Актуальна тема «Сучасні можливості лікування нейром'язових захворювань»
Современные возможности лечения нейромышечных заболеваний Современные возможности лечения нейромышечных заболеваний

Тяжелая нейромышечная патология – ​не самая популярная тема на профильных конференциях: в ряде случаев эффективное патогенетическое лечение отсутствует, а прогноз крайне неблагоприятен. Тем не менее и в этой области медицины наука не стоит на месте: инновационные методы ранней лабораторной диагностики и последние достижения фармакологии открывают новые возможности влияния на патогенез и темпы прогрессирования некоторых заболеваний. Это, в свою очередь, усиливает интерес клиницистов к данной проблеме, о чем свидетельствовали доклады, прозвучавшие в ходе конференции....

ІІ Школа з нервово-м’язових захворювань і захворювань периферичної нервової системи ІІ Школа з нервово-м’язових захворювань і захворювань периферичної нервової системи

25-26 травня в м. Львові Українська асоціація нервово-м’язових захворювань і захворювань периферичної нервової системи вдруге на високому рівні провела освітній захід із міжнародною участю, присвячений проблемам діагностики та лікування нервово-м’язових хвороб і невропатій. Наукова програма була присвячена розгляду рідкісних патологій, які потребують більш пильної уваги фахівців. Вступну лекцію під назвою «Нервово-м’язові захворювання (НМЗ): де ми є та куди йдемо» прочитав іноземний гість – ​професор Андоні ­Уртізбереа (Інститут міології, м. Париж, Франція)....