Комплексное лечение острого панкреатита

27.03.2015
Основой патогенеза острого панкреатита является активация ферментов поджелудочной железы, что, в свою очередь, запускает каскад системной воспалительной реакции с последующим развитием повреждения органов и их недостаточности. Ферменты и медиаторы, образующиеся вследствие некроза ткани поджелудочной железы, забрюшинной клетчатки и развития панкреатогенного перитонита, быстро поступают в системный кровоток, составляя сущность панкреатогенной токсинемии [24, 28]. Первоочередным и специфическим мероприятием профилактики и лечения системной гиперферментемии в ранние сроки заболевания считается подавление внешнесекреторной деятельности поджелудочной железы и применение ингибиторов протеаз. Однако в ряде клинических исследований эффективность ингибиторов протеаз подвергается сомнению. Полная версия статьи в формате .pdf

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

25.07.2021 Онкологія та гематологія Якість життя онкологічного хворого як важливий критерій прийняття клінічних рішень

Нирковоклітинний рак (НКР) є найпоширенішою формою злоякісних новоутворень цього органа у всьому світі, він становить майже 4% усіх солідних пухлин. Щороку у світі виявляють близько 300 тис. нових випадків НКР, а 160 тис. осіб помирають від нього (R.L. Siegel et al., 2020; U. Capitanio et al., 2016). ...

25.07.2021 Онкологія та гематологія Патофізіологія системи гемостазу

За підтримки компанії NovoNordisk цієї весни стартував освітній проєкт для лікарів-гематологів «Сучасні алгоритми діагностики та лікування кровотеч в лікарський практиці». ...

25.07.2021 Дерматологія Онкологія та гематологія Таргетна терапія меланоми шкіри: можливості, перспективи та практичний досвід

28-29 травня відбулася ІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання дерматоонкології». У рамках сателітного симпозіуму компанії Novartis було розглянуто сучасні можливості, перспективи та практичний досвід застосування таргетної терапії при меланомі шкіри....

25.07.2021 Онкологія та гематологія Стратегія вибору антимікотичних засобів для профілактики та лікування грибкових інфекцій у пацієнтів онкогематологічного профілю

За відсутності інноваційних препаратів для лікування пацієнтів онкогематологічного профілю одним із способів підвищення його ефективності є інтенсифікація режимів хіміотерапії. Це призводить до підвищення частоти токсичних ускладнень і приєднання інвазивних грибкових інфекцій (ІГІ)....