Мікробіом кишечнику: недооцінений фактор під час пандемії COVID-19

25.12.2020

COVID-19, спричинений вірусом SARS-CoV-2, швидко поширився по всьому світу та призвів до глобалізації захворюваності та смертності. Ця ситуація спонукала до швидкої ескалації наукової та клінічної діяльності, спрямованої на поглиблення вивчення цього вірусу. Ця робота сприяла швидкому з’ясуванню факторів ризику, пов’язаних із тяжкістю захворювання, та механізмів, що підтримують вірулентність збудника й динаміку його передачі. 

ШКТ є однією з основних систем організму, яка може впливати на схильність і тяжкість перебігу інфекції COVID-19. Крім того, мікробіом кишечнику пов’язаний з різноманітними факторами ризику зараження COVID-19. Тому маніпуляції з мікробіомом кишечнику є потенційною терапевтичною мішенню при лікуванні низки захворювань. Хоча дані щодо профілювання мікробіому кишечнику при інфікуванні COVID-19 на сьогодні обмежені, вони підтверджують можливість декількох шляхів взаємодії між COVID-19, мікробіомом кишечнику, експресією АПФ-2 у тонкій і товстій кишці та запаленням кишечнику. Автори наводять докази того, що мікробіом кишечнику є фактором, який може впливати на патогенез, перебіг і тяжкість COVID-19, а також припускають, що мікробіом може бути терапевтичною ціллю при веденні вірусного захворювання. 

Відзначено, що певні початкові характеристики кишечнику пацієнтів з COVID-19 пов’язані з тяжчим перебігом захворювання, тобто мікробіом кишечнику опосередковано впливає на перебіг і тяжкість COVID-19. Білок АПФ-2, який серед іншого міститься в тонкій кишці, є ключовим рецептором для проникнення вірусу SARS-CoV-2. Наявні дані, що мікробіом кишечнику впливає на експресію рецепторів АПФ-2, а отже, може мати значення щодо заразності COVID-19 і тяжкості захворювання. Крім того, мікробіом кишечнику відіграє істотну роль в імунній регуляції, а отже, може стати важливим фактором регуляції імунної відповіді на COVID-19. 

Мікробіом кишечнику взаємодіє з декількома класами лікарських засобів, які використовуються при лікуванні інфекції. Цей аспект слід враховувати для кращого розуміння потенційної відповіді пацієнта на проведене лікування. Наукові дані про вплив мікробіому кишечнику на схильність людини до зараження SARS-CoV-2 поки дуже обмежені, однак подальші дослідження потенційно змінять уявлення людства про вірусну інфекцію та відкриють нові терапевтичні можливості.

J.P. Segal et al. The gut microbiome: an under-recognised contributor to the COVID-19 pandemic? Therap Adv Gastroenterol. 2020 Nov 24;13:1756284820974914.

DOI: 10.1177/1756284820974914.

Тематичний номер «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія» № 4 (58) 2020 р.
 

НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ Гастроентерологія

Вплив Helicobacter pylori на перебіг COVID-19 25.12.2020 Гастроентерологія Вплив Helicobacter pylori на перебіг COVID-19

Новий коронавірус зв’язується з рецепторами ангіотензинперетворювального ферменту II (АПФ-2), завдяки чому потрапляє всередину клітини. Відомо, що ці рецептори експресуються у кишечнику, з чим пов’язують виникнення гастроінтестинальних симптомів у хворих на COVID-19. Helicobacter pylori підвищує експресію рецепторів АПФ-2 у ШКТ....

25.12.2020 Гастроентерологія Зв'язок із метаболічноасоційованою жировою хворобою печінки та тяжкістю COVID-19

Незважаючи на те що від метаболічноасоційованої жирової хвороби печінки (МАЖХП) страждає чверть світового населення, вплив цього захворювання на перебіг COVID-19 мало описаний....

25.12.2020 Гастроентерологія Вплив COVID-19 на дисфункцію печінки: дані метааналізу

Дані системних оглядів і метааналізів свідчать, що крім пневмонії та гострих респіраторних симптомів у пацієнтів з COVID-19 виявляють різні порушення з боку печінки. З метою виявлення зв’язку між тяжкістю перебігу, смертністю від COVID-19 та дисфункцією печінки був проведений аналіз досліджень з наукових платформ PubMed, EMBASE та Web of Science. Оброблення даних відбувалося за допомогою програми Review Manager 5.3....