Зв'язок із метаболічноасоційованою жировою хворобою печінки та тяжкістю COVID-19

25.12.2020

Незважаючи на те що від метаболічноасоційованої жирової хвороби печінки (МАЖХП) страждає чверть світового населення, вплив цього захворювання на перебіг COVID-19 мало описаний. За даними Y.-J. Zhou та співавт. (2020), у пацієнтів віком до 60 років із COVID-19 МАЖХП асоціюється приблизно із чотирикратним збільшенням (скориговане ВШ 4,07; 95% ДІ 1,20-13,79; P=0,02) ризику тяжкого перебігу інфекційного захворювання. В іншому систематичному огляді даних бази PubMed P. Sharma та співавт. (2020) дійшли висновку, що особи з МАЖХП мають у 4-6 разів вищий ризик тяжкого перебігу COVID-19 порівняно із загальною популяцією. Таким чином, медичні працівники повинні знати про позитивний зв’язок між МАЖХП і тяжким перебігом COVID-19.

Тематичний номер «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія» № 4 (58) 2020 р.

НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ Гастроентерологія

Мікробіом кишечнику: недооцінений фактор під час пандемії COVID-19 25.12.2020 Гастроентерологія Мікробіом кишечнику: недооцінений фактор під час пандемії COVID-19

COVID-19, спричинений вірусом SARS-CoV-2, швидко поширився по всьому світу та призвів до глобалізації захворюваності та смертності. Ця ситуація спонукала до швидкої ескалації наукової та клінічної діяльності, спрямованої на поглиблення вивчення цього вірусу. Ця робота сприяла швидкому з’ясуванню факторів ризику, пов’язаних із тяжкістю захворювання, та механізмів, що підтримують вірулентність збудника й динаміку його передачі. ...

25.12.2020 Гастроентерологія Вплив Helicobacter pylori на перебіг COVID-19

Новий коронавірус зв’язується з рецепторами ангіотензинперетворювального ферменту II (АПФ-2), завдяки чому потрапляє всередину клітини. Відомо, що ці рецептори експресуються у кишечнику, з чим пов’язують виникнення гастроінтестинальних симптомів у хворих на COVID-19. Helicobacter pylori підвищує експресію рецепторів АПФ-2 у ШКТ....

25.12.2020 Гастроентерологія Вплив COVID-19 на дисфункцію печінки: дані метааналізу

Дані системних оглядів і метааналізів свідчать, що крім пневмонії та гострих респіраторних симптомів у пацієнтів з COVID-19 виявляють різні порушення з боку печінки. З метою виявлення зв’язку між тяжкістю перебігу, смертністю від COVID-19 та дисфункцією печінки був проведений аналіз досліджень з наукових платформ PubMed, EMBASE та Web of Science. Оброблення даних відбувалося за допомогою програми Review Manager 5.3....