Современные рекомендации по ведению взрослых пациентов с внебольничной пневмонией

27.03.2015

Внегоспитальная пневмония (ВП) остается основной причиной смерти среди инфекционных заболеваний и занимает шестое место в мире среди всех причин смерти. В течение последних 10 лет национальные и международные медицинские общества издали рекомендации по ведению пациентов с ВП и продолжают их обновлять. Цель данного обзора – рассмотреть последние обновления клинических руководств, их общие положения и различия, а также оценить их практическое значение.

Объединенные рекомендации Американского торакального общества (American Thoracic Society, ATS) и Американского общества по борьбе с инфекционными заболеваниями (Infectious Diseases Society of America, IDSA) вышли в свет в начале 2007 г. На момент написания этой статьи основными национальными и международными руководствами были рекомендации ATS-2001, IDSA-2003, Британского торакального общества (BTS-2004) и Европейского респираторного общества (ERS-2005).

Цель перечисленных документов – стандартизация оказания помощи пациентам с ВП на основании доказанных данных. При этом использованная доказательная база совпадает, а рекомендации различаются в зависимости от региональных особенностей популяции, распространенности тех или иных возбудителей ВП, уровней резистентности к антибиотикам, регистрации в стране лекарственных средств, структуры системы здравоохранения и ее финансирования. Поэтому рекомендации, разработанные в одной стране, могут быть неприменимы в других странах.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

15.04.2024 Неврологія Діагностика та лікування когнітивних розладів

Проблема когнітивних розладів є однією з найважливіших у сучасній клінічній медицині. Це зумовлено не тільки збільшенням частки людей старшого віку серед населення, а й посиленням ролі стресу та інших патогенетичних чинників. У березні відбувся семінар «Академія сімейного лікаря. Біль в грудній клітині. Алгоритм дій сімейного лікаря та перенаправлення до профільного спеціаліста», у якому прийняли участь провідні вітчизняні науковці і фахівці різних галузей. У рамках заходу професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії Міністерства оборони України, кандидат медичних наук Мар’яна Миколаївна Селюк представила доповідь «Війна та когнітивні порушення. Причина чи наслідок? Як вирішити проблему?». Подаємо огляд цієї доповіді у форматі «запитання – ​відповідь»....

15.04.2024 Онкологія та гематологія Сучасні підходи до лікування гострої лімфобластної лейкемії у дітей і дорослих

Гостра лімфобластна лейкемія (ГЛЛ) є найпоширенішим онкогематологічним захворюванням у дітей і складає значну частку серед лейкемій у дорослих. Незважаючи на значні успіхи в лікуванні ГЛЛ у дітей, де рівень виліковності сягає 90%, результати терапії у дорослих залишаються незадовільними. У рамках науково-практичної конференції з міжнародною участю «Діагностика та лікування гематологічних захворювань: підведення підсумків 2023 року» (15-16 грудня 2023 року) проведено секцію, присвячену ГЛЛ....

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...