Современные принципы ведения пациентов с обострением бронхиальной астмы

27.03.2015

Обострения бронхиальной астмы (БА) по-прежнему остаются серьезной проблемой для систем здравоохранения большинства стран мира. Так, в США, по данным R.H. Dougherty и J.V. Fahy (2009), обострения БА являются причиной 15 млн амбулаторных визитов, 2 млн обращений за неотложной помощью и 500 тыс. госпитализаций в год.

К сожалению, достаточно высокой остается и смертность от этого заболевания. Ежегодно от БА в мире умирают около 200 тыс. человек, основной причиной смерти при этом выступают тяжелые неконтролируемые приступы удушья. Пациенты и врачи нередко недооценивают тяжесть приступа в его начале, что приводит к несвоевременному и неполному лечению. Обострение не купируется на ранней стадии и может перейти в тяжелое, угрожающее жизни больного состояние с прогрессивно нарастающим количеством осложнений и полиорганной недостаточностью.

Реже причиной смерти могут быть последствия нерациональной терапии приступа БА – передозировка b2-агонистов короткого действия, высокие дозы эуфиллина при отсутствии мониторинга его содержания в сыворотке крови, осложнения некорректно проводимой искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и др.

Доказано, чем дольше продолжается некупируемый приступ удушья, тем он сильнее и в то же время, чем он сильнее, тем дольше продолжается. В этом контексте очень разумной представляется рекомендация Томаса Петти, представленная в названии его статьи: «Лечите астматический статус за три дня до того, как он возник». Таким образом, немедленное и энергичное вмешательство необходимо не только для ликвидации крайне тяжелого, трудно купируемого астматического приступа, но и при обострении БА любой степени тяжести.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

20.04.2024 Урологія та андрологія Практичні аспекти раціональної антибактеріальної терапії в урології

Інфекції сечовивідних шляхів (ІСШ) у всьому світі посідають провідне місце серед інфекційних захворювань дорослого населення. Поряд із тим серед фахівців зростає занепокоєння щодо триваючого зростання стійкості бактерій до більшості антибіотиків. Експерти провідних міжнародних товариств наголошують на необхідності розсудливого і виваженого призначення антимікробних препаратів. Про основні принципи раціональної антибіотикотерапії в урології, зокрема при проведенні діагностичних і хірургічних втручань, ми попросили розповісти завідувача відділу відновної урології та новітніх технологій ДУ «Інститут урології ім. акад. О.Ф. Возіанова НАМН України», доктора медичних наук, професора В’ячеслава Миколайовича Григоренка. ...

20.04.2024 Урологія та андрологія Застосування фосфоміцину трометамолу для профілактики інфекційних ускладнень при проведенні біопсії передміхурової залози

Процедура трансректальної біопсії простати супроводжується високим ризиком інфекційних ускладнень, тому проведення антимікробної профілактики при цьому втручанні є обов’язковим. Однак зростання антибіотикорезистентності, а також нещодавні рекомендації щодо обмеження призначень фторхінолонів значно звужують спектр можливих варіантів такої профілактики. Міжнародною мультидисциплінарною групою експертів на основі літературних джерел та клінічного досвіду було розроблено ряд настанов стосовно запобігання інфекційним ускладненням при біопсії простати та обґрунтовано доцільність і переваги призначення з цією метою фосфоміцину ...

20.04.2024 Урологія та андрологія Інтеграція вірусу гепатиту В у геном сперматозоїдів: клінічні ризики з позицій репродуктології

Кількість людей, які страждають і помирають від вірусного гепатиту В (ВГВ), можна порівняти з кількістю хворих на коронавірусну хворобу 2019 року (COVID‑19), яка наразі викликає велике занепокоєння в усьому світі. Тому вкрай важливим залишається питання передачі вірусу, у тому числі через статеві клітини. Попередніми дослідженнями встановлено, що гени ВГВ, інтегровані в людські сперматозоїди, здатні до реплікації та експресії після передачі ембріонам. Однак досі це явище не було підтверджено клінічними дослідженнями у пацієнтів. Автори вивчали особливості інтеграції ВГВ у геном сперматозоїдів пацієнтів та аналізували можливі клінічні наслідки для потомства ...

20.04.2024 Урологія та андрологія Лікування ХП/СХТБ: фокус на антиноцицептивні та протизапальні механізми дії диклофенаку натрію

За визначенням робочої групи Міжнародного товариства з проблем утримання сечі (ICS), у чоловіків термін «урологічний синдром хронічного тазового болю (СХТБ)» включає хронічний простатит (ХП) або СХТБ (ХП/СХТБ). Серед пацієнтів, які перебувають під амбулаторним спостереженням із приводу простатиту, понад 90% осіб мають діагноз ХП/СХТБ, що свідчить про високу поширеність цього урологічного захворювання в загальній структурі (Yang C.C. et al., 2018). Саме з наявністю ХП пов’язують підвищений ризик розвитку нетримання сечі, доброякісної гіперплазії передміхурової залози (ДГПЗ), запальних процесів сечостатевої системи, утворення каменів, кіст у ПЗ та виникнення раку ПЗ (РПЗ). Адже відомо, що в генезі останнього відіграють роль різні фактори, зокрема ампліфікація та мутація генів, що кодують гени-супресори пухлини, онкогени, а також фактори росту та цитокіни [1, 2]. Учені довели, що інгібування запалення, у тому числі за допомогою нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП), може зменшувати прогресування ХП та опосередковано впливати на зменшення ризику виникнення РПЗ. Водночас потужні анальгетичні властивості НПЗП дозволяють ефективно усувати хронічний тазовий біль та асоційовані з ним симптоми...