Экспресс-диагностика в практике врача
«Фармаско» – международные стандарты диагностики «Фармаско» – международные стандарты диагностики

4 мая компания «Фармаско» отметила важное и радостное событие – ​новоселье. Ее новый офис расположился в г. Вышгороде. Поздравить компанию пришли друзья и партнеры, руководители крупных предприятий, журналов, газет, сотрудники учреждений Национальной академии медицинских наук Украины, представители практической медицины и фармацевтического бизнеса. ...

«Фармаско» – мировые стандарты диагностики «Фармаско» – мировые стандарты диагностики

4 мая в г. Вышгороде состоялось торжественное открытие нового офиса компании «Фармаско» – лидера на украинском рынке в сфере экспресс-диагностики (репортаж об этом праздничном событии был опубликован в предыдущем номере «Медичної газети «Здоров’я України»). Просторное светлое здание, ставшее для ее сотрудников новым домом, гостеприимно распахнуло свои двери и для коллег, партнеров, друзей: в ближайших планах руководства – проведение конференций, круглых столов, тренингов для медицинских специалистов и лаборантов....

Уровень рН – интегральный показатель состояния здоровья половой системы женщины Уровень рН – интегральный показатель состояния здоровья половой системы женщины

В статье представлены данные литературы и результаты собственных исследований касательно информативности показателя рН влагалищного секрета, степени корреляции между рН, концентрацией эстрадиола и содержанием лактобацилл во влагалищном биотопе. ...

Порівняльна оцінка ефективності тест-систем для прогнозування загрози передчасних пологів Порівняльна оцінка ефективності тест-систем для прогнозування загрози передчасних пологів

У статті представлено результати порівняльного дослідження чутливості і специфічності тест-систем actim™ Partus та fetal fibronectin test. Доведено, що тест-система actim Partus за вищевказаними характеристиками є рівноцінною з найбільш поширеною за кордоном тест-системою fetal fibronectin test і має широко використовуватись для скринінгу симптомних та безсимптомних пацієнток групи ризику передчасних пологів як на амбулаторному, так і на стаціонарному етапах надання акушерсько-гінекологічної допомоги....

Неинвазивные методы диагностики воспалительных заболеваний кишечника у детей Неинвазивные методы диагностики воспалительных заболеваний кишечника у детей

Заболевания кишечника в детском возрасте занимают одно из ведущих мест среди гастроэнтерологической патологии, уступая лишь заболеваниям органов гастродуоденальной зоны. Более того, в последние годы все чаще говорят о коморбидности гастроэнтерологической патологи. ...

Ефективність препарату Новірин у дітей із вірусними діареями Ефективність препарату Новірин у дітей із вірусними діареями

У світі щороку серед дітей перших 5 років життя реєструється близько 1,4 мільярда випадків гострих кишкових інфекцій (ГКІ), серед яких 1,87 мільйонів закінчується летально [3, 19]. В Європі на кожну дитину раннього віку припадає 0,5-1,9 епізодів інфекційних діарей [7]. В Україні щорічно реєструється 50-60 тисяч випадків гострих інфекційних діарей у дітей. ...

Лямбліоз Лямбліоз

Лямбліоз (лат. Lambliosis, Giardiasis) – широко розповсюджена протозойна інвазія людини, спричинена найпростішими, що переважно уражає тонку кишку, супроводжується в деяких хворих алергійними й неврологічними симптомами. ...

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги дорослим та дітям «Грип» Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги дорослим та дітям «Грип»

Нині грип є найпоширенішою інфекційною хворобою на земній кулі. За своє життя на нього декілька разів хворіє майже кожна людина. Під час епідемічних спалахів хворіє до 30–50% населення ураженого регіону, що призводить до великих економічних збитків. ...