0 %

РЕЗОЛЮЦІЯ наради алергологів України

29.11.2019

«Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань»

(м. Київ, 16 жовтня 2019 року)

Алергологічна служба України є важливою ланкою охорони здоров’я, надає допомогу приблизно 8 млн хворих на алергію в країні та відчуває всі негаразди, котрі відбуваються в нашому суспільстві й охороні здоров’я.

Слід зазначити, що алергічні захворювання, за визначенням ВООЗ, є однією з головних проблем охорони здоров’я у світі.

Учасники наради звертаються до МОЗ України та громадськості з такими пропозиціями:

  1. Створити єдиний уніфікований підхід до формування алергологічної служби в областях, а також єдину нормативну базу для амбулаторної та стаціонарної допомоги особам з алергічними захворюваннями.
  2. Створити експертну раду в галузі алергології (відсутня при МОЗ) і врахувати пропозиції Асоціації алергологів України щодо її складу.
  3. Сприяти передачі громадській організації «Асоціація алергологів України» вирішення питань підвищення кваліфікації й атестації лікарів-алергологів і викладачів профільних кафедр.
  4. Чітко розмежувати компетенції лікарів-алергологів і лікарів інших спеціальностей при проведенні діагностичних досліджень, алергеноспецифічної імунотерапії та наданні іншої медичної допомоги пацієнтам з алергічними захворюваннями.
  5. За сприяння Асоціації алергологів України запровадити короткострокові курси підвищення кваліфікації з актуальних питань алергології для сімейних лікарів.
  6. Вирішити питання з реімбурсацією витрат пацієнтів на лікарські засоби для осіб як із бронхіальною астмою, так і з анафілаксією.
  7. Віддавати пріоритет вітчизняним виробникам фармацевтичних, імунобіологічних препаратів, алергенів, медичної техніки, внесення їх до державного реєстру.

За дорученням учасників наради алергологів України

президент Асоціації алергологів України,

д.м.н., професор С.В. Зайков

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 21 (466), листопад 2019 р.

НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ Алергія та імунологія

Аллергические заболевания у детей с СДВГ: систематический обзор и метаанализ 30.08.2019 Алергія та імунологія Аллергические заболевания у детей с СДВГ: систематический обзор и метаанализ

Сообщения о частых проявлениях аллергических заболеваний у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) являются предметом растущего клинического интереса. Однако доказательства, подтверждающие связь между СДВГ и аллергиями, непоследовательны и подлежат систематической проверке. Целью данной работы было собрать и оценить имеющиеся данные исследований о связи между СДВГ и аллергическими заболеваниями у детей....

30.08.2019 Алергія та імунологія Передача аллергии на арахис от донора реципиенту после пересадки печени: описание клинического случая

Женщина, 31 год, с контактным дерматитом, экземой, аллергическим ринитом, пернициозной анемией, очаговой алопецией и латентным туберкулезом в анамнезе, получала лечение метотрексатом одновременно с изониазидом и пиридоксином. Через 5 мес после начала лечения у нее развилась острая желтуха, которая переросла в молниеносную печеночную недостаточность с изменением сознания и ухудшением работы печени....

30.08.2019 Алергія та імунологія Эффект назального спрея с мометазона фуроатом при заложенности носа умеренной и тяжелой степени при сезонном аллергическом рините: анализ данных пациентов, достигших терапевтического эффекта

Заложенность носа является наиболее дискомфортным симптомом сезонного аллергического ринита (САР), и, согласно рекомендациям, интраназальные кортикостероиды являются препаратами выбора для лечения этого состояния....