Вплив Helicobacter pylori на перебіг COVID-19

25.12.2020

Новий коронавірус зв’язується з рецепторами ангіотензинперетворювального ферменту II (АПФ-2), завдяки чому потрапляє всередину клітини. Відомо, що ці рецептори експресуються у кишечнику, з чим пов’язують виникнення гастроінтестинальних симптомів у хворих на COVID-19. Helicobacter pylori підвищує експресію рецепторів АПФ-2 у ШКТ. З метою вивчення впливу бактерії на перебіг COVID-19 проведено дослідження за участю пацієнтів з підтвердженим методом полімеразно-ланцюгової реакції діагнозом COVID-19. Для виявлення хелікобактерної інфекції використовували тест на визначення антигену в калі. У всіх пацієнтів оцінювали клінічні прояви та тяжкість перебігу COVID-19, тривалість госпіталізації та наслідки вірусного захворювання.

У дослідження було включено 108 хворих на COVID-19, у 31 з них підтвердили хелікобактерну інфекцію (середній вік 49,54 ± 17,94 року), у 77 хворих (середній вік 47,85 ± 20,51 року) результати цього дослідження були негативними. У пацієнтів з H. pylori частіше відзначалися біль у животі (19,4 проти 2,6%) та діарея (32,3 проти 9,1%), ніж у пацієнтів без неї (p=0,007 та p=0,006 відповідно). Не було статистично значущої різниці між наявністю інфекції H. pylori та тривалістю госпіталізації, тяжкістю перебігу COVID-19 та наслідками захворювання (р>0,05).

N. Balamtekin et al. The Effect of Helicobacter Pylori on the Presentationand Clinical Course of COVID-19 Infection. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2020 Dec 9.

DOI: 10.1097/MPG.0000000000003005.

Тематичний номер «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія» № 4 (58) 2020 р.

НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ Гастроентерологія

Мікробіом кишечнику: недооцінений фактор під час пандемії COVID-19 25.12.2020 Гастроентерологія Мікробіом кишечнику: недооцінений фактор під час пандемії COVID-19

COVID-19, спричинений вірусом SARS-CoV-2, швидко поширився по всьому світу та призвів до глобалізації захворюваності та смертності. Ця ситуація спонукала до швидкої ескалації наукової та клінічної діяльності, спрямованої на поглиблення вивчення цього вірусу. Ця робота сприяла швидкому з’ясуванню факторів ризику, пов’язаних із тяжкістю захворювання, та механізмів, що підтримують вірулентність збудника й динаміку його передачі. ...

25.12.2020 Гастроентерологія Зв'язок із метаболічноасоційованою жировою хворобою печінки та тяжкістю COVID-19

Незважаючи на те що від метаболічноасоційованої жирової хвороби печінки (МАЖХП) страждає чверть світового населення, вплив цього захворювання на перебіг COVID-19 мало описаний....

25.12.2020 Гастроентерологія Вплив COVID-19 на дисфункцію печінки: дані метааналізу

Дані системних оглядів і метааналізів свідчать, що крім пневмонії та гострих респіраторних симптомів у пацієнтів з COVID-19 виявляють різні порушення з боку печінки. З метою виявлення зв’язку між тяжкістю перебігу, смертністю від COVID-19 та дисфункцією печінки був проведений аналіз досліджень з наукових платформ PubMed, EMBASE та Web of Science. Оброблення даних відбувалося за допомогою програми Review Manager 5.3....