Ассоциация между энтеровирусной инфекцией и бронхиальной астмой у детей: результаты 16-летнего популяционного когортного исследования

03.07.2018

 

Как вирус-индуцированные обострения бронхиальной астмы (БА), так и энтеровирусные инфекции являются весьма распространенными в детской популяции заболеваниями, однако взаимосвязь между ними до настоящего времени не была систематически изучена.

Ученые из Тайваня провели масштабное популяционное когортное исследование, в котором проанализировали данные 36 935 детей с энтеровирусной инфекцией, диагностированной в период с 1997 по 2013 гг. (последующее наблюдение за ними осуществлялось до декабря 2013 г.). С целью анализа риска развития БА у этих детей их данные были сопоставлены с данными такого же количества детей контрольной группы, подобранных по возрасту, полу, месту проживания (город/сельская местность) и уровню доходов семьи.

Средняя длительность последующего наблюдения составила 8,59 лет (стандартное отклонение (СО) 4,35 лет). Анализ полученных результатов продемонстрировал, что средний латентный период между первичной энтеровирусной инфекцией и началом БА составлял 2,77 лет (СО 2,43 лет). Перенесенная энтеровирусная инфекция была достоверно ассоциирована с более высокой частотой развития БА (относительный риск (ОР) 1,65; 95% доверительный интервал (ДИ) 1,60-1,71). Таким образом, результаты этого исследования указывают на необходимость врачебной настороженности в отношении повышенного риска развития БА у детей после перенесенной энтеровирусной инфекции.

Y.C. Wang et al., Pediatr Infect Dis J.
2018 Jan 25. [Epub ahead of print]

Подготовила Елена Терещенко

Тематичний номер «Педіатрія» №1 (44), березень 2018 р.

НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ Педіатрія

Катаракта: нова гіпотеза, що пояснює походження захворювання 18.02.2021 Пульмонологія та оториноларингологія Катаракта: нова гіпотеза, що пояснює походження захворювання

Катаракта є найбільш поширеним офтальмологічним недугом у людей. Однак точні процеси, що призводять до цієї патології, до кінця не вивчені. Команда дослідників із Технічного університету Мюнхена (TUM) тепер виявила, що склад білків у кришталику відіграє вирішальну роль. Такі висновки суперечать переважаючій думці в цій галузі....

31.10.2020 Педіатрія Світлій пам'яті

Колектив редакції Медичної газети «Здоров’я України» та безпосередньо Тематичного номера «Педіатрія» висловлює глибоке та щире співчуття рідним, колегам і всім, хто знав ученого-­педіатра, заслуженого ліка­ря України, академіка На­ціо­нальної ­академії медичних наук України, завідувача кафедри ­педіатрії № 4 Націо­нального медичного уні­вер­ситету імені О.О. Богомольця, доктора медичних наук, професора Віталія Григоровича Майданника, з приводу його передчасної смерті. ...

25.03.2020 Педіатрія Терапія та сімейна медицина День рідкісних захворювань: які зміни чекають на пацієнтів з орфанними хворобами?

Щороку в останній день лютого у світі згадують людей із рідкісними захворюваннями для того, щоб підвищити поінформованість про проблему серед населення, науковців та представників влади. Цього року День рідкісних захворювань припав на 29 лютого....