ-ассоциированной пневмонии

3 июня FDA утвердило новое показание к применению ранее одобренного лекарственного средства Зебракса (цефтолозан и тазобактам) для лечения пациентов с внутрибольничной пневмонией и пневмонией, ассоциированной с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ), в возрасте ≥18 лет. ...

05.04.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Острая эозинофильная пневмония, индуцированная использованием электронной системы нагревания табака

Хотя причины острой эозинофильной пневмонии (ОЭП) еще не полностью выяснены, сообщается, что курение сигарет является фактором риска развития ОЭП. Электронные системы нагревания табака (ЭСНТ) были разработаны с целью снижения вредного воздействия дыма на окружающую среду. Однако риски для здоровья, связанные с ЭСНТ, еще не выяснены. ...

05.04.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Медиастинальная тератома с клиническими проявлениями в виде кровохарканья и плеврита, ошибочно диагностируемая как туберкулез (эмпиема)

Тератома средостения редко встречается у детей. Ее диагностика может быть трудной задачей, особенно на ранней стадии. Редко тератома распространяется на соседние структуры и приводит к поражению легких или плевриту....