Вплив COVID-19 на дисфункцію печінки: дані метааналізу

25.12.2020

Дані системних оглядів і метааналізів свідчать, що крім пневмонії та гострих респіраторних симптомів у пацієнтів з COVID-19 виявляють різні порушення з боку печінки. З метою виявлення зв’язку між тяжкістю перебігу, смертністю від COVID-19 та дисфункцією печінки був проведений аналіз досліджень з наукових платформ PubMed, EMBASE та Web of Science. Оброблення даних відбувалося за допомогою програми Review Manager 5.3. 

Результати метааналізу показали значний кореляційний зв’язок між дисфункцією печінки та смертністю від COVID-19: об’єднане відношення шансів (ВШ) становило 1,98 (95% ДІ 1,39-2,82; Р=0,0002). Зокрема, виявлена асоціація між рівнем АСТ і тяжкістю перебігу COVID-19: об’єднане ВШ дорівнювало 4,48 (95% ДІ 3,24-7,21; P<0,001), об’єднана середньозважена різниця – 3,35 (95% ДІ 2,07-4,64; P<0,001), а також між рівнем ЗБ і тяжкістю перебігу інфекційного захворювання: об’єднане ВШ 1,91 (95% ДІ 1,40-2,60; P<0,001) та об’єднана середньозважена різниця 1,18 (95% ДІ 0,78-1,58; Р<0,001).

Таким чином, тяжкість перебігу та смертність від COVID-19 істотно пов’язані з дисфункцією печінки, що є підставою для покращення методів лікування хворих.

Z-H. Wu, D-L. Yang. A meta-analysis of the impact of COVID-19 on liver dysfunction. Eur J Med Res 2020 Nov 4; 25(1): 54.

DOI: 10.1186/s40001-020-00454-x.

Тематичний номер «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія» № 4 (58) 2020 р.

НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ Гастроентерологія

Мікробіом кишечнику: недооцінений фактор під час пандемії COVID-19 25.12.2020 Гастроентерологія Мікробіом кишечнику: недооцінений фактор під час пандемії COVID-19

COVID-19, спричинений вірусом SARS-CoV-2, швидко поширився по всьому світу та призвів до глобалізації захворюваності та смертності. Ця ситуація спонукала до швидкої ескалації наукової та клінічної діяльності, спрямованої на поглиблення вивчення цього вірусу. Ця робота сприяла швидкому з’ясуванню факторів ризику, пов’язаних із тяжкістю захворювання, та механізмів, що підтримують вірулентність збудника й динаміку його передачі. ...

25.12.2020 Гастроентерологія Вплив Helicobacter pylori на перебіг COVID-19

Новий коронавірус зв’язується з рецепторами ангіотензинперетворювального ферменту II (АПФ-2), завдяки чому потрапляє всередину клітини. Відомо, що ці рецептори експресуються у кишечнику, з чим пов’язують виникнення гастроінтестинальних симптомів у хворих на COVID-19. Helicobacter pylori підвищує експресію рецепторів АПФ-2 у ШКТ....

25.12.2020 Гастроентерологія Зв'язок із метаболічноасоційованою жировою хворобою печінки та тяжкістю COVID-19

Незважаючи на те що від метаболічноасоційованої жирової хвороби печінки (МАЖХП) страждає чверть світового населення, вплив цього захворювання на перебіг COVID-19 мало описаний....