0 %

Чи підвищує оксиметазолін ефективність інтраназальних кортикостероїдів при лікуванні назальних поліпів?

03.07.2018

 

Хоча інтраназальні кортикостероїди є базовим методом лікування поліпозу носа, майже половина пацієнтів не реагує на таку терапію і потребує хірургічного лікування. Це дослідження мало на меті оцінити, чи використання оксиметазоліну (ОМЗ) має будь-який адитивний ефект щодо терапії інтраназальними кортикостероїдами та чи відбувається закладення носа як синдром рикошету після лікування оксиметазоліном.

Матеріали і методи

Шістдесят вісім пацієнтів із поліпозом носа були випадково розділені на дві групи у співвідношенні 1 : 1. Пацієнти однієї з них отримували ОМЗ + мометазону фуроат назальний спрей (МФНС), а іншої – плацебо + МФНС, по 2 впорскування в кожний носовий хід двічі на день (з інтервалом 5 хв між застосуванням кожного препарату) протягом 4 тижнів. Далі для лікування усіх пацієнтів застосовували МФНС, по 2 впорскування в кожний носовий хід двічі на день протягом 2 тижнів. Для оцінки результатів лікування було використано шкалу оцінювання носової симптоматики (nasal symptoms score), індекс пікового потоку вдиху, час назального мукоциліарного кліренсу (nasal mucociliary clearance time) та загальну оцінку поліпів носа (total nasal polyps score). Був проведений «intention-to-treat»-аналіз (аналіз усіх пацієнтів, включених у дослідження).

Результати та їх обговорення

У групу ОМЗ + МФНС увійшли 34 пацієнти, в групу плацебо + МФНС – 34. По одному пацієнту з кожної групи вибули до кінця дослідження. Через 4 тижні після початку лікування пацієнти з групи ОМЗ + МФНС продемонстрували значне поліпшення щодо закладеності носа, гіпосмії, пікового потоку, часу назального мукоциліарного кліренсу та загальної оцінки носових поліпів у порівнянні із пацієнтами з групи плацебо + МФНС. Під час назальної стероїдної фази у пацієнтів обох груп спостерігалося тривале поліпшення усіх показників. Проте наприкінці дослідження пацієнти групи ОМЗ + МФНС все ще демонстрували значно вираженіше поліпшення щодо закладеності носа, гіпосмії, часу назального мукоциліарного кліренсу і загальної оцінки носових поліпів, окрім пікового потоку, ніж група плацебо + МФНС.

Висновки

Застосування назальних стероїдів із ОМЗ для лікування поліпозу носа було більш ефективним протягом 6 тижнів, ніж застосування лише назальних стероїдів, щодо поліпшення закладеності носа, гіпосмії, носового мукоциліарного кліренсу та розмірів поліпа. Не було жодних даних про рикошетне відновлення закладеності носа після 4 тижнів лікування ОМЗ.

Kirtsreesakul V., Khanuengkitkong T., Ruttanaphol S. Department of Otolaryngology, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla, Thailand. Am J Rhinol Allergy. 2016 May; 30 (3): 195-200. doi: 10.2500/ajra.2016.30.4294

Матеріал вперше опубліковано в журналі «Клінічна імунологія. Інфектологія. Алергологія» № 4 (101) 2017

Дитячий лікар № 3 - 2017

НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ Пульмонологія та оториноларингологія

Влияние антибиотикопрофилактики на вентилятор-ассоциированную пневмонию при тяжелой черепно-мозговой травме 29.10.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Влияние антибиотикопрофилактики на вентилятор-ассоциированную пневмонию при тяжелой черепно-мозговой травме

Целью этого исследования являлось изучение роли антибиотикопрофилактики (АП) в частоте возникновения вентилятор-ассоциированной пневмонии (ВАП) у пациентов с черепно-мозговой травмой (ЧМТ)....

29.10.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Ревматологія Новые стратегии в лечении интерстициальных заболеваний легких: стоит лечить заболевание или основные симптомы?

В подгруппе пациентов с интерстициальными заболеваниями легких (ИЗЛ), такими как идиопатический легочный фиброз (ИЛФ), ассоциированными с РА, и хроническим экзогенным аллергическим пневмонитом отмечается течение болезни, сходное с таковым у пациентов с ИЛФ. Они также часто имеют картину фиброза, характерную для неспецифической интерстициальной пневмонии (НСИП). ...

29.10.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Пірфенідон покращує перебіг СІФЛ, не впливаючи на сироваткові рівні періостину

Антифібротичні агенти було схвалено для лікування ідіопатичного легеневого фіброзу (ІЛФ), однак ефективність цих препаратів при лікуванні сімейного ІЛФ (СІЛФ) раніше не оцінювалася....