FDA одобрило препарат для лечения сахарного диабета 2 типа у детей

15.07.2019

17 июня FDA одобрило препарат Виктоза (лираглутид) в инъекциях для лечения детей в возрасте ≥10 лет с сахарным диабетом (СД) 2 типа. Это первое в педиатрии неинсулиновое сахароснижающее средство после одобренного в 2010 г. метформина, обладающего тем же эффектом. Виктоза рекомендована для лечения взрослых пациентов с СД 2 типа в 2010 г.

Этот препарат является аналогом глюкагоноподобного пептида (GLP‑1), связывающегося с рецепторами GLP‑1 в поджелудочной железе и активирующего их. Лираглутид стимулирует секрецию инсулина независимо от глюкозы и одновременно снижает повышенную секрецию глюкагона. Механизм снижения уровня глюкозы в крови включает также незначительное замедление освобождения желудка. При этом лираглутид уменьшает массу тела и массу жира за счет механизмов подавления чувства голода и потребности в энергии.

Эффективность и безопасность препарата для снижения уровня глюкозы в крови у пациентов с СД 2 типа изучались в нескольких плацебо-контролируемых исследованиях у взрослых и в одном плацебо-контролируемом исследовании длительностью 26 нед с участием 134 детей в возрасте ≥10 лет. Приблизительно у 64% пациентов в педиатрическом исследовании при использовании лираглутида снижение уровня гликозилированного гемоглобина (HbA1c) было <7% по сравнению с 37% участников, которые достигли подобных результатов, принимая плацебо. Полученные результаты не зависели от того, принимал ли пациент инсулин одновременно с лираглутидом. У некоторых взрослых участников исследования, принимавших лираглутид одновременно с инсулином или другими препаратами, которые увеличивают количество вырабатываемого организмом инсулина (например, сульфонилмочевиной), отмечался повышенный риск возникновения гипогликемии. При этом у детей ≥10 лет риск развития гипогликемии при приеме лираглутида возрастает независимо от того, принимают ли они другие сахароснижающие средства.

Препарат Виктоза производится компанией Novo Nordisk.

Официальный сайт FDA: www.fda.gov

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 12 (457), червень 2019 р.

НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ Педіатрія

Світлій пам'яті 31.10.2020 Педіатрія Світлій пам'яті

Колектив редакції Медичної газети «Здоров’я України» та безпосередньо Тематичного номера «Педіатрія» висловлює глибоке та щире співчуття рідним, колегам і всім, хто знав ученого-­педіатра, заслуженого ліка­ря України, академіка На­ціо­нальної ­академії медичних наук України, завідувача кафедри ­педіатрії № 4 Націо­нального медичного уні­вер­ситету імені О.О. Богомольця, доктора медичних наук, професора Віталія Григоровича Майданника, з приводу його передчасної смерті. ...

30.07.2020 Ендокринологія Селен при захворюваннях щитоподібної залози: знання, необхідні для ендокринологів

У 1990-х роках селен був ідентифікований як компонент ферменту, що активує тиреоїдні гормони. З моменту цього відкриття значення селену для щитоподібної залози (ЩЗ) активно вивчалось. Селен, відомий передусім своїми антиоксидантними властивостями селеноферментів, отримують в основному з м’яса, ­морепродуктів і злаків. Рівень споживання селену у світі неоднорідний – ​через відмінності його вмісту в грунті і фактори, що впливають на його біодоступність для рослин. Несприятливі наслідки для здоров’я спостерігалися як при вкрай високому, так і при вкрай низькому рівні споживання селену, з вузьким терапевтичним діапазоном....

30.07.2020 Ендокринологія Генетика порушень росту: хто потребує проведення генетичного тестування?

Друга Європейська нарада 360° щодо порушень, пов’язаних із гормоном росту (The second 360° European Meeting on Growth Hormone Disorders), що відбулося в Барселоні (Іспанія) в червні 2017 року, провела сесію під назвою «Прагматизм проти цікавості в генетичній діагностиці порушень росту», під час якої розглядалися сучасні концепції генетики і росту в клінічній практиці...