Антибактериальная терапия при инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей и среднего уха: место защищенных аминопенициллинов

27.03.2015

16-19 мая в г. Судаке состоялось самое важное в этом году для отечественной оториноларингологии событие – ХI съезд оториноларингологов Украины. На этот раз на съезд собралось рекордное количество участников – более 700 врачей из разных регионов Украины, а также гостей из других стран. Его программа была очень интересной и насыщенной:

за 3 дня прозвучало свыше 150 докладов, посвященных наиболее актуальным проблемам оториноларингологии. Были представлены доклады по истории развития этой области медицины, рассмотрены вопросы аллергологии и иммунологии в оториноларингологии, ринологии и ринопластики, ларингологии и фониатрии, хирургии шеи, лазерной хирургии, эндоскопии, отологии, аудиологии, вестибулологии и кохлеарной имплантации, ЛОР-онкологии, а также травматических поражений ЛОР-органов.

С кратким обзором ряда выступлений ведущих оториноларингологов читатели могли ознакомиться в предыдущем тематическом номере «Пульмонология. Аллергология. Риноларингология». В этом выпуске мы продолжаем публикацию докладов, прозвучавших на съезде.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Роль порушень маркерів запалення, оксидантно-протиоксидантного, протеїназно-інгібіторного гомеостазу, показників холестеринового обміну при остеоартрозі у поєднанні з метаболічним синдромом

Вивчення клініко-патогенетичних особливостей поєднаного перебігу остеоартрозу (ОА) у хворих із метаболічними розладами, які характеризують перебіг метаболічного синдрому (МС), зокрема цукровим діабетом (ЦД) 2 типу, ожирінням (ОЖ), артеріальною гіпертензією (АГ), є актуальним, оскільки це пов’язано з неухильним збільшенням розповсюдженості цього захворювання, недостатньою ефективністю лікування, особливо за коморбідності з іншими захворюваннями, які патогенетично пов’язані з порушеннями метаболічних процесів. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Синдром подразненого кишечнику: перехресні розлади, патофізіологія та сучасні стратегії лікування

Синдром подразненого кишечнику (СПК) є одним з найпоширеніших захворювань органів травлення (до 20% серед дорослого населення). Характерними ознаками СПК є хронічний абдомінальний біль, порушення дефекації, метеоризм. Дотепер остаточно не з’ясована етіологія цього стану, проте доведено роль низки різнопланових, взаємопов’язаних між собою факторів у його розвитку. До них відносять: дисфункцію осі «мозок – кишечник», вісцеральну гіперчутливість, моторні порушення, підвищену проникність кишечнику, запалення низького ступеня, дисбіоз....