Биполярное аффективное расстройство: клинический разбор

27.03.2015
Биполярное аффективное расстройство (БАР) – одно из самых сложных расстройств психики, с которым врачи психиатры сталкиваются в своей повседневной работе. Сложность состоит в том, что БАР очень многообразно по своим проявлениям и правильный диагноз обычно выставляется через несколько лет после начала заболевания, когда пациенту уже несколько раз проводилась терапия, не обеспечившая стойкой ремиссии. Поэтому очень важными являются правильная и своевременная диагностика БАР и подбор терапии, позволяющей не только купировать острые проявления, но и поддерживать длительную ремиссию. Учитывая медикосоциальное значение проблемы БАР, Научнопрактическое общество неврологов, психиатров и наркологов Украины при поддержке компании AstraZeneca инициировало образовательный проект, целью которого является повышение уровня знаний врачейпсихиатров в области диагностики и лечения БАР. В рамках проекта запланирована серия публикаций клинических разборов с подробным описанием истории жизни пациента и его заболевания, клиники текущего эпизода БАР, особенностей постановки диагноза, анализом эффективности назначенной терапии. Каждый клинический случай комментируют ведущие украинские специалисты в области психиатрии. Мы благодарны врачампсихиатрам из разных областей Украины, которые откликнулись на предложение принять участие в данном проекте, и сегодня публикуем первые три клинических случая.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

21.06.2024 Терапія та сімейна медицина Терапія проявів хвороби сухого ока з використанням сльозозамінників на основі перехресно-зв’язаної гіалуронової кислоти

Хвороба сухого ока (ХСО) значно погіршує функціональний стан ока, спричиняючи гемералопію, гало, подвоєння об’єктів, спалахи світла перед очима, фотофобію. Ці несприятливі зміни в разі прогресування ХСО навіть здатні призвести до погіршення зору (Nguyen A. et al., 2023; Belmonte C. et al., 2017; Messmer E.M., 2015; Tsubota K. et al., 2020)....

19.06.2024 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Сітчасті імплантати для пахвинної герніопластики та способи їх фіксації

У статті представлено особливості будови, класифікацію та принципи застосування сітчастих імплантатів для пахвинної герніопластики, а також описано пристрої та способи їх фіксації при відкритих і лапароскопічних операціях...

19.06.2024 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Сучасні можливості періопераційного супроводу в хірургії судинних патологій

У травні відбулася науково-практична конференція «Мультидисциплінарний підхід у лікуванні хірургічного хворого – ​вимоги часу», під час якої провідні спеціалісти різних галузей хірургічної практики обговорили актуальні проблеми сучасної хірургії та розглянули способи їх вирішення. У доповіді «Сучасні можливості періопераційного супроводу в хірургії судинних патологій» професор кафедри хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, доктор медичних наук Сергій Іванович Саволюк висвітлив проблему хронічної венозної недостатності та синдрому діабетичної стопи і представив патогенетично обґрунтовані методи менеджменту цих патологій у пері- та післяопераційному періодах...

19.06.2024 Інфекційні захворювання Хірургія, ортопедія та анестезіологія Стратегії вибору антибактеріальних препаратів для лікування інфекцій шкіри та м’яких тканин

Восени минулого року в рамках семінару «Академія хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії від А до Я: Хірургічні аспекти лікування гострого панкреатиту та його ускладнень. Анестезія у пацієнтів високого ризику» відбулася сателітна сесія, присвячена ефективним стратегіям антибіотикотерапії хірургічної інфекції шкіри, м’яких тканин і кісток. У своїй доповіді доцент кафедри загальної хірургії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, кандидат медичних наук Всеволод Васильович Ващук висвітлив сучасні класифікації інфекцій шкіри та м’яких тканин (ІШМТ), ключові принципи контролю джерела інфекції, а також актуальні рекомендації щодо лікування синдрому діабетичної стопи (СДС)...