0 %

Науково-практичні конференції на 10 - 16 червня

12.06.2019

Увага! Час і місце заходів можуть змінюватись, прохання уточнювати ці дані за вказаними контактами

 

11.06.2019

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Релігія та медицина»

Адреса: 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 34

Тел. (044) 454-49-84

 

13.06.2019

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Шевальовські читання’19»

Адреса: 69035, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26

Тел. (061) 224-64-69, 224-05-80

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ШКОЛА З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ "КАРПАТСЬКІ ЧИТАННЯ"

НПК з міжнародною участю «НЕПіКа: неврологія, ендокринологія, психіатрія і кардіологія»

Адреса: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 11, оф. 413

Тел.  (067) 548-49-09, (050) 140-65-45

НПК з міжнародною участю: «VІІ наукова сесія інституту гастроентерології НАМН України. Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології»

Науково-освітній проект ШКОЛА ЕНДОКРИНОЛОГА

 

14.06.2019

НПК з міжнародною участю «Актуальні питання гіпнології та гіптотерапії»

Адреса: 61202, м. Харків, просп. Перемоги, 54

Тел.  (097) 449-45-67

Українсько-Британський конгрес «Антиінфекційні стратегії 21 століття»

Адреса: 04205, м. Київ, просп. Оболонський, 18-Г, кв. 10

Тел.  (067) 711-83-12, (050) 464-38-31, (067) 281-48-99

НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ

«Новартіс Фарма» запускає на українському ринку Юперіо* – новий препарат для зниження ризику смерті від серцево-судинного захворювання (ССЗ) та госпіталізації пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю (ХСН) 23.07.2019 Кардіологія «Новартіс Фарма» запускає на українському ринку Юперіо* – новий препарат для зниження ризику смерті від серцево-судинного захворювання (ССЗ) та госпіталізації пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю (ХСН)

м. Київ, 6 лютого 2019 р. – компанія «Новартіс Фарма» виводить на український ринок препарат Юперіо (надмолекулярний комплекс сакубітрил/валсартан), що є першим представником нового класу лікарських засобів для терапії ХСН АРНІ (ангіотензинових рецепторів і неприлізину інгібітор). Показання для застосування препарату: лікування ХСН у дорослих пацієнтів зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка....

18.07.2019 Онкологія та гематологія ASCO 2019: снижение дозоинтенсивности лечения у пожилых и ослабленных больных раком пищеводно-желудочного перехода эффективнее стандарта (результаты исследования GO2)

Снижение дозоинтенсивности химиотерапии первой линии у пожилых и ослабленных больных метастатическим раком пищеводно-желудочного перехода дало возможность выявить, что самые низкие дозы химиотерапии менее токсичны и обеспечивают сопоставимые стандартным режимам результаты в отношении выживаемости без прогрессирования (ВБП). ...

18.07.2019 Онкологія та гематологія Периоперационная химиотерапия по схеме FLOT увеличивает общую выживаемость у больных раком желудка: результаты исследования FLOT4

По данным исследования II-III фазы, обнародованным в The Lancet, периоперационная химиотерапия с включением доцетаксела, лейковорина, оксалиплатина и 5-фторурацила на 20% увеличивает ОВ у больных резектабельным местнораспространенным раком желудка или пищеводно-желудочного перехода по сравнению с режимом на основе эпирубицина, цисплатина и фторпиримидинов....